Placeholder for Toetsenbord met groene toetsToetsenbord met groene toets

Zes tips om je IT-organisatie te verduurzamen

In een wereld waarin duurzaamheid steeds urgenter wordt, is het van cruciaal belang dat ook IT-organisaties verduurzamen. De verwachting is dat de bijdrage van de IT-sector aan de wereldwijde broeikasgasemissies in 2040 stijgt tot meer dan 14%. Bij duurzaamheid in de IT-sector wordt vaak gedacht aan energie-efficiëntie. Verduurzaming omvat echter veel meer maatregelen die zowel milieuvoordeel als kostenbesparingen opleveren. Zes tips om te verduurzamen.

02 juli 2024

1. Zorg voor inzicht in je CO2-footprint

Een eerste essentiële stap naar duurzaamheid is het verkrijgen van inzicht in je CO2-footprint. Zorg dat je niet alleen oog hebt voor eigen operaties, maar dat je ook de indirecte effecten vanuit de supply chain meeneemt. Met het verkrijgen van inzicht in je CO2-footprint, kun je gericht stappen zetten om die te verkleinen én kun je hierover (onderbouwd) communiceren. Dit laatste is essentieel met oog op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD is een Europese richtlijn die bedrijven per 2024 verplicht een duurzaamheidsrapportage uit te brengen. Ook kleine mkb-bedrijven kunnen hier nu al mee te maken krijgen. Dit komt omdat grote bedrijven inzicht moeten geven in de prestaties van hun hele keten en daar kunnen deze mkb’ers onderdeel van zijn.

Wordt er verwacht dat je een analyse maakt van de duurzaamheidsonderwerpen die je bedrijf en zijn stakeholders het belangrijkst vinden (de materialiteitsanalyse)? Of moet je de carbon footprint in kaart brengen om te kunnen voldoen aan CSRD-regelgeving? De consultants van Epiic hebben hier veel ervaring mee en ondersteunen je graag.

2. Let op duurzaamheid bij procurement

Een effectieve manier om IT-organisatie te verduurzamen, is door duurzaamheidscriteria op te nemen in het inkoopbeleid en die toe te passen op de inkoop van producten en diensten. Hierbij kun je denken aan het stellen van eisen op het gebied van milieuprestaties, maar vergeet ook zeker de sociale kant van duurzaamheid niet.

3. Gebruik groene datacenters

Datacenters zijn een van de grootste energieverbruikers in de IT. Goed dus om eisen te stellen aan de datacenters waarmee je werkt, door bijvoorbeeld te investeren in datacenters die gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Ook kun je kiezen voor datacenters die inzetten op alternatieve en milieuvriendelijkere koelmethoden, zoals immersion cooling.

4. Minimaliseer impact hardware

Apparatuur die in de IT gebruikt wordt, heeft ook een significante impact op het milieu. Dit geldt zeker als je niet alleen kijkt naar je eigen gebruik, maar dat van de gehele keten meeneemt. Denk aan winning van grondstoffen, fabricage, verpakking en transport. Stel eisen aan je leveranciers, bijvoorbeeld in de vorm van duurzaamheidscertificeringen, en let bij aanschaf op de energie-efficiëntie van apparatuur. Ook het consolideren van servers door middel van virtualisatie kan het aantal fysieke machines verminderen en zo leiden tot een reductie van je footprint.
Het is daarnaast aan te raden om apparatuur langer te gebruiken en na te denken over het repareren en upgraden van producten, eventueel in samenwerking met refurbishers en/of manufacturers. Tot slot is ook e-waste een groot probleem binnen de IT-sector. Zorg er daarom voor dat afgedankte apparatuur op een verantwoorde manier wordt gerecycled. Werk samen met gecertificeerde recyclers om op die manier je milieu-impact te reduceren en waardevolle materialen terug te winnen.

5. Bevorder thuiswerken

Thuiswerken is minder belastend voor het milieu, doordat medewerkers minder reisbewegingen maken. Van alle auto’s in Nederland rijdt circa 95% nog op conventionele brandstoffen. Door de reisbewegingen via thuiswerken zoveel mogelijk te reduceren, wordt de uitstoot door deze auto’s geminimaliseerd. Zorg als werkgever wel voor goede tools en beveiliging om efficiënt thuiswerken mogelijk te maken.

6. Investeer in energiezuinige en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Let bij het investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen op hun milieuprestaties en energie-efficiëntie. Dit is niet alleen vanuit duurzaamheidsoogpunt interessant, maar kan ook fiscaal zeer aantrekkelijk zijn. Denk aan de Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA). Bij investeringen van minimaal € 2.500 in energiezuinige bedrijfsmiddelen of duurzame energietechnieken, kun je via de EIA tot 40% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Schaf je een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel aan van minimaal € 2.500? Dan kun je via de MIA tot 45% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Let op: aanvragen hiervoor moet je uiterlijk binnen drie maanden na de investeringsbeslissing doen.

Overweeg je te investeren in energiezuinige of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie of een keer sparren?

Neem vrijblijvend contact op. Samen maken we dromen waar.

Neem contact met ons op
Placeholder for Nina BijnenNina Bijnen
Neem contact met mij op

Nina Bijnen
Consultant innovatie bij Epiic

Bel: 06-11594907

Linkedin

Ook interessant

Placeholder for ElektriciteitsmeterElektriciteitsmeter
NieuwsEnergiekosten omlaag? Investeer nu in verduurzamingsmaatregelen

De energieprijzen zijn sky high. Een goed moment om te investeren in verduurzamingsmaatregelen. Subsidies zorgen ook nog eens voor een extra impuls.

Placeholder for Man en CO2 icoonMan en CO2 icoon
Circulaire economie
ArtikelSubsidiekansen voor een circulaire economie

Steeds meer bedrijven kiezen voor een circulaire bedrijfsstrategie.

Placeholder for Man die nadenkt over financieringMan die nadenkt over financiering
Circulaire economie
ArtikelEen circulaire onderneming financieren? Dit zijn de tips

De vraag naar circulaire producten neemt toe. Toch is het voor veel ondernemers in de circulaire economie lastig om de juiste financieringsvorm te vinden. Banken en investeerders zijn niet zo happig op circulaire bedrijfsmodellen, omdat er risico's en onzekerheden aan kleven. Toch zijn er goede financieringsmogelijkheden. En dat voor elke fase van je bedrijf.

Whitepaper
Placeholder for Groene landbouwGroene landbouw

Download het whitepaper

Fiscaal voordeel investering met EIA en MIA

Wil je investeren in energiezuinige en/of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Vraag fiscaal voordeel aan via de EIA en MIA\Vamil. Download het whitepaper.

Nieuwsbrief
Placeholder for Nieuwsbrief aanmeldenNieuwsbrief aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws