Placeholder for Symbool circulariteit in grasSymbool circulariteit in gras

Circulaire economie

In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. Veel ondernemers zijn nu al bezig om hun bedrijfsproces circulair in te richten of de stap te maken naar biobased (natuurlijke) grondstoffen. Maar hoe maak je die transitie? Het Epiic team Circulaire en Biobased Economie helpt je graag om je innovatiepotentieel te benutten en subsidie- en financieringsmogelijkheden te vinden.

Innovatieadvies: van idee naar circulaire bedrijfsstrategie in vijf stappen

Steeds meer bedrijven maken de transitie van een lineaire naar een circulaire bedrijfsstrategie. Om van een circulair idee tot een circulaire bedrijfsstrategie te komen, zijn vijf stappen nodig:

  1. ontwikkelen van een haalbare businesscase;
  2. vormen van een (keten)samenwerking;
  3. vinden van financiering van je project;
  4. realiseren van een interne transitie;
  5. implementeren van je businesscase.

Wil je weten hoe deze stappen er precies uitzien en hoe we je daarbij kunnen helpen? Download het gratis whitepaper 'Op weg naar een circulaire economie'

Download het gratis whitepaper

Subsidie voor elke fase ontwikkelingstraject

Om je te stimuleren de stap te maken naar een circulaire bedrijfsstrategie, zijn er veel subsidiemogelijkheden. En dat voor elke fase van je ontwikkelingstraject. We onderscheiden er vier:

Fase 1: Haalbaarheidsstudie

Met een haalbaarheidsstudie kun je de technische en financiële risico’s van de ontwikkeling van een proces of product in kaart brengen. Ook kun je bijvoorbeeld onderzoeken of de gewenste CO2-reductie wel haalbaar is. Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden om deze fase te financieren.

Met het Innovatiekrediet kun je onderzoeken of je idee kans van slagen heeft. Het krediet is bedoeld om ervoor te zorgen dat je plan van de ideefase in de startfase komt en om een gedetailleerd businessplan op te stellen. Via de subsidieregeling TSE Industrie Studies kun je een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar circulaire productieprocessen.

Fase 2: Experimentele ontwikkeling

In deze fase ontwikkelt en test je een innovatie die bijdraagt aan CO2-reductie of circulaire economie in een praktijkgerichte omgeving. Er zijn verschillende subsidies voor de financiering hiervan, zoals de WBSO en MIT R&D Samenwerkingsprojecten. Daarnaast is de subsidie Circulaire Ketenprojecten interessant als je samen met andere mkb’ers een circulair product of circulair proces wilt ontwerpen. Het stelt je in staat om te onderzoeken hoe je binnen je project barrières kunt tackelen.

Fase 3: Demonstratie of eerste marktintroductie

Wil je een innovatie op het gebied van CO2-reductie uitproberen in de vorm van een pilot- of demonstratieproject? Dan biedt de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) kansen. Het Europese subsidieprogramma LIFE biedt mogelijkheden als je je circulaire model in Europa wilt demonstreren. Heb je met je bedrijf meer een regionale focus? Dan zijn er ook regionale of provinciale subsidieregelingen, bijvoorbeeld vanuit het EFRO-programma. Denk aan de OP-Zuid subsidie.

Fase 4: Marktuitrol

Je onderneming investeert in CO2-besparende maatregelen waarvan de werking bewezen is en de terugverdientijd langer dan vijf jaar is. Ben je klaar om naar de markt te gaan? Bedrijven die in je product investeren kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van de VEKI, de Milieu-investeringsaftrek\Vamil of de Energie-investeringsaftrek.

Meer weten of een keer sparren?

Heb je vragen over de stappen die nodig zijn om te komen tot een succesvolle circulaire businessstrategie? Of vind je het lastig je weg te vinden in het oerwoud van subsidies, leningen en andere financieringsvormen voor een circulaire transitie? Onze experts op het gebied van circulaire economie ondersteunen je graag. Neem contact met ons op.

Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat? Kijk hoe we bijvoorbeeld bij het Zeeuwse H4A of Statice Helden van waarde zijn geweest.

Meer informatie of een keertje sparren?

Samen maken we dromen waar.

Neem contact op met Boudewijn
Placeholder for Boudewijn ZuijderhoudtBoudewijn Zuijderhoudt
Wil je meer informatie over je subsidiekansen voor je innovatieprojecten of wil je sparren over de subsidiemogelijkheden voor je circulaire bedrijfsstrategie? Neem contact met ons op!

Boudewijn Zuijderhoudt
Consultant innovatie bij Epiic

Bel: 06-47834872

Linkedin
Download gratis
Placeholder for Circulaire economieCirculaire economie

Download het whitepaper

Op weg naar een circulaire bedrijfsstrategie

Wil je weten welke stappen je moet zetten richting een circulaire bedrijfsstrategie?

Placeholder for Video subsidies still 3Video subsidies still 3

Epiic neemt het volledige subsidietraject uit handen

Daarom een subsidietraject via Epiic

Wil je je innovatiekracht vergroten? Of wil je investeren, bijvoorbeeld in duurzame bedrijfsmiddelen of personeel? Vaak gaat het om kostbare trajecten. Overheden zien gelukkig het belang. Er zijn veel interessante subsidies.

Nieuwsbrief
Placeholder for Nieuwsbrief aanmeldenNieuwsbrief aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws

Placeholder for I Stock 1317080753I Stock 1317080753
Circulaire economie
Nieuws
11 juli 2024
Circulair maken van plastic? Nu met subsidie

Focus je je als ondernemer op het verwerken van plastic en het maken van polymeren plastic producten? Dan is de nieuwe subsidieregeling SOP interessant. Via deze regeling kun je jaarlijks subsidie aanvragen voor het verwerken van (meer) gerecyclede producten of bio-gebaseerde polymeren in producten.

Placeholder for Verkeersbord co2Verkeersbord co2
Circulaire economie
Nieuws
22 februari 2024
TSE Industries Studies: meer innovatie, minder CO2

Wil je in de industrie bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot? En onderzoek je hiervoor de haalbaarheid van een pilot- of demonstratieproject?

Placeholder for Circulaire economieCirculaire economie
Circulaire economie
Nieuws
20 februari 2024
Circulaire oplossingen met subsidie KIA-CE

Versnel je circulaire innovaties als ondernemer en krijg een duurzame voorsprong

Placeholder for Circulaire wereldCirculaire wereld
Circulaire economie
Nieuws
05 januari 2024
50% kosten vergoed via subsidie Circulaire Ketenprojecten

Samen met de keten werken aan circulaire projecten? Via de subsidie Circulaire Ketenprojecten krijg je 50% van je projectkosten vergoed.

Placeholder for H4 A waterstofH4 A waterstof
Circulaire economie
KlantverhaalOPZuid-subsidie van strategische waarde voor bijzonder waterstofproject

Vijf Zeeuwse familiebedrijven voelen een intrinsieke motivatie om bij te dragen aan de verduurzaming van onze wereld. Reden om te investeren in een waterstoftankstation en transportmaterieel op waterstof. De toegekende OPZuid-subsidie voelt als een welkome steun in de rug.

Placeholder for Strand circulaire economieStrand circulaire economie
Circulaire economie
Artikel
15 november 2023
Circulaire economie: wat is het en hoe ondersteunt de overheid?

Circulaire economie: het is een term die te pas en te onpas gebruikt wordt. Maar wat houdt een circulaire economie eigenlijk precies in? En hoe helpt de overheid ondernemers om de stap naar circulair ondernemen te zetten?

Placeholder for Recyclen van plasticRecyclen van plastic
Circulaire economie
Nieuws
26 oktober 2023
Nieuwe subsidie voor betere recycling plastic

Ben je actief in de productie, verwerking of recycling van plastics? En wil je ook dat er een economie ontstaat waarin plastic niet meer wordt gezien als afval? De nieuwe subsidie CPNL ondersteun je bij onderzoeks- en showcaseprojecten.

Placeholder for Man en CO2 icoonMan en CO2 icoon
Circulaire economie
Artikel
15 juli 2023
Subsidiekansen voor een circulaire economie

Steeds meer bedrijven kiezen voor een circulaire bedrijfsstrategie.

Placeholder for Man die nadenkt over financieringMan die nadenkt over financiering
Circulaire economie
Artikel
10 juli 2023
Een circulaire onderneming financieren? Dit zijn de tips

De vraag naar circulaire producten neemt toe. Toch is het voor veel ondernemers in de circulaire economie lastig om de juiste financieringsvorm te vinden. Banken en investeerders zijn niet zo happig op circulaire bedrijfsmodellen, omdat er risico's en onzekerheden aan kleven. Toch zijn er goede financieringsmogelijkheden. En dat voor elke fase van je bedrijf.

Placeholder for Lineaire en circulaire economieLineaire en circulaire economie
Circulaire economie
WhitepaperOp weg naar een circulaire bedrijfsstrategie

Circulair ondernemen? Download het gratis whitepaper en zet de vijf stappen.

Placeholder for Bloemen in kasBloemen in kas
Circulaire economie
Nieuws
21 november 2022
De weg naar een duurzame sierteeltketen

Epiic en Greenhouse Marketeers hebben om tafel gezeten met een aantal belangrijke ketenpartijen uit de sierteeltsector. Doel was te onderzoeken of er een gezamenlijke ambitie is om de sierteeltketen te verduurzamen en wat ieders rol daarbij is. Er zijn duidelijk kansen om samen impact te maken.