Placeholder for AI Artificial Intelligence schermAI Artificial Intelligence scherm

Investeren in AI? Vijf subsidiekansen

Ook aan de slag met de ontwikkeling van AI? Vijf interessante subsidies en fiscale regelingen die helpen om investeren in AI mogelijk te maken.

30 mei 2024

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen en is steeds prominenter aanwezig in ons dagelijks leven. Wereldwijd neemt de adoptie van AI-technologie toe, met een marktwaarde die naar verwachting in 2027 $ 733,7 miljard bereikt. Bedrijven zien in dat AI de sleutel is tot automatisering, verbeterde besluitvorming en innovatie. De ontwikkeling ervan gaat echter gepaard met hoge kosten, waarbij subsidies en fiscale regelingen enorm kunnen helpen.

Vijf interessante opties om investeringen in Artificial Intelligence financieel mogelijk te maken:

WBSO, fiscale stimuleringsregeling voor R&D-projecten

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) biedt een directe fiscale stimulans voor bedrijven die investeren in R&D. Deze fiscale voordelen verlagen effectief de kosten van onderzoek en ontwikkeling, waaronder AI-innovaties. Voor bedrijven betekent dit een korting op loonkosten, die betrekking hebben op R&D-activiteiten. Dit verlaagt de drempel om te innoveren. Het programma biedt met een jaarlijks budget van € 1,3 miljard belangrijke kansen voor bedrijven.

MIT-regeling voor innovatie binnen midden- en kleinbedrijf

De MIT-subsidie (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) ondersteunt innovatie binnen het midden- en kleinbedrijf. De subsidieregeling kent twee modules. Via MIT-Haalbaarheidsprojecten worden ondernemers geholpen bij het onderzoeken van de technische en economische haalbaarheid van hun innovatieplannen. MIT R&D-samenwerkingsprojecten richt zich op gezamenlijke ontwikkelingstrajecten, waarbij mkb-bedrijven een complementaire samenwerking aangaan om baanbrekende innovaties te ontwikkelen. De laatste jaren heeft MIT R&D-samenwerkingsprojecten een specifieke openstelling voor projecten gericht op Artificial Intelligence.

Horizon Europe, subsidie voor onderzoek, technische ontwikkeling en innovatie

Als grootste Europese onderzoeks- en innovatieprogramma met een budget van € 95,5 miljard richt Horizon Europe zich op het bevorderen van digitale transformatie en AI-onderzoek in heel Europa. Dit programma biedt financiële steun voor grootschalige AI-projecten en partnerschappen, waarbij internationale samenwerking centraal staat.

Digital Europe, subsidie voor ontwikkeling digitale technologie

Dit programma stimuleert de digitale transformatie binnen de EU en heeft een budget van € 7,5 miljard. Digital Europe biedt bedrijven ondersteuning voor AI-ontwikkeling, supercomputers, cybersecurity en digitale vaardigheden. Hierbij ligt de nadruk op de implementatie van geavanceerde technologieën in het bedrijfsleven en de publieke sector.

AiNed (Nationaal Groeifonds), subsidie voor bevordering toepassing AI

Het AiNed-programma wordt ondersteund door het Nationaal Groeifonds en biedt € 276 miljoen voor onderzoek en innovatie. Het richt zich op het versterken van Nederland als wereldleider in AI. Het programma stimuleert bedrijven om samen te werken aan een nationale aanpak, gericht op het realiseren van technologische doorbraken die de Nederlandse samenleving en economie versterken.

Meer weten?

Investeren in Artificial Intelligence kan kostbaar zijn, maar met deze regelingen en subsidies kunt u aanzienlijke steun krijgen. Heeft u interesse in het verkennen van de mogelijkheden? Neem contact op, zodat we ervoor kunnen zorgen dat u optimaal profiteert van de vele kansen.

Meer informatie of een keer sparren?

Neem vrijblijvend contact op. Samen maken we dromen waar.

Neem contact met ons op
Placeholder for Abel KeevenAbel Keeven
Neem contact met mij op

Abel Keeven
Consultant innovatie bij Epiic

Bel: 06-11594908

Linkedin

Ook interessant voor u

Placeholder for Robotarm schudt hand van manRobotarm schudt hand van man
WhitepaperFinancieel voordeel WBSO

Verlaag uw financiële lasten van speur- en ontwikkelingswerk (S&O)

Placeholder for Robot prototype met medewerkerRobot prototype met medewerker
WhitepaperMIT subsidieregeling: speciaal voor mkb’ers die innoveren

Wilt u de haalbaarheid van uw innovatie toetsen? Of wilt u samen met minstens één andere mkb’er werken aan het vernieuwen of ontwikkelen van een product of dienst? Dan is de MIT-regeling interessant.

Placeholder for SatellietSatelliet
NieuwsCluster 4 Horizon Europe: Industrie, digitalisering en ruimtevaart

Investeert u in een groene en digitale transitie? Check uw kansen in cluster 4 van Horizon Europe: ‘Industrie, digitalisering en ruimtevaart.’

Whitepaper
Placeholder for Robot prototype met medewerkerRobot prototype met medewerker

Download het whitepaper

Subsidie voor innovatie: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder

Innovatieve ondernemers zijn heel belangrijk voor de Nederlandse economie. Dat is de reden dat de overheid het mkb graag ondersteunt bij het ontwikkelen of vernieuwen van producten of diensten. Speciaal hiervoor is de subsidieregeling Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) in het leven geroepen. Het MIT-programma kent twee instrumenten: MIT-Haalbaarheidsprojecten en MIT R&D-samenwerkingsprojecten.

Placeholder for Video subsidies still 3Video subsidies still 3

Epiic neemt het volledige subsidietraject uit handen

Daarom een subsidietraject via Epiic

Wilt u uw innovatiekracht vergroten? Of wilt u investeren, bijvoorbeeld in duurzame bedrijfsmiddelen of uw personeel? Vaak gaat het om kostbare trajecten. Overheden zien gelukkig het belang. Er zijn veel interessante subsidies.

Nieuwsbrief
Placeholder for Nieuwsbrief aanmeldenNieuwsbrief aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws