Placeholder for Melkgeiten kleinMelkgeiten klein

Subsidiemogelijkheden voor de geitenhouderij

Als je investeringen wilt doen, sta dan op tijd stil bij eventuele subsidiemogelijkheden. Want ook voor geitenhouders zijn er volop kansen.

25 januari 2024

De geitenhouderij is volop in beweging en de investeringsdrang van geitenhouders neemt toe. Asbestdaken worden vervangen, landbouwmachines aangeschaft en geitenstallen gebouwd of verbouwd. Om dit zo aantrekkelijk mogelijk te doen, is het raadzaam op tijd stil te staan bij eventuele subsidiemogelijkheden. En die zijn er legio!

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil

De MIA\Vamil-regeling (Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) bied je fiscaal voordeel op milieuvriendelijke investeringen. Na goedkeuring van je subsidieaanvraag kun je een percentage van het investeringsbedrag als extra aftrekpost in mindering brengen op de winst van je onderneming. Dit kan oplopen tot 45%. Komt je investering ook voor Vamil in aanmerking, dan kan de investering voor 75% willekeurig worden afgeschreven. Het type investering bepaalt de hoogte van de aftrekpost (Milieu-investeringsaftrek) en of je gebruik kunt maken van Vamil of een combinatie van beide regelingen. Investeringen die voor dit fiscale voordeel in aanmerking komen, zijn vermeld op de Milieulijst die jaarlijks door de overheid wordt gepubliceerd.

Enkele voorbeelden op de Milieulijst zijn:

Let op: je moet je aanvraag binnen drie maanden na ondertekening van de koopovereenkomst indienen.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Naast de Milieu-investeringsaftrek (MIA) kun je ook gebruikmaken van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling biedt een fiscaal voordeel voor energievriendelijke investeringen die op de Energielijst staan. Het fiscaal voordeel kun je toepassen in de vorm van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. De hoogte van de aftrek bedraagt in 2024 40% van het deel van de investering dat voor de aftrek in aanmerking komt.

Enkele voorbeelden van investeringen op de Energielijst zijn:

Het minimale investeringsbedrag is € 2.500 per bedrijfsmiddel.

Maatlat Duurzame Veehouderij

De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is bedoeld voor veehouders die hun stal milieu- en diervriendelijk gaan (ver)bouwen en zo een bijdrage leveren aan een duurzame veehouderij. Met de MDV wordt getoetst of de stal die je wilt gaan bouwen voldoende duurzaam is om in aanmerking te komen voor fiscale voordelen.

De beoordeling gebeurt op basis van een minimaal aantal te behalen punten op zeven thema’s:

Ieder jaar worden de normen opnieuw bepaald. Voldoet je te (ver)bouwen stal aan de gestelde criteria, dan kom je in aanmerking voor de MIA en Vamil. Een van de voordelen van de Vamil-regeling is de mogelijkheid om je stal voor 75% willekeurig af te schrijven.

Kans op MDV-stal

De ervaring leert dat bouwplannen vaak eerder voldoen aan de duurzaamheidseisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij dan de ondernemer in eerste instantie verwacht. Ook bij overige investeringen kom je vaak in aanmerking voor een subsidie. Het is dan ook aan te raden om je te laten informeren over de mogelijkheden van de verschillende subsidieregelingen wanneer je (ver)bouwplannen hebt of een milieuvriendelijke of energiezuinige investering doet. Zo voorkom je dat er kansen voor je onderneming onbenut blijven en zorg je ervoor dat je geld bespaart.

Subsidie duurzame energie

Investeert u in duurzame energieopwekkende middelen, zoals een zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen, elektrische kookplaten en aansluitingen op een warmtenet, dan kunt u gebruikmaken van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Voor 2024 is er € 600 miljoen beschikbaar voor zakelijke en particuliere investeerders. Zakelijke investeerders kunnen ook kiezen voor een kleinschalige windturbine, hier is een budget van € 5 miljoen voor beschikbaar.

Meer informatie of een keertje sparren?

Samen maken we dromen waar.

Neem contact op met Hans
Placeholder for Hans JacobsHans Jacobs
Meer weten over je subsidiemogelijkheden? Neem contact met mij op

Hans Jacobs
Manager innovatie bij Epiic

Bel: 06-22798926

Linkedin

Samen maken we uw innovatie tot een succes

Innovatie zorgt voor vragen. Epiic heeft de antwoorden.
Whitepaper
Placeholder for Melkgeiten kleinMelkgeiten klein

Fiscaal voordeel behalen met de Maatlat Duurzame Veehouderij

Download het whitepaper

Ben je veehouder en wil je een stal bouwen of verbouwen? Als je dat doet volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) kom je in aanmerking voor extra fiscale aftrekposten voor je winstbelasting.

Subsidies

Daarom een sub­si­die­tra­ject via Epiic

Door de bomen het bos kwijt? Geen zin in ingewikkelde trajecten? Epiic neemt u het volledige subsidietraject uit handen.

  • Uitgekiend stappenplan
    Het subsidielandschap is uitgebreid en complex. Daarom werken onze experts volgens een uitgekiend stappenplan. Zo weten we zeker dat geen kans onbenut blijft.
  • Van subsidieaanvraag tot eindverantwoording
    Onze experts vragen niet alleen subsidie aan, ze weten ook alles van projectbegeleiding. Heel handig. Zo weet u zeker dat uw project aan alle voorwaarden voldoet en u geen voordeel misloopt.
  • Een echte gesprekspartner
    Kennis van uw sector is een voorwaarde voor het laten slagen van uw project. Daarom zijn onze consultants altijd gespecialiseerd in een specifieke sector. En dat merkt u direct. U zit altijd aan tafel met een specialist die zich thuis voelt in de wereld die uw huis is.