Placeholder for CO2 subsidie ccusCO2 subsidie ccus

CCUS: grote kansen voor industrie. Ook voor jou?

De ontwikkelingen op het gebied van Carbon Capture, Utilization and Storage bieden interessante kansen voor de Nederlandse industrie. De overheid wil ondernemers er graag bij helpen. Werk je aan een project op het gebied van CCUS en heb je vragen op het gebied van innovatie of financiering? Laat je adviseren.

25 juni 2024

Ambities CCUS

Nederland en Europa hebben grote ambities op klimaatgebied, iets wat ook gevolgen heeft voor de verduurzaming van onze industrie. Zo moet de industrie per jaar ruim twintig megaton CO2 minder uitstoten, zodat emissies met 60% omlaag gaan ten opzichte van 1990. Dit komt neer op 5 tot 5,9 megaton meer dan in het Klimaatakkoord is afgesproken. Deze verduurzaming biedt nieuwe economische kansen voor de Nederlandse industrie en dienstensectoren. Bedrijven kunnen een koploperpositie innemen en zich blijvend onderscheiden door eerder de noodzakelijke energie- en materiaalomslag te maken. Daarnaast wil de overheid helpen om fundamenteel nieuwe duurzame technologieën te realiseren. Een van de meest veelbelovende innovaties op dit vlak is Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS). CCUS is een krachtig middel om de uitstoot van CO2 te verminderen en daarmee de klimaatdoelstellingen te halen. Hierbij spelen Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstituten een cruciale rol.

Nederlandse expertise CCUS

CCUS is een proces waarbij CO2 wordt afgevangen, gebruikt en/of veilig opgeslagen om te voorkomen dat het in de atmosfeer vrijkomt. Nederland heeft aanzienlijke expertise opgebouwd in het identificeren en ontwikkelen van geschikte opslaglocaties, zoals lege gasvelden onder de Noordzee. Deze locaties bieden voldoende capaciteit om grote hoeveelheden CO2 gedurende lange tijd veilig op te slaan. Tegelijkertijd kan afgevangen CO2 gebruikt worden als grondstof voor verschillende industriële processen. Deze veelbelovende toepassing begint vaak met de afvang van CO2-uitstoot bij industriële processen, bijvoorbeeld in energiecentrales en fabrieken. Via geavanceerde technologieën wordt CO2 afgescheiden van de rest van de uitlaatgassen om vervolgens hergebruikt of veilig opgeslagen te worden.

CO2 als bouwsteen

Nederlandse bedrijven hebben innovatieve methoden ontwikkeld om CO2 te gebruiken als bouwsteen voor producten, zoals brandstoffen, chemicaliën en bouwmaterialen. Dit proces, bekend als CO2-hergebruik, biedt niet alleen een oplossing voor afvalvermindering. Het vermindert ook de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en verlaagt de CO2-uitstoot in andere sectoren. Een voorbeeld hiervan is het Porthos-project in de Rotterdamse haven, waarbij de Gasunie betrokken is. Porthos heeft als doel CO2 afkomstig van regionale industriële bronnen af te vangen en op te slaan. Dit gebeurt met behulp van een pijpleidinginfrastructuur naar de opslaglocaties in de Noordzee. Maar ook andere bedrijven, zoals Air Liquide, EBN en TNO spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van CCUS-technologieën en het ondersteunen van onderzoek en ontwikkeling op dit gebied. TNO in het bijzonder heeft drie technologieën bedacht die CO2 converteren naar duurzame producten. Zo is er de ZEUS-technologie, waarbij afgevangen CO2 word omgezet in groene chemicaliën via elektrochemie. Hieruit kunnen producten gemaakt worden, zoals mierenzuur, koolmonoxide voor syngas, maar ook ethanol en ethyleen. De EMBER-technologie draagt bij aan het sluiten van industriële kringlopen en een circulaire koolstofeconomie. Dit vindt plaats door lichte koolwaterstoffen als bijproducten om te zetten naar waterstof, syngas en Carbon Black. Ten slotte heeft TNO een plasmatechnologie ontwikkeld waarbij koolstofhoudende reststromen, zoals CO2 en biogas efficiënt worden omgezet in syngas. Dit syngas wordt vervolgens gebruikt als uitgangsproduct voor de omzetting naar methanol, toepasbaar voor polymeerproductie, biofuelproductie of proteïneproductie.

Steun overheid

De Nederlandse regering zet zich sterk in voor de ontwikkeling van CCUS en heeft ambitieuze doelstellingen gesteld om de technologie op grote schaal toe te passen. Het streven is om tegen 2030 een grootschalig CCUS-project in bedrijf te hebben, met als doel de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen en Nederland op weg te helpen naar een klimaatneutrale toekomst. Dit maakt dat er vanuit de Nederlandse overheid een sterke behoefte is aan nieuwe consortia, die het voortouw nemen in deze ontwikkeling.

Kansen en uitdagingen CCUS

Het mag duidelijk zijn. Binnen de wereld van CCUS zien we een opwindende toekomst vol innovatie en kansen. Innovatie brengt echter ook uitdagingen en nieuwe obstakels met zich mee. Bij Epiic begrijpen we dat ondernemers ondersteuning nodig hebben om deze uitdagingen aan te gaan en kansen te benutten. Ben je ook actief bezig met CCUS en heb je vragen over bijvoorbeeld businesscase development, de implementatie van je technologie in de aanbodketen of consortiumvorming? Of wil je meer weten over de financieringsmogelijkheden voor je technologie en het navigeren door complexe regelgeving? Onze consultants staan klaar om met je mee te denken en je te ondersteunen.

Meer informatie of een keer sparren?

Neem vrijblijvend contact op. Samen maken we dromen waar.

Neem contact met ons op
Placeholder for Victor SterkenburgVictor Sterkenburg
Neem contact met mij op

Victor van Sterkenburg
Consultant innovatie bij Epiic

Bel: 06-52570594

Stuur een mailLinkedin

Ook interessant voor jou

Placeholder for Verkeersbord co2Verkeersbord co2
Circulaire economie
NieuwsTSE Industries Studies: meer innovatie, minder CO2

Wil je in de industrie bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot? En onderzoek je hiervoor de haalbaarheid van een pilot- of demonstratieproject?

Placeholder for Robotarm in fabriekRobotarm in fabriek
NieuwsNieuwe IMKE-subsidie: boost voor klimaatneutrale maakindustrie

De nieuwe Investeringssubsidie Maakindustrie Klimaat Neutrale Economie (IMKE) is bedoeld om de productie van batterijen, zonnepanelen en elektrolyse-installaties op te schalen. Zo wil de overheid de transitie naar een klimaatneutraal Nederland versnellen.

Placeholder for CO2 omlaag brengenCO2 omlaag brengen
NieuwsKosteneffectief verduurzamen in de industrie met VEKI-subsidie

Wil je kosteneffectief verduurzamen? VEKI biedt mooie kansen. Naar verwachting gaat de subsidie in de tweede helft van april 2024 weer open.

Nieuwsbrief
Placeholder for Nieuwsbrief aanmeldenNieuwsbrief aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws