Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for Melkgeiten kleinMelkgeiten klein

Subsidiemogelijkheden voor de geitenhouderij

Als u investeringen wilt doen, sta dan op tijd stil bij eventuele subsidiemogelijkheden. Want ook voor geitenhouders zijn er volop kansen.

25 maart 2023

De geitenhouderij is volop in beweging en de investeringsdrang van geitenhouders neemt toe. Asbestdaken worden vervangen, landbouwmachines aangeschaft en geitenstallen gebouwd of verbouwd. Om dit zo aantrekkelijk mogelijk te doen, is het raadzaam op tijd stil te staan bij eventuele subsidiemogelijkheden. En die zijn er legio!

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil

De MIA\Vamil-regeling (Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) biedt u fiscaal voordeel op milieuvriendelijke investeringen. Na goedkeuring van uw subsidieaanvraag kunt u een percentage van het investeringsbedrag als extra aftrekpost in mindering brengen op de winst van uw onderneming. Dit kan oplopen tot 45%. Komt uw investering ook voor Vamil in aanmerking, dan kan de investering voor 75% willekeurig worden afgeschreven. Het type investering bepaalt de hoogte van de aftrekpost (Milieu-investeringsaftrek) en of u gebruik kunt maken van Vamil of een combinatie van beide regelingen. Investeringen die voor dit fiscale voordeel in aanmerking komen, zijn vermeld op de Milieulijst die jaarlijks door de overheid wordt gepubliceerd.

Enkele voorbeelden op de Milieulijst zijn:

Let op: u moet uw aanvraag binnen drie maanden na ondertekening van de koopovereenkomst indienen.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Naast de Milieu-investeringsaftrek (MIA) kunt u ook gebruikmaken van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling biedt een fiscaal voordeel voor energievriendelijke investeringen die op de Energielijst staan. Het fiscaal voordeel kunt u toepassen in de vorm van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. De hoogte van de aftrek bedraagt in 2023 45,5% van het deel van de investering dat voor de aftrek in aanmerking komt.

Enkele voorbeelden van investeringen op de Energielijst zijn:

Het minimale investeringsbedrag is € 2.500 per bedrijfsmiddel.

Maatlat Duurzame Veehouderij

De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is bedoeld voor veehouders die hun stal milieu- en diervriendelijk gaan (ver)bouwen en zo een bijdrage leveren aan een duurzame veehouderij. Met de MDV wordt getoetst of de stal die u wilt gaan bouwen voldoende duurzaam is om in aanmerking te komen voor fiscale voordelen.

De beoordeling gebeurt op basis van een minimaal aantal te behalen punten op zeven thema’s:

Ieder jaar worden de normen opnieuw bepaald. Voldoet uw te (ver)bouwen stal aan de gestelde criteria, dan komt u in aanmerking voor de MIA en Vamil. Een van de voordelen van de Vamil-regeling is de mogelijkheid om uw stal voor 75% willekeurig af te schrijven.

Kans op MDV-stal

De ervaring leert dat bouwplannen vaak eerder voldoen aan de duurzaamheidseisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij dan de ondernemer in eerste instantie verwacht. Ook bij overige investeringen komt u vaak in aanmerking voor een subsidie. Het is dan ook aan te raden om u te laten informeren over de mogelijkheden van de verschillende subsidieregelingen wanneer u (ver)bouwplannen heeft of een milieuvriendelijke of energiezuinige investering doet. Zo voorkomt u dat er kansen voor uw onderneming onbenut blijven en zorgt u ervoor dat u geld bespaart.

Subsidie duurzame energie

Investeert u in duurzame energieopwekkende middelen, zoals een warmtepomp of een zonneboiler, dan kunt u gebruikmaken van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Voor 2023 is er € 350 miljoen beschikbaar voor zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen en aansluitingen op een warmtenet. Voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen is er € 30 miljoen beschikbaar.

Meer informatie of een keertje sparren?

Samen maken we dromen waar.

Neem contact op met Hans
Placeholder for Hans JacobsHans Jacobs
Meer weten over uw subsidiemogelijkheden? Neem contact met mij op

Hans Jacobs
Manager innovatie bij Epiic

Bel: 06-22798926

Linkedin

Samen maken we uw innovatie tot een succes

Innovatie zorgt voor vragen. Epiic heeft de antwoorden.
Whitepaper
Placeholder for Melkgeiten kleinMelkgeiten klein

Fiscaal voordeel behalen met de Maatlat Duurzame Veehouderij

Download het whitepaper

Bent u veehouder en wilt u een stal bouwen of verbouwen? Als u dat doet volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) komt u in aanmerking voor extra fiscale aftrekposten voor uw winstbelasting.

Subsidies

Daarom een sub­si­die­tra­ject via Epiic

Door de bomen het bos kwijt? Geen zin in ingewikkelde trajecten? Epiic neemt u het volledige subsidietraject uit handen.

  • Uitgekiend stappenplan
    Het subsidielandschap is uitgebreid en complex. Daarom werken onze experts volgens een uitgekiend stappenplan. Zo weten we zeker dat geen kans onbenut blijft.
  • Van subsidieaanvraag tot eindverantwoording
    Onze experts vragen niet alleen subsidie aan, ze weten ook alles van projectbegeleiding. Heel handig. Zo weet u zeker dat uw project aan alle voorwaarden voldoet en u geen voordeel misloopt.
  • Een echte gesprekspartner
    Kennis van uw sector is een voorwaarde voor het laten slagen van uw project. Daarom zijn onze consultants altijd gespecialiseerd in een specifieke sector. En dat merkt u direct. U zit altijd aan tafel met een specialist die zich thuis voelt in de wereld die uw huis is.