Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Alle artikelen

Placeholder for Stal koeienStal koeien
Nieuws
23 november 2023
Certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij verlengd in 2024

De geldigheid van het certificatieschema van de Maatlat Duurzame Veehouderij is verlengd tot na 1 januari 2024. Herziening van het certificatieschema is uitgesteld in afwachting van duidelijkheid over belangrijke beleidsthema's.

Placeholder for Windmolen op landbouwgrondWindmolen op landbouwgrond
Nieuws
20 november 2023
Met voordeel investeren in energie- en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen in de landbouw

Plannen voor duurzame investeringen? Maak in 2023 nog gebruik van fiscaal voordeel of subsidies. Dit is extra interessant als het om energiezuinige bedrijfsmiddelen gaat. De Energie-investeringsaftrek gaat in 2024 omlaag.

Placeholder for leerling mbo werk aan machine in praktijkonderwijsleerling mbo werk aan machine in praktijkonderwijs
Subsidies en personeel
Nieuws
20 november 2023
Betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt? In 2024 weer RIF-subsidie

Het beroepsonderwijs moet beter aansluiten op onze arbeidsmarkt. Via het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) wil de overheid projecten stimuleren die hieraan bijdragen. Heeft u een idee? In 2024 kunt u tot € 2,5 miljoen subsidie aanvragen per project.

Placeholder for Stage werkleerplaats - PraktijklerenStage werkleerplaats - Praktijkleren
Subsidies en personeel
Nieuws
20 november 2023
Ga nu samen voor SLIM

Vindt u het belangrijk te investeren in de kennis en groei van uw medewerkers? Dan kunt u op drie momenten in 2024 de SLIM-subsidie aanvragen. Wees er wel op tijd bij. De SLIM-regeling is populair!

Placeholder for Innovation draaiknopInnovation draaiknop
Nieuws
16 november 2023
Grote wijzigingen OPZuid-subsidie vanaf 2024

Ook in 2024 kunt u weer subsidie aanvragen via het programma OPZuid. Goed nieuws wanneer u samen met andere mkb’ers in de zuidelijke provincies wilt werken aan innovatie. De afgelopen periode bleef het aantal aanvragen voor OPZuid achter bij de verwachtingen. Reden om de opzet van de regeling te wijzigen.

Placeholder for RobotRobot
Nieuws
16 november 2023
Slagingskans MIT-subsidie groot in Zuid-Nederland

Wilt u als ondernemer in Zuid-Holland gebruikmaken van MIT-subsidie? De kans op een succesvolle aanvraag is in 2024 groot.

Placeholder for Overleg innovatieOverleg innovatie
Nieuws
15 november 2023
Internationaal innoveren met Eurostars

Subsidiemogelijkheden om samen met een partner te werken aan internationale innovatie.

Placeholder for Oudere werknemer in fabriekOudere werknemer in fabriek
Subsidies en personeel
Nieuws
03 november 2023
MDIEU voor duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Vindt u het als ondernemer belangrijk dat uw medewerkers gezond kunnen doorwerken tot hun pensioen? Of wilt u oudere werknemers met zwaar werk de mogelijkheid geven eerder te stoppen met werken? Dan biedt de MDIEU interessante mogelijkheden.

Placeholder for Robotisering armRobotisering arm
Nieuws
03 november 2023
Eurostars aanvragen voor onderscheidende innovatie? Vier tips

Eurostars is een subsidieprogramma voor onderscheidende technische innovaties. Kennisoverdracht en internationale samenwerking zijn voorwaarden om een subsidieaanvraag te kunnen doen.

Placeholder for Opslag energie batterij industrieOpslag energie batterij industrie
Artikel
31 oktober 2023
Een overvol stroomnet? Over oplossingen en kansen

De omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare (duurzame) bronnen gaat in een razend tempo. Deze snelle veranderingen leggen echter ook uitdagingen bloot. Welke rol speelt energieopslag en welke kansen biedt dit voor ondernemers?

Placeholder for Vlag zeelandVlag zeeland
Nieuws
26 oktober 2023
Zeeuwse subsidie voor demonstratieprojecten en haalbaarheidsstudies

Onlangs is een nieuwe openstelling van Zeeland in Stroomversnelling gepubliceerd. Investeren in kennis en innovatie en zo de Zeeuwse economie versterken? Financier met deze subsidie uw demonstratieproject of haalbaarheidsstudie.

Placeholder for Recyclen van plasticRecyclen van plastic
Circulaire economie
Nieuws
26 oktober 2023
Nieuwe subsidie voor betere recycling plastic

Bent u actief in de productie, verwerking of recycling van plastics? En wilt u ook dat er een economie ontstaat waarin plastic niet meer wordt gezien als afval? De nieuwe subsidie CPNL ondersteunt u bij onderzoeks- en showcaseprojecten.