Placeholder for Waterstof tankstationWaterstof tankstation

Waterstof: de kansen voor de ondernemer

Waterstof zorgt voor een schonere toekomst. Als ondernemer bijdragen? Het Nationaal Waterstof Programma biedt tal van interessante subsidies. Bijvoorbeeld voor de opschaling van waterstofproductie, het bouwen van waterstoftankstations en het toepassen van waterstof in mobiliteit en transport.

11 november 2023

Waterstof als duurzamer alternatief

Waterstof is het meest eenvoudige en lichtgewicht chemische element op aarde, het meest voorkomende element in het heelal en een van de basiselementen van water. Maar waterstof is óók: een focuspunt voor innovatie op gebied van duurzaamheid.

Waterstof wint de laatste jaren aan populariteit, mede doordat het wordt gezien als dé duurzame vervanging voor fossiele brandstoffen. Bij verbranding van waterstof komt waterdamp vrij. Dit in plaats van CO2 dat vrijkomt bij fossiele brandstof en dat zo schadelijk is voor ons milieu. Doordat waterstof een duurzamer alternatief moet zijn voor aardgas, benzine en diesel, onderzoeken talloze innovatieve bedrijven hoe zij waterstof kunnen toepassen in hun sector. Denk aan mobiliteit, elektriciteit en de industrie.

Waarom wordt waterstof dan niet al overal voor gebruikt?

Waterstof is niet altijd duurzaam. Waterstof kan op verschillende manieren geproduceerd worden en krijgt op basis daarvan een kleur toegewezen. Blauwe en grijze waterstof worden geproduceerd door water met aardgas te laten reageren. Hierbij komt nog steeds CO2 vrij. Bij groene waterstof wordt water door elektriciteit gesplitst in waterstof en zuurstof. Wanneer deze elektriciteit wordt opgewekt uit zonne- of windenergie is waterstof volledig groen. Alleen deze volledig groene waterstofproductie is vrij van CO2-uitstoot.

Echter …

De productie van deze groene waterstof is zeer energie-intensief. De elektrolyse om groene waterstof te produceren is inefficiënt. Dit komt doordat er bij de elektrolyse veel elektrische energie verloren gaat. Het kan dus simpelweg efficiënter zijn om die elektrische energie direct te gebruiken. Bijvoorbeeld voor het verwarmen van huishoudens of het laten rijden van elektrische auto’s.

Veelbelovende toekomst

Dit neemt niet weg dat waterstof een veelbelovende toekomst kent. Vooral bedrijven in de mobiliteit, elektriciteitssector en de industrie kunnen waterstof inzetten om de mondiale CO2-uitstoot te reduceren. In het Klimaatakkoord voor 2030 is meegenomen dat de productie van groene elektriciteit moet worden opgeschaald. Doel is om in 2032 maar liefst 8 gigawatt (!) aan elektrisch vermogen voor elektrolyse te realiseren voor waterstofproductie. Om dit te kunnen bereiken is er een Nationaal Waterstof Programma (NWP) opgesteld.

Nationaal Waterstof Programma

Binnen het Nationaal Waterstof Programma worden er subsidies uitgegeven voor de bouw van groene waterstoffabrieken. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt hiervoor nauw samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Er zijn verschillende subsidieregelingen in het leven geroepen voor de opschaling van waterstofproductie via elektrolyse, het bouwen van waterstoftankstations en het toepassen van waterstof in mobiliteit en transport.

Horizon Europe

Een van de programma’s die kansen biedt is het Horizon Europe programma. Dit programma richt zich op onderzoek, technische ontwikkeling en innovatie binnen Europa. Binnen de pijler Wereldwijde uitdagingen en industriële concurrentie ligt de nadruk op de aanpak van wereldwijde vraagstukken én het bevorderen van de concurrentie binnen zes clusters. De clusters klimaat, energie en mobiliteit bieden mogelijkheden voor waterstofprojecten.

DEI-regeling

Ook de DEI+-regeling biedt kansen voor waterstofprojecten, en wel voor praktijkexperimenten, pilots en demonstratieprojecten. Voorwaarde is dat een project bijdraagt aan het op een kosteneffectieve manier reduceren van CO2-emissies. Een andere belangrijke eis is dat een project plaatsvindt in een representatieve omgeving.

Subsidieadvies, consortiumvorming en projectmanagement

Waterstof biedt een schonere toekomst. Het is aan ondernemers en de maatschappij om samen te bepalen hoe snel die toekomst het heden wordt. Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor een van de subsidies uit het Nationaal Waterstof Programma? Bent u op zoek naar partners voor het vormen een consortium? Of heeft u vragen over het organiseren van het projectmanagement van uw innovatie? Dankzij een groot netwerk binnen de waterstofbranche en kennis van de ontwikkelingen in deze sector is Epiic uw partner.

Meer informatie of een keer sparren?

Neem vrijblijvend contact op. Samen maken we dromen waar.

Neem contact met ons op
Placeholder for Nick SandersNick Sanders
Neem contact met mij op

Nick Sanders
Consultant innovatie bij Epiic

Bel: 06-23824937

Linkedin

Ook interessant voor u

Placeholder for H4 A waterstof 7984H4 A waterstof 7984
Circulaire economie
KlantverhaalOPZuid-subsidie van strategische waarde voor bijzonder waterstofproject

Vijf Zeeuwse familiebedrijven voelen een intrinsieke motivatie om bij te dragen aan de verduurzaming van onze wereld. Reden om te investeren in een waterstoftankstation en transportmaterieel op waterstof. De toegekende OPZuid-subsidie voelt als een welkome steun in de rug.

Placeholder for Samenwerken team poppetjesSamenwerken team poppetjes
ArtikelSamen innoveren? Zo vindt u de juiste samenwerkingspartner

Innoveren gaat vaak sneller en beter met goede samenwerkingspartners. Denk aan bedrijven of instellingen die beschikken over technologische kennis die u zelf niet in huis hebt. Maar waar vindt u deze nationale of internationale partners?

Nieuwsbrief
Placeholder for Nieuwsbrief aanmeldenNieuwsbrief aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws