Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for Man legt zonnepanelenMan legt zonnepanelen

Subsidie voor het verduurzamen van uw bedrijfspand

Het verduurzamen van de economie staat hoog op de prioriteitenlijst van de Nederlandse overheid. Hoewel veel ondernemers hier graag hun steentje aan bijdragen, blijkt uit onderzoek dat het hen vaak ontbreekt aan tijd en geld. Subsidies kunnen helpen.

15 juli 2022

Wat zijn de subsidiemogelijkheden voor het verduurzamen van uw bedrijfspand?

Om een deel van de kosten voor de verduurzaming van uw bedrijfspand te vergoeden, zijn er verschillende mogelijkheden. Hoofdzakelijk biedt de overheid u twee opties: subsidies en fiscale voordelen. Het verschil tussen deze twee mogelijkheden is dat u met een subsidie daadwerkelijk geld op de rekening overgemaakt krijgt, terwijl een fiscaal voordeel een extra aftrekpost op de vennootschaps- of inkomstenbelasting betreft.

Subsidiemogelijkheden verduurzamen bedrijfspand

De overheid zet de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) in om ondernemers te stimuleren om te investeren in duurzaamheid. Als u uw bedrijfspand gaat verduurzamen met de aanschaf van een zonneboiler of warmtepomp kan dit u een mooie tegemoetkoming opleveren. De exacte hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type apparaat waarin u investeert. Maar als het apparaat in aanmerking komt, bedraagt de subsidie vaak enkele duizenden euro’s.

Daarnaast kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). U kunt subsidie krijgen voor het reduceren van CO2 en het produceren van groene energie uit hernieuwbare bronnen zoals biomassa, geothermie, water, wind en zon. Denk hierbij aan het investeren in zonnepanelen, windmolens en biomassaketels. De hoogte van de te verkrijgen subsidie wordt berekend op basis van CO2-reductie.

Fiscale voordelen bij het verduurzamen van uw bedrijfspand

Voor investeringen in bedrijfsmiddelen die leiden tot een energiebesparing van uw bedrijfspand en/of bedrijfsactiviteiten biedt de Nederlandse overheid fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Ondernemers kunnen hiermee een fiscaal voordeel behalen van 45,5% van het investeringsbedrag.

Met de fiscale stimuleringsmaatregelen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) stimuleert de Nederlandse overheid investeringen in machines, apparaten en andere milieu- en welzijnsvriendelijke bedrijfsmiddelen. Door de MIA kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de categorie waarin de investering valt (27% tot 45% van het investeringsbedrag). Met de Vamil kunt u de investering willekeurig afschrijven. Wilt u weten of uw bedrijfsmiddel in aanmerking komt voor de MIA en/of Vamil? Check de Milieulijst.

Dien op tijd aanvraag in

Het verschilt per regeling wanneer u een subsidieaanvraag moet indienen. Bij sommige regelingen is dit al in de offertefase. Bij andere regelingen moet u binnen drie maanden na het tekenen van de koopovereenkomst een aanvraag ingediend hebben. Ons advies is om in de offertefase al na te denken over subsidiemogelijkheden.

Whitepaper
Placeholder for Groene landbouwGroene landbouw

Download het whitepaper

Fiscaal voordeel investering met EIA en MIA

Wilt u investeren in energiezuinige en/of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Vraag fiscaal voordeel aan via de EIA en MIA\Vamil. Download het whitepaper.

Placeholder for Man legt zonnepanelenMan legt zonnepanelen
Wilt u meer weten over subsidies voor het verduurzamen van uw bedrijfspand? Neem contact met ons op
Placeholder for Stijn BrouwersStijn Brouwers

Stijn Brouwers
Consultant innovatie, Epiic

Subsidies

Wilt u uw innovatiekrachten vergroten? Of wilt u investeren, bijvoorbeeld in duurzame bedrijfsmiddelen of uw personeel. Er zijn vele subsidiemogelijkheden.