Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for Strand circulaire economieStrand circulaire economie

Circulaire economie: wat is het en hoe ondersteunt de overheid?

Circulaire economie: het is een term die te pas en te onpas gebruikt wordt. Maar wat houdt een circulaire economie eigenlijk precies in? En hoe helpt de overheid ondernemers om de stap naar circulair ondernemen te zetten?

15 november 2023

Wat is circulaire economie?

In onze huidige economie gebruiken we grondstoffen om producten van te maken. Na gebruik gooien we die producten weg of verwerken we ze tot een laagwaardiger gerecycled alternatief. We noemen dit ook wel een lineaire economie. In een circulaire economie gaan we uit van het sluiten van de kringlopen van al deze grondstoffen. En dat gaat verder dan recycling.

Het circulaire en lineaire systeem verschillen van elkaar door de manier waarop we waarde creëren en behouden. In een lineaire economie gaan we uit van take, make en dispose. Met andere woorden, we verzamelen grondstoffen, vormen die om tot producten die we gebruiken, waarna we ze afdanken als afval. In een lineaire economie creëren we dus maximale waarde door zoveel mogelijk producten te produceren en te verkopen.

In een circulaire economie draait het juist om waardebehoud. We doen dat volgens de 3R-aanpak:

In een circulaire economie worden producten dus zo ontworpen dat we grondstoffen steeds opnieuw kunnen inzetten en er dus geen afval bestaat. Afval is de grondstof.

Hoe stimuleert de overheid circulaire economie?

In 2020 heeft de Europese Unie de Green Deal gepresenteerd. Doel van deze zogenaamde routekaart is om de druk op ons milieu en klimaat te verlagen en de EU om te vormen tot een moderne grondstofefficiënte en concurrerende economie. Binnen deze economie moet de netto-uitstoot van broeikasgassen in 2050 teruggebracht zijn tot nul. Ook is er economische groei zonder uitputting van grondstoffen en wordt geen mens of regio aan zijn lot overgelaten.

De Green Deal vormt de basis voor de ondersteuning door de EU aan ondernemers om de geformuleerde doelstellingen te bereiken. Zo zijn er diverse subsidieregelingen, fondsen en kredieten gelanceerd, waaronder Horizon Europe en LIFE. Deze regelingen richten zich voornamelijk op baanbrekende innovaties en grote internationale samenwerkingen.

Naast alle plannen in Europees verband zet ook Nederland flink in op een circulaire economie. Doel is om in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken en in 2050 een 100% circulaire economie te zijn. Om deze stappen te kunnen zetten, heeft het kabinet drie doelstellingen geformuleerd:

 1. Grondstoffen in bestaande ketens worden hoogwaardig benut.
 2. Waar nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden fossiele, kritieke en niet-duurzaam geproduceerde grondstoffen vervangen door duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen.
 3. Nieuwe productiemethodes worden ontwikkeld en nieuwe producten circulair ontworpen.

Het zijn uitdagende doelen. En de overheid wil ondernemers dan ook graag stimuleren en helpen om deze doelen te bereiken. Dat doet zij door:

Heeft u plannen voor een circulaire bedrijfsstrategie en bent u op zoek naar financiële ondersteuning voor de uitvoering van uw plannen? Er zijn volop subsidiemogelijkheden voor bedrijven die circulair ondernemen.

Meer informatie of een keer sparren?

Neem vrijblijvend contact op. Samen maken we dromen waar.

Neem contact met ons op
Placeholder for Boudewijn ZuijderhoudtBoudewijn Zuijderhoudt
Op zoek naar financiële ondersteuning voor de uitvoering van uw plannen? Neem contact met mij op

Boudewijn Zuijderhoudt
Consultant innovatie bij Epiic

Bel: 06-47834872

Linkedin
Whitepaper
Placeholder for Circulaire economieCirculaire economie

Download het whitepaper

Op weg naar een circulaire bedrijfsstrategie

Wilt u weten welke stappen u moet zetten richting een circulaire bedrijfsstrategie?

Innovatie tools

Van innovatie naar een succesvol project met de innovatie tools van Epiic

Subsidies

Daarom een sub­si­die­tra­ject via Epiic

Door de bomen het bos kwijt? Geen zin in ingewikkelde trajecten? Epiic neemt u het volledige subsidietraject uit handen.

 • Uitgekiend stappenplan
  Het subsidielandschap is uitgebreid en complex. Daarom werken onze experts volgens een uitgekiend stappenplan. Zo weten we zeker dat geen kans onbenut blijft.
 • Van subsidieaanvraag tot eindverantwoording
  Onze experts vragen niet alleen subsidie aan, ze weten ook alles van projectbegeleiding. Heel handig. Zo weet u zeker dat uw project aan alle voorwaarden voldoet en u geen voordeel misloopt.
 • Een echte gesprekspartner
  Kennis van uw sector is een voorwaarde voor het laten slagen van uw project. Daarom zijn onze consultants altijd gespecialiseerd in een specifieke sector. En dat merkt u direct. U zit altijd aan tafel met een specialist die zich thuis voelt in de wereld die uw huis is.

Ook interessant voor u

Placeholder for Verkeersbord co2Verkeersbord co2
Circulaire economie
NieuwsTSE Industries Studies: meer innovatie, minder CO2

Wilt u in de industrie bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot? En onderzoekt u hiervoor de haalbaarheid van een pilot- of demonstratieproject? De subsidieregeling TSE Industrie Studies helpt u bij het maken van de strategische keuze om wel of niet te starten met uw project of een investering hierin.

Placeholder for Circulaire economieCirculaire economie
Circulaire economie
NieuwsCirculaire oplossingen met subsidie KIA-CE

Versnel uw circulaire innovaties als ondernemer en krijg een duurzame voorsprong

Placeholder for Circulaire wereldCirculaire wereld
Circulaire economie
Nieuws50% kosten vergoed via subsidie Circulaire Ketenprojecten

Samen met de keten werken aan circulaire projecten? Via de subsidie Circulaire Ketenprojecten krijgt u 50% van uw projectkosten vergoed.

Placeholder for H4 A waterstof 7984H4 A waterstof 7984
Circulaire economie
KlantverhaalOPZuid-subsidie van strategische waarde voor bijzonder waterstofproject

Vijf Zeeuwse familiebedrijven voelen een intrinsieke motivatie om bij te dragen aan de verduurzaming van onze wereld. Reden om te investeren in een waterstoftankstation en transportmaterieel op waterstof. De toegekende OPZuid-subsidie voelt als een welkome steun in de rug.

Placeholder for Strand circulaire economieStrand circulaire economie
Circulaire economie
ArtikelCirculaire economie: wat is het en hoe ondersteunt de overheid?

Circulaire economie: het is een term die te pas en te onpas gebruikt wordt. Maar wat houdt een circulaire economie eigenlijk precies in? En hoe helpt de overheid ondernemers om de stap naar circulair ondernemen te zetten?

Placeholder for Recyclen van plasticRecyclen van plastic
Circulaire economie
NieuwsNieuwe subsidie voor betere recycling plastic

Bent u actief in de productie, verwerking of recycling van plastics? En wilt u ook dat er een economie ontstaat waarin plastic niet meer wordt gezien als afval? De nieuwe subsidie CPNL ondersteunt u bij onderzoeks- en showcaseprojecten.

Placeholder for Man en CO2 icoonMan en CO2 icoon
Circulaire economie
ArtikelSubsidiekansen voor een circulaire economie

Steeds meer bedrijven kiezen voor een circulaire bedrijfsstrategie.

Placeholder for Man die nadenkt over financieringMan die nadenkt over financiering
Circulaire economie
ArtikelEen circulaire onderneming financieren? Dit zijn de tips

De vraag naar circulaire producten neemt toe. Toch is het voor veel ondernemers in de circulaire economie lastig om de juiste financieringsvorm te vinden. Banken en investeerders zijn niet zo happig op circulaire bedrijfsmodellen, omdat er risico's en onzekerheden aan kleven. Toch zijn er goede financieringsmogelijkheden. En dat voor elke fase van uw bedrijf.

Placeholder for Lineaire en circulaire economieLineaire en circulaire economie
Circulaire economie
WhitepaperOp weg naar een circulaire bedrijfsstrategie

Circulair ondernemen? Download het gratis whitepaper en zet de vijf stappen.

Placeholder for Bloemen in kasBloemen in kas
Circulaire economie
NieuwsDe weg naar een duurzame sierteeltketen

Epiic en Greenhouse Marketeers hebben om tafel gezeten met een aantal belangrijke ketenpartijen uit de sierteeltsector. Doel was te onderzoeken of er een gezamenlijke ambitie is om de sierteeltketen te verduurzamen en wat ieders rol daarbij is. Er zijn duidelijk kansen om samen impact te maken.

Placeholder for Windmolens circulair ondernemenWindmolens circulair ondernemen
Circulaire economie
TalkshowCirculair ondernemen, zet de eerste stap

Steeds meer bedrijven zetten de stap naar circulair ondernemen. Maar die omslag gaat niet vanzelf. Voor Epiic reden om een studiotalk te organiseren.