Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for Marcel pouwMarcel pouw

Met subsidie een nieuwe stal bouwen

Klantverhaal Veebedrijf M. Pouw, Marcel Pouw

Investeren in een professionele en duurzame rundveestal, die voldoet aan alle eisen van deze tijd? Veebedrijf M. Pouw bouwde een nieuwe stal volgens de criteria van de Maatlat Duurzame Veehouderij én ontving POP3-subsidie.

Te klein en sterk verouderd

Marcel Pouw is eigenaar van Veebedrijf M. Pouw in Abcoude en heeft 220 volwassen runderen om af te mesten en 50 stuks jongvee. Medio 2000 nam hij het bedrijf over van zijn ouders, die in 1974 waren gestart met het houden van vleesvee. Marcel: “In 2017 zijn wij begonnen met het vernieuwen van ons bedrijf omdat de stallen te klein en sterk verouderd waren. Inmiddels is het hele bedrijf vernieuwd en voldoen we aan alle normen en waarden van deze tijd. Mede met dank aan Epiic.”

Ruime stallen met lucht en licht

Dierenwelzijn en modernisering staan hoog op de agenda van Marcel. Zo liet hij in 2020 een nieuwe quarantainestal bouwen, die extra ruim is opgezet met veel licht en lucht. Voor de verdere modernisering van zijn bedrijf wilde Marcel oude rundveestallen slopen en een nieuwe, moderne stal terugplaatsen. Om in aanmerking te komen voor fiscaal voordeel was het belangrijk dat de nieuwe stal voldeed aan alle eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Marcel: “Ik was destijds op zoek naar een automatische stroverdeler en de leverancier wees me op het bestaan van Epiic. Wij hebben toen contact gezocht met Mariska Teurlings van Epiic, die het volledige traject voor ons heeft verzorgd. Ik heb er amper naar hoeven omkijken.”

Minder milieubelasting, meer dierenwelzijn

De nieuwe MDV-stal draagt bij aan de verduurzaming van de veehouderij, doordat de stal een lagere milieubelasting heeft en er maatregelen zijn genomen om diergezondheid en dierenwelzijn te bevorderen. De stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen, onder andere op het gebied van ammoniakemissie, bedrijf & omgeving, brandveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn, fijnstof en klimaat. Ook is er een inrichtingsschets gemaakt met ruimtelijke randvoorwaarden voor de plaatsing van de stal op het erf in verband met de hoge cultuurhistorische waarde van het landschap.

Wachten met mest uitrijden

Naast het MDV-traject vroeg Epiic een POP3-subsidie aan voor het veebedrijf. Dit Plattelandsontwikkelingsprogramma is onderdeel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en wordt provinciaal ingevuld om de veehouderij verder te ontwikkelen, verduurzamen en innoveren. Marcel: “Met deze subsidie wilde ik investeren in de bouw van een mestopslag, waarmee ik minimaal tien maanden mest kon opslaan. Als we mest langer dan de wettelijk verplichte zeven maanden kunnen opslaan, heeft dit een meerwaarde voor het milieu. We kunnen dan wachten met uitrijden tot het meest ideale moment voor de plant en dus voor het klimaat. Dit moment ligt vlak vóór of bij de start van het groeiseizoen. Naast de bouw van de mestopslag wilde ik investeren in een zware veegmachine om het erf schoon te houden. Dit zorgt voor beter waterbeheer en voorkomt emissies. De POP3-subsidie heeft deze investeringen mogelijk gemaakt.”

Specialisten nodig

Marcel: “Duurzaam ondernemen hoort bij deze tijd en is een voorwaarde om als agrarisch bedrijf te kunnen blijven bestaan. Gelukkig bestaan er veel subsidiemogelijkheden om te verduurzamen, maar het aanvragen van die subsidies is zeer complex. Zonder Epiic. kwam ik er niet uit. Je hebt echt specialisten nodig voor het vinden van de juiste subsidies en het aanvragen ervan.”

Meer informatie of een keertje sparren?

Samen maken we dromen waar.

Neem contact op met Mariska
Placeholder for Mariska TeurlingsMariska Teurlings
WIj helpen u graag bij het bepalen of uw investering in aanmerking komt voor subsidie. Neem contact met mij op

Mariska Teurlings
Consultant subsidies bij Epiic

Bel: 06-30393256

Linkedin
Whitepaper
Placeholder for Melkgeiten kleinMelkgeiten klein

Fiscaal voordeel behalen met de Maatlat Duurzame Veehouderij

Download het whitepaper

Bent u veehouder en wilt u een stal bouwen of verbouwen? Als u dat doet volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) komt u in aanmerking voor extra fiscale aftrekposten voor uw winstbelasting.

Placeholder for MaatlatduurzameveehouderijMaatlatduurzameveehouderij
Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)Subsidie voor milieu- en diervriendelijke stallen

Bent u veehouder en heeft u plannen om een stal te bouwen of verbouwen?

Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)
Placeholder for Zonnepanelen en windmolensZonnepanelen en windmolens
Milieu-investeringsaftrek (MIA) en VamilMilieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil

Fiscaal voordeel op milieuvriendelijke investeringen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil

Samen maken we uw innovatie tot een succes

Innovatie zorgt voor vragen. Epiic heeft de antwoorden.

Subsidies

Wilt u uw innovatiekrachten vergroten? Of wilt u investeren, bijvoorbeeld in duurzame bedrijfsmiddelen of uw personeel. Er zijn vele subsidiemogelijkheden.

Ook interessant voor u