Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for Personeel ontwikkelingPersoneel ontwikkeling

Subsidies en personeel

Subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling van uw medewerkers

Subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling van uw medewerkers

De ontwikkeling van uw personeel kost geld. Maar door te investeren in uw medewerkers investeert u in de toekomst van uw bedrijf. Om dit extra aantrekkelijk te maken, kunt u gebruikmaken van diverse subsidiemogelijkheden.

Subsidiemogelijkheden voor personeel

Bij mogelijke subsidies kunt u denken aan tegemoetkomingen voor het volgen van specifieke opleidingen, het aanbieden van leer-werkplekken of het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van uw personeel. We hebben de subsidiemogelijkheden voor u op een rij gezet!

SLIM-subsidie: investeren in ontwikkeling van medewerkers

De overheid vindt het belangrijk dat medewerkers zich tijdens hun werk blijven ontwikkelen. Speciaal hiervoor is er de subsidieregeling Leren en Ontwikkelen in het mkb (SLIM). De subsidie is bedoeld voor de versterking van de leercultuur binnen uw bedrijf. De SLIM-subsidie ondersteunt diverse activiteiten. Van het opstellen van een opleidingsplan en het krijgen van loopbaanadviezen tot het invoeren van een methode om kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

De subsidie kent drie openstellingen. U kunt jaarlijks een subsidieaanvraag indienen van 1 tot en met 30 maart en van 1 tot en met 28 september. Voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven is de subsidieregeling geopend van 1 tot en met 27 juli.

Tel mee met Taal: subsidie gericht op voorkomen en verminderen laaggeletterdheid

Kunnen lezen en schrijven is van essentieel belang op de werkvloer. Helaas is het nog steeds niet vanzelfsprekend dat medewerkers over deze vaardigheden beschikken. Daarom biedt de overheid de subsidieregeling Tel mee met Taal. Doel van de subsidieregeling is het verhogen van reken-, lees-, schrijf- en digitale vaardigheden.

Praktijkleren: investeren in het opleiden van toekomstig beroepspersoneel

Wilt u leer-werkplekken aanbieden in uw onderneming en zo toekomstig beroepspersoneel opleiden? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling Praktijkleren. Belangrijk is wel dat u uw leerling-werknemers structurele begeleiding biedt gedurende de periode dat zij in uw onderneming werkzaam zijn. De subsidie voor praktijkleren compenseert u voor de tijd die u hieraan kwijt bent. Voor het schooljaar 2022-2023 kon u tot 15 september 2023 een aanvraag indienen.

Na een evaluatie van de bestaande regeling is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van plan de regeling Praktijkleren na 2023 met vijf jaar te verlengen. Aan het begin van het nieuwe studiejaar 2023/2024 verwachten we hier definitief meer duidelijkheid over te kunnen geven.

MDIEU: subsidie voor duurzame inzetbaarheid personeel

Vindt u het belangrijk dat uw medewerkers gezond kunnen doorwerken tot hun pensioen? Of wilt u oudere werknemers met zwaar werk de mogelijkheid geven eerder te stoppen met werken? Dan kunt u MDIEU (Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid & eerder uittreding) subsidie aanvragen. In 2024 kunt u MDIEU aanvragen van 2 april tot en met 26 april en van 2 september tot en met 27 september. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de MDIEU voor uw onderneming? Neem snel contact op om de kans op een succesvolle aanvraag te vergroten!

Whitepaper
Placeholder for Stage werkleerplaats - PraktijklerenStage werkleerplaats - Praktijkleren

Download het whitepaper

Subsidie voor het opleiden van uw personeel

Download het whitepaper en bekijk wat uw subsidiemogelijkheden zijn voor het opleiden van uw medewerkers, zodat zij over de juiste expertise beschikken.

Meer informatie of een keer sparren?

Neem vrijblijvend contact op. Samen maken we dromen waar.

Neem contact met ons op
Placeholder for Patrick VerschurePatrick Verschure
Wilt u investeren in uw personeel en bent u benieuwd naar de subsidiemogelijkheden?

