Placeholder for TipsTips

Subsidie Praktijkleren, dit zijn de tips & tricks

Bent u een leerwerkbedrijf, heeft u het afgelopen schooljaar leerlingen begeleid en wilt u in aanmerking komen voor de subsidie Praktijkleren? Dit zijn de tips & tricks om te voldoen aan de voorwaarden van de subsidie Praktijkleren en om maximale subsidie te behalen.

04 oktober 2023

Wist u dat

1. … u de subsidieaanvraag niet te vroeg moet indienen?

De datum waarop u de subsidieaanvraag indient, geldt als ‘einddatum van het schooljaar’. Vanaf 2 juni kunt u een aanvraag indienen, terwijl uw leerling misschien wel tot en met 31 juli (BBL) of 31 augustus (hbo) begeleid wordt. Om voor de maximale subsidie in aanmerking te komen, moet een leerling minimaal 40 weken (of 42 voor hbo-studenten) begeleid zijn. Door uw aanvraag te vroeg in te dienen, kunt u de maximale subsidie mislopen.

2. … de subsidie Praktijkleren wordt uitgekeerd op basis van het aantal weken dat de leerling begeleid is op uw bedrijf?

Het maakt daarbij niet uit hoeveel uur de leerling die week aanwezig is geweest. Zelfs als de leerling maar een paar uur aan het werk geweest is, mag u deze week al meetellen.

3. … u meerdere opleidingssubsidies mag stapelen?

Let wel op de voorwaarden van de subsidie waarmee u wilt stapelen. Niet elke subsidie staat dit namelijk toe. (Het stapelen van subsidie houdt in dat u voor dezelfde activiteit, in dit geval het begeleiden van leerlingen, meerdere subsidies aanvraagt).

4. ... BBL-plekken in de sectoren landbouw, horeca en recreatie in aanmerking kunnen komen voor extra subsidie?

Er wordt naar uw SBI-code gekeken om te checken of u in aanmerking komt voor de extra subsidie.

5. … een hbo-opleiding alleen in aanmerking komt als de opleidingscode valt binnen de onderdelen techniek, landbouw en natuurlijke omgeving, gezondheidszorg of gedrag en maatschappij?

Een hbo-duaal of hbo-deeltijd opleiding komt dus alleen in aanmerking voor subsidie als de studie zich richt op een van de genoemde sectoren. Hierbij wordt gekeken naar het CROHO-nummer (opleidingscode). Het is raadzaam om te checken hoe de opleiding van de leerling(en) geregistreerd staat.

6. … het totale subsidiepotje verdeeld wordt over het aantal subsidieaanvragen?
De subsidie die uitgekeerd wordt, valt daardoor in de praktijk lager uit dan € 2.700 per leerling, ook al heeft u de leerling het hele schooljaar begeleidt.

7. … de praktijklerenovereenkomst leidend is voor het aantal weken dat u subsidie krijgt?

Het komt vaak voor dat een leerling al enige tijd werkzaam is voor een bedrijf en dat de praktijklerenovereenkomst pas later ingaat. Ook de datum van het behalen van het diploma is bepalend voor de subsidie. Hierna is de opleiding namelijk afgelopen en komt een leerling niet meer in aanmerking voor subsidie.

8. … de praktijklerenovereenkomst getekend moet zijn door de leerling, de onderwijsinstelling en u?

Wij zien in de praktijk dat een praktijklerenovereenkomst vaak niet door alle partijen getekend is. U voldoet dan niet aan de voorwaarde van de subsidie.

9. … er bij een controle vaak gevraagd wordt naar een kopie van een diploma?

Het is dus raadzaam om een kopie van de diploma’s van de leerling die u begeleid hebt, te bewaren in uw administratie.

10. … meerdere leerlingen begeleiden in uw bedrijf de kans op controle groter maakt?

Uit ervaring weten we dat het begeleiden van meerdere leerlingen de kans op controle groter maakt. Dus mocht dit het geval zijn binnen uw organisatie, besteed dan extra aandacht aan uw administratie.

11. … uw administratie tot vijf jaar na afloop van het subsidiejaar behouden moet blijven?

De subsidieverstrekker kan namelijk een controle komen uitvoeren, ook nadat de subsidie al is toegekend.

12. … u geen subsidie ontvangt als de leerling studievertraging oploopt?

13. … u naast de praktijklerenovereenkomst en de tijdsregistratie ook moet kunnen aantonen dat een medewerker in uw bedrijf de leerling heeft begeleid?

De begeleiding van de leerling kunt u onderbouwen door in uw administratie de volgende documenten op te nemen: het (BPV-)werkboek van de leerling, de gemaakte opdrachten in het kader van de opleiding en de tussentijdse gespreks-, beoordelings- en evaluatieverslagen. Wij zien in de praktijk dat leerlingen vaak de uitgewerkte opdrachten meenemen, maar bij een eventuele controle is het noodzakelijk dat u ook een kopie heeft.

14. … wij vrijblijvend kunnen checken of u in aanmerking komt voor de subsidie Praktijkleren?

Wij checken vrijblijvend of u de subsidie Praktijkleren kunt aanvragen op basis van de praktijklerenovereenkomst.

Meer informatie of een keer sparren?

Neem vrijblijvend contact op. Samen maken we dromen waar.

Neem contact met ons op
Placeholder for Celine HuiskampCeline Huiskamp
Neem contact met mij op

Celine Huiskamp
Consultant innovatie bij Epiic

Bel: 06-47928531

Linkedin
whitepaper
Placeholder for Stage werkleerplaats - PraktijklerenStage werkleerplaats - Praktijkleren

Download het whitepaper

Subsidie voor het opleiden van uw personeel

Download het whitepaper en bekijk wat uw subsidiemogelijkheden zijn voor het opleiden van uw medewerkers, zodat zij over de juiste expertise beschikken.

Ook interessant voor u

Placeholder for Stagiair in garage aan het werkStagiair in garage aan het werk
Subsidies en personeel
NieuwsOok in 2024 subsidie Praktijkleren voor leerling-werknemers

Heeft u in 2024 een leerling-werknemer begeleid in uw bedrijf? Dan kunt u aan het eind van het schooljaar weer de subsidie Praktijkleren aanvragen.

Placeholder for leerling mbo werk aan machine in praktijkonderwijsleerling mbo werk aan machine in praktijkonderwijs
Subsidies en personeel
NieuwsBetere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt? In 2024 weer RIF-subsidie

Het beroepsonderwijs moet beter aansluiten op onze arbeidsmarkt. Via het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) wil de overheid projecten stimuleren die hieraan bijdragen. Heeft u een idee? In 2024 kunt u tot € 2,5 miljoen subsidie aanvragen per project.

Placeholder for Stagiaires leren in een fabriekStagiaires leren in een fabriek
Subsidies en personeel
NieuwsSubsidie Praktijkleren ook voor Derde Leerweg

Veel werkgevers weten dat zij de subsidie Praktijkleren kunnen aanvragen voor het begeleiden van leerlingen die een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgen. Minder bekend is dat deze subsidie ook geldt voor de Derde Leerweg. De voorwaarden op een rij.

Nieuwsbrief
Placeholder for Nieuwsbrief aanmeldenNieuwsbrief aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws