Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for Personeel ontwikkelingPersoneel ontwikkeling

Subsidies en personeel

Subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling van uw medewerkers

Subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling van uw medewerkers

De ontwikkeling van uw personeel kost geld. Maar door te investeren in uw medewerkers investeert u in de toekomst van uw bedrijf. Om dit extra aantrekkelijk te maken, kunt u gebruikmaken van diverse subsidiemogelijkheden.

Subsidiemogelijkheden voor personeel

Bij mogelijke subsidies kunt u denken aan tegemoetkomingen voor het volgen van specifieke opleidingen, het aanbieden van leer-werkplekken of het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van uw personeel. We hebben de subsidiemogelijkheden voor u op een rij gezet!

SLIM-subsidie: investeren in ontwikkeling van medewerkers

De overheid vindt het belangrijk dat medewerkers zich tijdens hun werk blijven ontwikkelen. Speciaal hiervoor is er de subsidieregeling Leren en Ontwikkelen in het mkb (SLIM). De subsidie is bedoeld voor de versterking van de leercultuur binnen uw bedrijf. De SLIM-subsidie ondersteunt diverse activiteiten. Van het opstellen van een opleidingsplan en het krijgen van loopbaanadviezen tot het invoeren van een methode om kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

In 2023 kent de subsidie drie openstellingen. U kunt een subsidieaanvraag indienen van 1 tot en met 31 maart en van 1 tot en met 30 september. Voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven is de subsidieregeling geopend van 1 tot en met 30 juni.

Tel mee met Taal: subsidie gericht op voorkomen en verminderen laaggeletterdheid

Kunnen lezen en schrijven is van essentieel belang op de werkvloer. Helaas is het nog steeds niet vanzelfsprekend dat medewerkers over deze vaardigheden beschikken. Daarom biedt de overheid de subsidieregeling Tel mee met Taal. Doel van de subsidieregeling is het verhogen van reken-, lees-, schrijf- en digitale vaardigheden. De nieuwe subsidieronde voor voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid van werknemers opent op 1 januari 2024.

Praktijkleren: investeren in het opleiden van toekomstig beroepspersoneel

Wilt u leer-werkplekken aanbieden in uw onderneming en zo toekomstig beroepspersoneel opleiden? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling Praktijkleren. Belangrijk is wel dat u uw leerling-werknemers structurele begeleiding biedt gedurende de periode dat zij in uw onderneming werkzaam zijn. De subsidie voor praktijkleren compenseert u voor de tijd die u hieraan kwijt bent. U kunt ieder jaar aan het einde van het schooljaar subsidie aanvragen. In de zomer van 2023 kunt u subsidie aanvragen voor het schooljaar 2022-2023. Daarna eindigt de regeling en volgt er voor de periode 2024–2027 een nieuw programma.

MDIEU: subsidie voor duurzame inzetbaarheid personeel

Vindt u het belangrijk dat uw medewerkers gezond kunnen doorwerken tot hun pensioen? Of wilt u oudere werknemers met zwaar werk de mogelijkheid geven eerder te stoppen met werken? Dan kunt u vanaf 1 september tot 30 november 2023 MDIEU (Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid & eerder uittreding) subsidie aanvragen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de MDIEU voor uw onderneming? Neem snel contact op om de kans op een succesvolle aanvraag te vergroten!

Meer informatie of een keertje sparren?

Samen maken we dromen waar.

Neem contact op met Mariska
Placeholder for Mariska TeurlingsMariska Teurlings
Wilt u investeren in uw personeel en bent u benieuwd naar de subsidiemogelijkheden?

Mariska Teurlings
Consultant subsidies bij Epiic

Bel: 06-30393256

Linkedin
Placeholder for Stage werkleerplaats - PraktijklerenStage werkleerplaats - Praktijkleren
PraktijklerenSubsidie voor praktijkleren

Biedt u een praktijkleerplaats aan? Dan is de subsidie voor praktijkleren interessant voor u.

Praktijkleren
Placeholder for Medewerkers samen aan tafelMedewerkers samen aan tafel
SLIM subsidieInvesteren in de ontwikkeling van uw medewerkers

Ontvang subsidie voor scholing en ontwikkeling van uw medewerkers

SLIM subsidie
Whitepaper
Placeholder for Stage werkleerplaats - PraktijklerenStage werkleerplaats - Praktijkleren

Download het whitepaper

Subsidie voor het opleiden van uw personeel

Download het whitepaper en bekijk wat uw subsidiemogelijkheden zijn voor het opleiden van uw medewerkers, zodat zij over de juiste expertise beschikken.

Placeholder for Video subsidies still 3Video subsidies still 3

Epiic neemt het volledige subsidietraject uit handen

Daarom een subsidietraject via Epiic

Wilt u uw innovatiekracht vergroten? Of wilt u investeren, bijvoorbeeld in duurzame bedrijfsmiddelen of uw personeel? Vaak gaat het om kostbare trajecten. Overheden zien gelukkig het belang. Er zijn veel interessante subsidies.

Nieuwsbrief
Placeholder for Nieuwsbrief aanmeldenNieuwsbrief aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws

Placeholder for Stagiaires leren in een fabriekStagiaires leren in een fabriek
Subsidies en personeel
Nieuws
08 september 2023
Subsidie Praktijkleren ook voor Derde Leerweg

Veel werkgevers weten dat zij de subsidie Praktijkleren kunnen aanvragen voor het begeleiden van leerlingen die een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgen. Minder bekend is dat deze subsidie ook geldt voor de Derde Leerweg. De voorwaarden op een rij.

Placeholder for Stagiaires in werkplaatsStagiaires in werkplaats
Subsidies en personeel
Nieuws
07 september 2023
Subsidie Praktijkleren? Twee wijzigingen voor schooljaar 2022-2023

Als leerbedrijf subsidie Praktijkleren aanvragen? Voor het schooljaar 2022-2023 wijzigt de verwachte hoogte van de uitkering. Ook worden er minder bonussen uitgekeerd.

Placeholder for Oudere werknemer in fabriekOudere werknemer in fabriek
Subsidies en personeel
Nieuws
03 juli 2023
MDIEU voor duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Vindt u het als ondernemer belangrijk dat uw medewerkers gezond kunnen doorwerken tot hun pensioen? Of wilt u oudere werknemers met zwaar werk de mogelijkheid geven eerder te stoppen met werken? Dan biedt de MDIEU interessante mogelijkheden.

Placeholder for TipsTips
Subsidies en personeel
Artikel
04 mei 2023
Subsidie Praktijkleren, dit zijn de tips & tricks

Bent u een leerwerkbedrijf, heeft u het afgelopen schooljaar leerlingen begeleid en wilt u in aanmerking komen voor de subsidie Praktijkleren? Dit zijn de tips & tricks om te voldoen aan de voorwaarden van de subsidie Praktijkleren en om maximale subsidie te behalen.

Placeholder for Ontwikkelen personeelOntwikkelen personeel
Subsidies en personeel
Nieuws
01 maart 2023
Samen werken aan personeelsontwikkeling met SLIM-subsidie

Eenmaal per jaar kunt u samen met andere mkb'ers SLIM-subsidie aanvragen. Bijvoorbeeld voor het maken van ontwikkelplannen of een nieuwe leermethode.

Placeholder for Stage werkleerplaats - PraktijklerenStage werkleerplaats - Praktijkleren
Subsidies en personeel
Nieuws
28 februari 2023
Ga nu samen voor SLIM

Vindt u het belangrijk te investeren in de kennis en groei van uw medewerkers? Dan kunt u op drie momenten in 2023 de SLIM-subsidie aanvragen. Wees er wel op tijd bij. De SLIM-regeling is populair!

Placeholder for Medewerkers in fabriek krijgen uitlegMedewerkers in fabriek krijgen uitleg
Subsidies en personeel
Nieuws
22 februari 2023
Nieuw: 50% voorschot op SLIM-subsidie

Vanaf 1 maart 2023 is het voor mkb-bedrijven weer mogelijk zelfstandig SLIM-subsidie aan te vragen. Nieuw dit jaar is dat u een voorschot kunt krijgen van 50% over het subsidiebedrag. Volledig voorfinancieren hoeft dus niet meer.