Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for StalStal

Sbv-regeling steun in de rug voor innovatieve boeren

Voor het stimuleren van innovatie in de veehouderij

15 juli 2022

Met de Sbv-regeling laat de overheid zien dat ze innovatie in de veehouderij wil stimuleren. Emissiereductie kan via innovatieve stallen of managementmaatregelen.

‘Eigenlijk laat de overheid met de Sbv-regeling zien dat ze innovatie in de veehouderij wil stimuleren. De overheid ziet dat er kansen zijn om emissies, zoals ammoniak en methaan, te reduceren via innovatieve stallen of via managementmaatregelen.’

Oplossingen bij de bron

Epiic is een dochteronderneming van ABAB. Het bedrijf begeleidt ondernemers bij het opstellen van diverse subsidieaanvragen en het projectmatig begeleiden van deze trajecten. Zo werden er al diverse projectplannen geschreven en ingediend voor de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). Het is een regeling van Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) waarvan veel boeren het bestaan eigenlijk onvoldoende kennen, stelt Jacobs. ‘De overheid zoekt naar oplossingen die de emissieproblemen bij de bron aanpakken. Dus niet de zogenoemde 'end-of-pipe-oplossingen', zoals luchtwassers, maar maatregelen waar zowel de natuur, de omgeving alsook het dier baat bij heeft. Nieuwe huisvestingssystemen bijvoorbeeld, of maatregelen in het management, zoals specifieke rantsoenen.’ De hoeveelheid subsidie verschilt per investering, maar kan oplopen tot een volledige onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld het meten van emissies. ‘Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een project aan minimaal drie voorwaarden voldoen’, aldus Jacobs. ‘De veehouder moet bij de aanvraag samenwerken met een onderzoeksinstelling, zoals Wageningen Livestock Research of ILVO. Daarnaast moet het resultaat van de emissieverlaging meetbaar zijn en de emissies moeten een jaar lang gemeten worden.’

Hoeveelheid subsidie is serieus geld

Komende jaren is er jaarlijks € 50 miljoen aan subsidie beschikbaar. ‘Dat is serieus geld’, aldus Jacobs. Het schrijven van een goed projectplan en het zorgvuldig indienen ervan kan teleurstellingen voorkomen. Niet elk plan krijgt namelijk goedkeuring van RVO. ‘De eerste plannen die ingediend en goedgekeurd zijn, betroffen technische innovaties. Maar ik kan me indenken dat goed doordachte en meetbare managementmaatregelen ook kans van slagen hebben.’

Jacobs wijst erop dat bij de aanvraag bedrijfsgrootte geen rol speelt. ‘Het is een regeling voor boeren die toekomstgericht denken en een uitdaging aan durven gaan. Die € 500 miljoen is daarbij een mooie steun in de rug.’

Openstelling Sbv 2023

De openstellingen voor 2023 zijn nog niet bekend. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

Dit artikel verscheen in vakblad Veeteelt+.


Meer informatie of een keertje sparren?

Samen maken we dromen waar.

Neem contact op met Hans
Placeholder for Hans JacobsHans Jacobs
Wilt u weten hoe de Sbv innovatiemodule er precies uitziet en wat de voorwaarden en mogelijkheden zijn? Neem contact met mij op

Hans Jacobs
Manager innovatie bij Epiic

Bel: 06-22798926

Linkedin
Whitepaper
Placeholder for StalStal

Investeren in duurzame stallen?

Download het whitepaper

Investeren in duurzame stallen? Maak gebruik van subsidie brongerichte verduurzaming

Placeholder for StallenStallen
Sbv, subsidie voor brongerichte verduurzamingSubsidie voor brongerichte verduurzaming

Subsidiemogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren en stalemissies te verminderen.

Sbv, subsidie voor brongerichte verduurzaming
Placeholder for MaatlatduurzameveehouderijMaatlatduurzameveehouderij
Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)Subsidie voor milieu- en diervriendelijke stallen

Bent u veehouder en heeft u plannen om een stal te bouwen of verbouwen?

Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)

Samen maken we uw innovatie tot een succes

Innovatie zorgt voor vragen. Epiic heeft de antwoorden.

Subsidies

Daarom een sub­si­die­tra­ject via Epiic

Door de bomen het bos kwijt? Geen zin in ingewikkelde trajecten? Epiic neemt u het volledige subsidietraject uit handen.

  • Uitgekiend stappenplan
    Het subsidielandschap is uitgebreid en complex. Daarom werken onze experts volgens een uitgekiend stappenplan. Zo weten we zeker dat geen kans onbenut blijft.
  • Van subsidieaanvraag tot eindverantwoording
    Onze experts vragen niet alleen subsidie aan, ze weten ook alles van projectbegeleiding. Heel handig. Zo weet u zeker dat uw project aan alle voorwaarden voldoet en u geen voordeel misloopt.
  • Een echte gesprekspartner
    Kennis van uw sector is een voorwaarde voor het laten slagen van uw project. Daarom zijn onze consultants altijd gespecialiseerd in een specifieke sector. En dat merkt u direct. U zit altijd aan tafel met een specialist die zich thuis voelt in de wereld die uw huis is.

Ook interessant voor u

Placeholder for Marcel pouwMarcel pouw
KlantverhaalMet subsidie een nieuwe stal bouwen

Klantverhaal Veebedrijf M. Pouw, Marcel Pouw

Placeholder for MaatlatduurzameveehouderijMaatlatduurzameveehouderij
NieuwsFiscaal voordeel voor paardenhouders bij (ver)bouw stal

Ook als paardenhouder komt u in aanmerking voor fiscaal voordeel via de Maatlat Duurzame Veehouderij als u een stal (ver)bouwt.