Patrick Verschure
Consultant innovatie bij Epiic

Bel: 06-53186164

Linkedin
Placeholder for Stage werkleerplaats - PraktijklerenStage werkleerplaats - Praktijkleren
PraktijklerenSubsidie voor praktijkleren

Biedt u een praktijkleerplaats aan? Dan is de subsidie voor praktijkleren interessant voor u.

Praktijkleren
Placeholder for Medewerkers samen aan tafelMedewerkers samen aan tafel
SLIM subsidieInvesteren in de ontwikkeling van uw medewerkers

Ontdek de SLIM subsidie: investeer in de groei van uw team en onderneming.

SLIM subsidie
Placeholder for Video subsidies still 3Video subsidies still 3

Epiic neemt het volledige subsidietraject uit handen

Daarom een subsidietraject via Epiic

Wilt u uw innovatiekracht vergroten? Of wilt u investeren, bijvoorbeeld in duurzame bedrijfsmiddelen of uw personeel? Vaak gaat het om kostbare trajecten. Overheden zien gelukkig het belang. Er zijn veel interessante subsidies.

Nieuwsbrief
Placeholder for Nieuwsbrief aanmeldenNieuwsbrief aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws

Placeholder for Stagiair in garage aan het werkStagiair in garage aan het werk
Subsidies en personeel
Nieuws
27 maart 2024
Ook in 2024 subsidie Praktijkleren voor leerling-werknemers

Heeft u in 2024 een leerling-werknemer begeleid in uw bedrijf? Dan kunt u aan het eind van het schooljaar weer de subsidie Praktijkleren aanvragen.

Placeholder for Stage werkleerplaats - PraktijklerenStage werkleerplaats - Praktijkleren
Subsidies en personeel
Nieuws
20 januari 2024
Ga nu samen voor SLIM

Vindt u het belangrijk te investeren in de kennis en groei van uw medewerkers? Dan kunt u op drie momenten in 2024 de SLIM-subsidie aanvragen. Wees er wel op tijd bij. De SLIM-regeling is populair!

Placeholder for Stagiaires leren in een fabriekStagiaires leren in een fabriek
Subsidies en personeel
Nieuws
08 januari 2024
Subsidie Praktijkleren ook voor Derde Leerweg

Veel werkgevers weten dat zij de subsidie Praktijkleren kunnen aanvragen voor het begeleiden van leerlingen die een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgen. Minder bekend is dat deze subsidie ook geldt voor de Derde Leerweg. De voorwaarden op een rij.

Placeholder for Oudere werknemer in fabriekOudere werknemer in fabriek
Subsidies en personeel
Nieuws
03 januari 2024
MDIEU voor duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Vindt u het als ondernemer belangrijk dat uw medewerkers gezond kunnen doorwerken tot hun pensioen? Of wilt u oudere werknemers met zwaar werk de mogelijkheid geven eerder te stoppen met werken? Dan biedt de MDIEU interessante mogelijkheden.

Placeholder for Ontwikkelen personeelOntwikkelen personeel
Subsidies en personeel
Nieuws
01 januari 2024
Samen werken aan personeelsontwikkeling met SLIM-subsidie

Eenmaal per jaar kunt u samen met andere mkb'ers SLIM-subsidie aanvragen. Bijvoorbeeld voor het maken van ontwikkelplannen of een nieuwe leermethode.

Placeholder for leerling mbo werk aan machine in praktijkonderwijsleerling mbo werk aan machine in praktijkonderwijs
Subsidies en personeel
Nieuws
20 november 2023
Betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt? In 2024 weer RIF-subsidie

Het beroepsonderwijs moet beter aansluiten op onze arbeidsmarkt. Via het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) wil de overheid projecten stimuleren die hieraan bijdragen. Heeft u een idee? In 2024 kunt u tot € 2,5 miljoen subsidie aanvragen per project.

Placeholder for TipsTips
Subsidies en personeel
Artikel
04 oktober 2023
Subsidie Praktijkleren, dit zijn de tips & tricks

Bent u een leerwerkbedrijf, heeft u het afgelopen schooljaar leerlingen begeleid en wilt u in aanmerking komen voor de subsidie Praktijkleren? Dit zijn de tips & tricks om te voldoen aan de voorwaarden van de subsidie Praktijkleren en om maximale subsidie te behalen.