Placeholder for Van Es Verpakking mosselVan Es Verpakking mossel

Branchekennis is onmisbaar

Klantverhaal Van Es Verpakking, Hans Bakker

In de mossel- en oestervisserij wordt gebruikgemaakt van verpakkingen die het milieu ernstig belasten. Fabrikant van verpakkingsmaterialen Van Es Verpakking besloot de samenwerking met andere bedrijven op te zoeken en te starten met het ontwikkelen van een circulaire verpakkingsketen voor de schaal- en schelpdierensector. De provincie Zeeland verleende de initiatiefnemers onlangs een subsidie van € 50.000 voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Epiic stelde de succesvolle subsidieaanvraag op.

Leveranciers van schaal- en schelpdieren gebruiken kunststof verpakkingen die niet geschikt zijn voor hergebruik en vaak zelfs worden verbrand. Van Es Verpakking zocht de samenwerking met Redisol, verwerker van restmaterialen uit de productie van plastic en kweekbedrijf Krijn Verwijs om samen te komen tot een oplossing hiervoor. Boudewijn Zuijderhoudt, consultant van Epiic, wees de drie bedrijven op de subsidieregeling 'Zeeland in Stroomversnelling' en verzorgde de subsidieaanvraag. Met het resultaat, € 50.000 subsidie van de provincie Zeeland voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, kan nu een eerste stap worden gezet in het circulair maken van de verpakkingsketen voor de schaal- en schelpdiersector.

Circulaire en biobased verpakkingsketen

Hans Bakker, technisch directeur van Redisol: “De haalbaarheidsstudie richt zich primair op plastic mosselbakken, maar uiteindelijk kunnen de productieketens van alle verpakkingsmaterialen in de schaal- en schelpdiersector op een vergelijkbare manier circulair gemaakt worden. Ons uiteindelijke doel is om de mosselbakken volledig herbruikbaar te maken, zodat consumenten ze na gebruik kunnen inleveren voor hergebruik.”
Er is technische innovatie nodig om de mosselbakken uit één materiaal te produceren zonder kwaliteitsverlies. Daarnaast willen de bedrijven de verpakkingsketen niet alleen circulair maken, maar ook biobased. Oesterschelpen kunnen hierbij een grote rol spelen. Deze schelpen bevatten namelijk talk dat kan zorgen voor stevigheid, waardoor minder plastic gebruikt hoeft te worden om de bakken te verstevigen.

Vaste contactpersoon

Boudewijn Zuijderhoudt is de vaste contactpersoon voor Hans Bakker. “Hij wees ons op deze subsidiemogelijkheid van de Provincie Zeeland. Toen bleek dat we in aanmerking konden komen voor subsidie voor een haalbaarheidsstudie. Boudewijn stelde in overleg met ons de aanvraag op en de subsidie werd toegekend."

De ondernemer is tevreden over de samenwerking met Epiic. “Ik reik de ideeën aan en dan is het aan Boudewijn om de aanvraag op te stellen. Als hij die ter toetsing aan mij voorlegt, denk ik weleens: ‘heb ik dat allemaal verteld? Hij weet dat goed te benoemen en in een breder perspectief te plaatsen. Vervolgens maak ik rapportages van onze activiteiten en houden we contact tijdens het project. Het is fijn om te werken met een vaste contactpersoon, dan ben je allebei in een gesprek van een half uurtje weer helemaal op de hoogte. Daarnaast beschikt Boudewijn over de nodige branchekennis en die is natuurlijk onmisbaar bij zulke projecten.”

Meer informatie of een keertje sparren?

Samen maken we dromen waar.

Neem contact op met Boudewijn
Placeholder for Boudewijn ZuijderhoudtBoudewijn Zuijderhoudt
Wilt u meer weten over Epiic of wilt u sparren over de subsidiemogelijkheden voor uw circulaire bedrijfsstrategie? Neem contact met mij op

Boudewijn Zuijderhoudt
Consultant innovatie bij Epiic

Bel: 06-47834872

Linkedin

Innovatie tools

Van innovatie naar een succesvol project met de innovatie tools van Epiic

Subsidies

Daarom een sub­si­die­tra­ject via Epiic

Door de bomen het bos kwijt? Geen zin in ingewikkelde trajecten? Epiic neemt u het volledige subsidietraject uit handen.

  • Uitgekiend stappenplan
    Het subsidielandschap is uitgebreid en complex. Daarom werken onze experts volgens een uitgekiend stappenplan. Zo weten we zeker dat geen kans onbenut blijft.
  • Van subsidieaanvraag tot eindverantwoording
    Onze experts vragen niet alleen subsidie aan, ze weten ook alles van projectbegeleiding. Heel handig. Zo weet u zeker dat uw project aan alle voorwaarden voldoet en u geen voordeel misloopt.
  • Een echte gesprekspartner
    Kennis van uw sector is een voorwaarde voor het laten slagen van uw project. Daarom zijn onze consultants altijd gespecialiseerd in een specifieke sector. En dat merkt u direct. U zit altijd aan tafel met een specialist die zich thuis voelt in de wereld die uw huis is.

Subsidies

Wilt u uw innovatiekrachten vergroten? Of wilt u investeren, bijvoorbeeld in duurzame bedrijfsmiddelen of uw personeel. Er zijn vele subsidiemogelijkheden.