Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for PuredomoticaPuredomotica

Demonstratie energiemonitor IRIS, met dank aan OPZuid-subsidie

Klantverhaal PureDomotica, Frank van Berkel

In de zomer worden de eerste tachtig woningen uitgerust met de nieuwe energiemonitor IRIS. Het systeem helpt woningcorporaties hun woningbestand te verduurzamen en ondersteunt bewoners om energiebewuster te leven. Met het demonstratieproject wil PureDomotica aantonen dat IRIS bijdraagt aan een duurzamere toekomst. Epiic vroeg de OPZuid-subsidie voor het project aan.

Met IRIS energiestromen meten

Vanaf 1 januari 2021 moet elke nieuwbouwwoning BENG zijn: bijna-energie-neutraal-gebouwd. Dit houdt in dat verwarming, ventilatie, koeling en warm water weinig energie mogen kosten. Voor PureDomotica uit Boxtel aanleiding IRIS te ontwikkelen, een systeem waarmee je het energieverbruik in woningen kunt monitoren. Frank van Berkel, productmanager van PureDomotica, vertelt: “Woningcorporaties moeten door de nieuwe afspraken kunnen aantonen dat zij aan de nieuwe wettelijke eisen voldoen. En dat kan met IRIS. IRIS meet de energiestromen in de woning en geeft deze data door aan een portaal. Met hulp van deze gegevens kunnen woningcorporaties straks laten zien dat ze zich aan de BENG-normering houden.”

Bewoners energiebewuster

Maar PureDomotica heeft meer ambities. De energiemonitor IRIS moet ook bewoners gaan helpen energiebewuster te leven. Frank: ”Ons doel is dat IRIS bewoners straks inzicht geeft in hun energieverbruik en ze helpt dit verbruik terug te dringen. Met hulp van de IRIS-app kunnen zij precies zien waar ze energie kunnen besparen.” Het IRIS-systeem werkt met slimme sensoren. Die maken het mogelijk dat de woning zelf kan denken. Frank legt uit: “Stel het is koud in huis en de bewoner wil de thermostaat hoger zetten. Dan kan IRIS bijvoorbeeld signaleren dat het buiten warmer is dan binnen. Het systeem gaat vervolgens automatisch ventileren en warmt de woning op met lucht van buiten.”

Subsidie voor innovatie

Om het systeem goed te laten werken, moeten alle elektrische installaties in de woning op elkaar zijn afgestemd. Dat gebeurt met hulp van Artificial Intelligence. Voor het innovatietraject dat nodig was om het systeem te realiseren, heeft PureDomotica subsidie ontvangen. Frank: “We hebben eerder al gebruikgemaakt van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Epiic heeft deze subsidieregeling voor ons aangevraagd. In aansluiting hierop zijn we gaan kijken naar andere subsidiemogelijkheden en wezen Joost Janssen en Patrick Verschure van Epiic ons op de kansen die de OPZuid-subsidie bood. In eerste instantie was dat best spannend. Joost en Patrick gaven eerlijk aan dat het slagingspercentage van deze subsidie niet heel hoog was. Maar ze hebben hun werk goed gedaan. We hebben € 250.000 subsidie toegekend gekregen.”

Demonstratie IRIS

De OpZuid-subsidie is er speciaal voor ondernemers in Zuid-Nederland die investeren in innovatie. Met hulp van de subsidie is het onder andere mogelijk demonstratieprojecten te financieren. En dat is wat PureDomotica gaat doen. “Om te laten zien dat IRIS werkt, gaan we tachtig woningen voorzien van dit systeem. We werken hiervoor samen met drie woningcorporaties. Het project gaat ongeveer een jaar duren. We willen alle seizoenen een keer doorlopen hebben. Zo kunnen we laten zien dat IRIS onder alle weersomstandigheden werkt.” Komend jaar wordt dus spannend voor PureDomitica. Als het project slaagt, kan het systeem een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzamere toekomst.


Meer informatie of een keer sparren?

Samen maken we dromen waar.

Neem contact op met Joost
Placeholder for Joost JanssenJoost Janssen
Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden voor uw project? Neem contact met mij op

Joost Janssen
Manager innovatie

Bel: 06-23928457

Linkedin
Whitepaper
Placeholder for Robotarm schudt hand van manRobotarm schudt hand van man

Download het whitepaper

Fiscale stimuleringsregeling voor uw R&D projecten

Financiële lasten van speur- en ontwikkelingswerk verlagen en voert u deze werkzaamheden zelf als onderneming uit? Behaal nu fiscaal voordeel met WBSO.

Placeholder for Wereldwijd netwerkWereldwijd netwerk
FinancierenFinancieren vraagt om strategische keuzes

Private financiering, publieke, hybride met eigen vermogen of een alternatieve vorm?

Financieren
Placeholder for Virtual reality innovatie kunstmatige intelligentieVirtual reality innovatie kunstmatige intelligentie
InnoverenInnovatie

Succesvol innoveren vraagt om een juiste aanpak. Epiic is expert in innovatiestrategie en -management.

Innoveren

Subsidies

Daarom een sub­si­die­tra­ject via Epiic

Door de bomen het bos kwijt? Geen zin in ingewikkelde trajecten? Epiic neemt u het volledige subsidietraject uit handen.

  • Uitgekiend stappenplan
    Het subsidielandschap is uitgebreid en complex. Daarom werken onze experts volgens een uitgekiend stappenplan. Zo weten we zeker dat geen kans onbenut blijft.
  • Van subsidieaanvraag tot eindverantwoording
    Onze experts vragen niet alleen subsidie aan, ze weten ook alles van projectbegeleiding. Heel handig. Zo weet u zeker dat uw project aan alle voorwaarden voldoet en u geen voordeel misloopt.
  • Een echte gesprekspartner
    Kennis van uw sector is een voorwaarde voor het laten slagen van uw project. Daarom zijn onze consultants altijd gespecialiseerd in een specifieke sector. En dat merkt u direct. U zit altijd aan tafel met een specialist die zich thuis voelt in de wereld die uw huis is.

Ook interessant voor u

Placeholder for Innovation draaiknopInnovation draaiknop
NieuwsTwee subsidierondes 2023 voor OpZuid programma

Innovatiekracht benutten om economische én maatschappelijke impact te maken in Zuid-Nederland. Dat is de ambitie van het OPZuid programma. Innovatieve mkb'ers kunnen in 2023 tweemaal subsidie aanvragen.

Placeholder for ManmetdroneManmetdrone
NieuwsConcurrentievermogen versterken met OPZuid

OPZuid is een subsidieprogramma dat het concurrentievermogen van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg moet vergroten. OPZuid richt zich vooral op innovatieve bedrijven in het mkb.

Placeholder for Zonnepanelen 1Zonnepanelen 1
ArtikelEpiic feliciteert HyTEPS met succesvol OPZuid project

HyTEPS is druk bezig met het ontwikkelen van een oplossing om elektrische verstoringen te voorkomen. Epiic vroeg ter financiering de OPZuid subsidie aan, maar nam ook het gehele projectmanagement uit handen. Een werkwijze die HyTEPS goed bevallen is.