Alle artikelen

Placeholder for Arts die gebruikmaakt van AIArts die gebruikmaakt van AI
Artikel
16 juli 2024
AI in de gezondheidszorg: volop kansen, maar hoe financier je die?

Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de toenemende vraag naar gezondheidszorg, wordt er steeds meer ingezet op innovaties, zoals Artificial Intelligence. AI-technologieën hebben het vermogen om zeer grote hoeveelheden data snel en met hoge precisie te analyseren. Die capaciteit kan op meerdere fronten revolutionair zijn voor de gezondheidszorg. Maar hoe financier je deze ontwikkelingen? En waar vind je de benodigde samenwerkingspartners?

Placeholder for Kantoor eindhoven bicKantoor eindhoven bic
Artikel
11 juli 2024
Innovatie en samenwerking: Brainportregio is dé plek

De Brainportregio, met Eindhoven als kloppend hart, is een broedplaats voor innovaties op het gebied van mobiliteit. Dit omvat zowel de ontwikkeling van nieuwe technologieën als de implementatie van duurzame mobiliteitsoplossingen. Electrische voertuigen, slimme infrastructuren en autonoom rijden zijn enkele van deze speerpunten.

Placeholder for Toetsenbord met groene toetsToetsenbord met groene toets
Artikel
02 juli 2024
Zes tips om je IT-organisatie te verduurzamen

In een wereld waarin duurzaamheid steeds urgenter wordt, is het van cruciaal belang dat ook IT-organisaties verduurzamen. De verwachting is dat de bijdrage van de IT-sector aan de wereldwijde broeikasgasemissies in 2040 stijgt tot meer dan 14%. Bij duurzaamheid in de IT-sector wordt vaak gedacht aan energie-efficiëntie. Verduurzaming omvat echter veel meer maatregelen die zowel milieuvoordeel als kostenbesparingen opleveren. Zes tips om te verduurzamen.

Placeholder for Euro tekens op groen vlakEuro tekens op groen vlak
Artikel
28 juni 2024
Steeds meer ondernemers vragen Milieu-investeringsaftrek aan. Jij ook?

In 2023 zijn wederom meer aanvragen gedaan voor de Milieu-investeringsaftrek dan vorige jaren. Steeds meer bedrijven weten hun weg te vinden naar fiscaal voordeel als zij investeren in duurzame bedrijfsmiddelen en milieuvriendelijke materialen. Behoor jij ook tot de ondernemers die slim investeren?

Placeholder for CO2 subsidie ccusCO2 subsidie ccus
Artikel
25 juni 2024
CCUS: grote kansen voor industrie. Ook voor jou?

De ontwikkelingen op het gebied van Carbon Capture, Utilization and Storage bieden interessante kansen voor de Nederlandse industrie. De overheid wil ondernemers er graag bij helpen. Werk je aan een project op het gebied van CCUS en heb je vragen op het gebied van innovatie of financiering? Laat je adviseren.

Placeholder for Blauwe en Rode oceaanBlauwe en Rode oceaan
Artikel
20 juni 2024
De weg naar succes: zo creëer je een eigen blauwe oceaan

Of je nu leider bent van een start-up of een gevestigd bedrijf, bij succesvol ondernemerschap komen uitdagingen kijken. Een scherp oog voor kansen is belangrijk, maar ook het vermogen om obstakels te overwinnen. Een van de belangrijkste uitdagingen in de huidige markt is het vinden van een strategie die de concurrentie overstijgt. Dit zijn de voordelen van de Blauwe Oceaan Strategie.

Placeholder for AI Artificial Intelligence schermAI Artificial Intelligence scherm
Artikel
30 mei 2024
Investeren in AI? Vijf subsidiekansen

Ook aan de slag met de ontwikkeling van AI? Vijf interessante subsidies en fiscale regelingen die helpen om investeren in AI mogelijk te maken.

Placeholder for BouwhelmBouwhelm
Artikel
03 mei 2024
Investeren in uw bouwpersoneel? De overheid betaalt mee!

De Bouw & Infra sector staat voor personele uitdagingen. Maar hoe kunt u zelf actie ondernemen om hier verandering in te brengen?

Placeholder for Insect op bladInsect op blad
Artikel
15 februari 2024
Subsidiekansen voor de insectensector

De mogelijkheden voor subsidie zijn talrijk en nemen alleen maar toe binnen de insectensector.

Placeholder for Melkgeiten kleinMelkgeiten klein
Artikel
25 januari 2024
Subsidiemogelijkheden voor de geitenhouderij

Als je investeringen wilt doen, sta dan op tijd stil bij eventuele subsidiemogelijkheden. Want ook voor geitenhouders zijn er volop kansen.

Placeholder for Zone nul emissieZone nul emissie
Artikel
17 januari 2024
Bereid u voor op zero-emissiezones: wat betekent dit voor uw bedrijf?

Als u goederen levert aan klanten binnen Nederland met benzine- of dieselvoertuigen, is het tijd om vooruit te denken. Vanaf 1 januari 2025 krijgen gemeenten de bevoegdheid om stadsgebieden aan te wijzen als zero-emissiezones (ZE-zones). Vervuilend goederenvervoer is hier dan niet meer toegestaan. Wat betekent dit voor u en uw bedrijf?

Placeholder for Man legt zonnepanelenMan legt zonnepanelen
Artikel
15 januari 2024
Subsidie voor het verduurzamen van uw bedrijfspand

Het verduurzamen van de economie staat hoog op de prioriteitenlijst van de Nederlandse overheid. Hoewel veel ondernemers hier graag hun steentje aan bijdragen, blijkt uit onderzoek dat het hen vaak ontbreekt aan tijd en geld. Subsidies kunnen helpen.