Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for Symbool circulariteit in grasSymbool circulariteit in gras

Circulaire economie

In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. Veel ondernemers zijn nu al bezig om hun bedrijfsproces circulair in te richten of de stap te maken naar biobased (natuurlijke) grondstoffen. Maar hoe maakt u die transitie? Het Epiic team Circulaire en Biobased Economie helpt u graag om uw innovatiepotentieel te benutten en subsidie- en financieringsmogelijkheden te vinden.

Innovatieadvies: van idee naar circulaire bedrijfsstrategie in vijf stappen

Steeds meer bedrijven maken de transitie van een lineaire naar een circulaire bedrijfsstrategie. Om van een circulair idee tot een circulaire bedrijfsstrategie te komen, zijn vijf stappen nodig:

  1. ontwikkelen van een haalbare businesscase;
  2. vormen van een (keten)samenwerking;
  3. vinden van financiering van uw project;
  4. realiseren van een interne transitie;
  5. implementeren van uw businesscase.

Wilt u weten hoe deze stappen er precies uitzien en hoe we u daarbij kunnen helpen? Download het gratis whitepaper 'Op weg naar een circulaire economie'

Download het gratis whitepaper

Subsidie voor elke fase ontwikkelingstraject

Om u te stimuleren de stap te maken naar een circulaire bedrijfsstrategie, zijn er veel subsidiemogelijkheden. En dat voor elke fase van uw ontwikkelingstraject. We onderscheiden er vier:

Fase 1: Haalbaarheidsstudie

Met een haalbaarheidsstudie kunt u de technische en financiële risico’s van de ontwikkeling van een proces of product in kaart brengen. Ook kunt u bijvoorbeeld onderzoeken of de gewenste CO2-reductie wel haalbaar is. Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden om deze fase te financieren.

Met het Innovatiekrediet kunt u onderzoeken of uw idee kans van slagen heeft. Het krediet is bedoeld om ervoor te zorgen dat uw plan van de ideefase in de startfase komt en om een gedetailleerd businessplan op te stellen. Via de subsidieregeling TSE Industrie Studies kunt u een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar circulaire productieprocessen.

Fase 2: Experimentele ontwikkeling

In deze fase ontwikkelt en test u een innovatie die bijdraagt aan CO2-reductie of circulaire economie in een praktijkgerichte omgeving. Er zijn verschillende subsidies voor de financiering hiervan, zoals de WBSO en MIT R&D Samenwerkingsprojecten. Daarnaast is de subsidie Circulaire Ketenprojecten interessant als u samen met andere mkb’ers een circulair product of circulair proces wilt ontwerpen. Het stelt u in staat om te onderzoeken hoe u binnen uw project barrières kunt tackelen.

Fase 3: Demonstratie of eerste marktintroductie

Wilt u een innovatie op het gebied van CO2-reductie uitproberen in de vorm van een pilot- of demonstratieproject? Dan biedt de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) kansen. Het Europese subsidieprogramma LIFE biedt mogelijkheden als u uw circulaire model in Europa wilt demonstreren. Heeft u met uw bedrijf meer een regionale focus? Dan zijn er ook regionale of provinciale subsidieregelingen, bijvoorbeeld vanuit het EFRO-programma. Denk aan de OP-Zuid subsidie.

Fase 4: Marktuitrol

Uw onderneming investeert in CO2-besparende maatregelen waarvan de werking bewezen is en de terugverdientijd langer dan vijf jaar is. Bent u klaar om naar de markt te gaan? Bedrijven die in uw product investeren kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van de VEKI, de Milieu-investeringsaftrek\Vamil of de Energie-investeringsaftrek.

Meer weten of een keer sparren?

Heeft u vragen over de stappen die nodig zijn om te komen tot een succesvolle circulaire businessstrategie? Of vindt u het lastig uw weg te vinden in het oerwoud van subsidies, leningen en andere financieringsvormen voor een circulaire transitie? Onze experts op het gebied van circulaire economie ondersteunen u graag. Neem contact met ons op.

Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat? Kijk hoe we bijvoorbeeld bij het Zeeuwse H4A of Statice Helden van waarde zijn geweest.

Meer informatie of een keertje sparren?

Samen maken we dromen waar.

Neem contact op met Boudewijn
Placeholder for Boudewijn ZuijderhoudtBoudewijn Zuijderhoudt
Wilt u meer informatie over uw subsidiekansen voor uw innovatieprojecten of wilt u sparren over de subsidiemogelijkheden voor uw circulaire bedrijfsstrategie? Neem contact met ons op!

Boudewijn Zuijderhoudt
Consultant innovatie bij Epiic

Bel: 06-47834872

Linkedin
Download gratis
Placeholder for Circulaire economieCirculaire economie

Download het whitepaper

Op weg naar een circulaire bedrijfsstrategie

Wilt u weten welke stappen u moet zetten richting een circulaire bedrijfsstrategie?

Placeholder for Video subsidies still 3Video subsidies still 3

Epiic neemt het volledige subsidietraject uit handen

Daarom een subsidietraject via Epiic

Wilt u uw innovatiekracht vergroten? Of wilt u investeren, bijvoorbeeld in duurzame bedrijfsmiddelen of uw personeel? Vaak gaat het om kostbare trajecten. Overheden zien gelukkig het belang. Er zijn veel interessante subsidies.

Nieuwsbrief
Placeholder for Nieuwsbrief aanmeldenNieuwsbrief aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws

Placeholder for Verkeersbord co2Verkeersbord co2
Circulaire economie
Nieuws
22 februari 2024
TSE Industries Studies: meer innovatie, minder CO2

Wilt u in de industrie bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot? En onderzoekt u hiervoor de haalbaarheid van een pilot- of demonstratieproject? De subsidieregeling TSE Industrie Studies helpt u bij het maken van de strategische keuze om wel of niet te starten met uw project of een investering hierin.

Placeholder for Circulaire economieCirculaire economie
Circulaire economie
Nieuws
20 februari 2024
Circulaire oplossingen met subsidie KIA-CE

Versnel uw circulaire innovaties als ondernemer en krijg een duurzame voorsprong

Placeholder for Circulaire wereldCirculaire wereld
Circulaire economie
Nieuws
05 januari 2024
50% kosten vergoed via subsidie Circulaire Ketenprojecten

Samen met de keten werken aan circulaire projecten? Via de subsidie Circulaire Ketenprojecten krijgt u 50% van uw projectkosten vergoed.

Placeholder for H4 A waterstof 7984H4 A waterstof 7984
Circulaire economie
KlantverhaalOPZuid-subsidie van strategische waarde voor bijzonder waterstofproject

Vijf Zeeuwse familiebedrijven voelen een intrinsieke motivatie om bij te dragen aan de verduurzaming van onze wereld. Reden om te investeren in een waterstoftankstation en transportmaterieel op waterstof. De toegekende OPZuid-subsidie voelt als een welkome steun in de rug.

Placeholder for Strand circulaire economieStrand circulaire economie
Circulaire economie
Artikel
15 november 2023
Circulaire economie: wat is het en hoe ondersteunt de overheid?

Circulaire economie: het is een term die te pas en te onpas gebruikt wordt. Maar wat houdt een circulaire economie eigenlijk precies in? En hoe helpt de overheid ondernemers om de stap naar circulair ondernemen te zetten?

Placeholder for Recyclen van plasticRecyclen van plastic
Circulaire economie
Nieuws
26 oktober 2023
Nieuwe subsidie voor betere recycling plastic

Bent u actief in de productie, verwerking of recycling van plastics? En wilt u ook dat er een economie ontstaat waarin plastic niet meer wordt gezien als afval? De nieuwe subsidie CPNL ondersteunt u bij onderzoeks- en showcaseprojecten.

Placeholder for Man en CO2 icoonMan en CO2 icoon
Circulaire economie
Artikel
15 juli 2023
Subsidiekansen voor een circulaire economie

Steeds meer bedrijven kiezen voor een circulaire bedrijfsstrategie.

Placeholder for Man die nadenkt over financieringMan die nadenkt over financiering
Circulaire economie
Artikel
10 juli 2023
Een circulaire onderneming financieren? Dit zijn de tips

De vraag naar circulaire producten neemt toe. Toch is het voor veel ondernemers in de circulaire economie lastig om de juiste financieringsvorm te vinden. Banken en investeerders zijn niet zo happig op circulaire bedrijfsmodellen, omdat er risico's en onzekerheden aan kleven. Toch zijn er goede financieringsmogelijkheden. En dat voor elke fase van uw bedrijf.

Placeholder for Lineaire en circulaire economieLineaire en circulaire economie
Circulaire economie
WhitepaperOp weg naar een circulaire bedrijfsstrategie

Circulair ondernemen? Download het gratis whitepaper en zet de vijf stappen.

Placeholder for Bloemen in kasBloemen in kas
Circulaire economie
Nieuws
21 november 2022
De weg naar een duurzame sierteeltketen

Epiic en Greenhouse Marketeers hebben om tafel gezeten met een aantal belangrijke ketenpartijen uit de sierteeltsector. Doel was te onderzoeken of er een gezamenlijke ambitie is om de sierteeltketen te verduurzamen en wat ieders rol daarbij is. Er zijn duidelijk kansen om samen impact te maken.

Placeholder for Windmolens circulair ondernemenWindmolens circulair ondernemen
Circulaire economie
TalkshowCirculair ondernemen, zet de eerste stap

Steeds meer bedrijven zetten de stap naar circulair ondernemen. Maar die omslag gaat niet vanzelf. Voor Epiic reden om een studiotalk te organiseren.