Placeholder for CaprihoeveCaprihoeve

Ondersteuning leidt tot verdere ontwikkeling van mijn bedrijf

Klantverhaal Caprihoeve, Wim van Wageningen

De eigenaar van Caprihoeve beschouwt Epiic als een afdeling van zijn bedrijf. “Zij doen op financieel gebied wat mijn visie als ondernemer ondersteunt.”

Wim van Wageningen runt sinds 2006 in Flevoland, iets ten noorden van Lelystad, een geitenhouderij. Hij hecht veel waarde aan duurzaamheid en wil de footprint van zijn bedrijf zo laag mogelijk krijgen. Zo zet hij mest van zijn geiten lokaal af in ruil voor gras. Investeren in energiebesparende projecten en diervriendelijkheid staan hoog op zijn agenda. “Om vooruit te komen, hoeft niet altijd alles groter. Ik geloof in ontwikkeling in de breedte en dus streef ik naar een financieel gezond bedrijf met oog voor dierwelzijn en milieu. Bij het vergaren van extra fondsen om mijn doelen te bereiken, is Epiic een belangrijke partner.”

Nieuwe stal en machinesSub

“Ik was al klant bij ABAB toen ik in 2012 gebruik wilde maken van subsidiemogelijkheden. Mijn toenmalige contactpersoon heeft mij toen in contact gebracht met Epiic. Zij hebben mij begeleid bij (de voorloper van) de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) en bij de daaraan verbonden subsidieaanvragen voor een nieuwe melkgeiten- en lammerenstal en machines. De aanvragen zijn ingediend en voor een groot deel toegekend.”

Van Wageningen kon daardoor gebruikmaken van fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Een MDV-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt bij aan een duurzame veehouderij. Aspecten die voor Van Wageningen belangrijk zijn. “Er zijn veel mogelijkheden op subsidiegebied, maar ik kies bewust alleen voor subsidieaanvragen die passen bij mijn visie.”

Wisselwerking

Epiic verzorgde ook de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) aanvraag voor zonnepanelen. Deze subsidieregeling, die inmiddels is uitgebreid naar de SDE++, is er voor bedrijven die willen investeren in het produceren van duurzame energie. Van Wageningen: “Het aanvragen van een subsidie kan soms best spannend zijn. Je bent toch afhankelijk van een instantie als Qlip. Hoe zullen zij bepaalde regels interpreteren? Epiic kan dan als een soort breekijzer fungeren.”

Hij vervolgt: “Sinds zo’n vier jaar is Bart Entius mijn contactpersoon binnen ABAB en Dennis Timmermans is mijn aanspreekpunt bij Epiic.. Onze samenwerking is een wisselwerking. Soms draag ik onderwerpen aan, soms komt Dennis met suggesties. We hebben regelmatig overleg om te zorgen dat we op één lijn zitten. Hoe kunnen we de plannen realiseren en voldoet Caprihoeve aan de criteria? Dennis en zijn collega’s zijn de experts. Hun ondersteuning leidt op financieel vlak tot verdere ontwikkeling van mijn bedrijf. Ik ben mijn bedrijf met niks begonnen. Dankzij de subsidies heb ik een financiële buffer kunnen opbouwen. De financier die ik vervolgens benaderde, zag mede daardoor goede toekomstmogelijkheden. Als ik die buffer niet had gehad, zou ik mijn bedrijf niet op deze manier hebben kunnen ontwikkelen.”

Meer informatie of een keertje sparren?

Samen maken we dromen waar.

Neem contact op met Dennis
Placeholder for Dennis TimmermansDennis Timmermans
WIj helpen je graag bij het bepalen of je investering in aanmerking komt voor subsidie. Neem contact met mij op

Dennis Timmermans
Consultant subsidies bij Epiic

Bel: 06-10208935

Linkedin
Whitepaper
Placeholder for Groene landbouwGroene landbouw

Download het whitepaper

Fiscaal voordeel investering met EIA en MIA

Wil je investeren in energiezuinige en/of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Vraag fiscaal voordeel aan via de EIA en MIA\Vamil. Download het whitepaper.

Placeholder for ZonnepanelenparkZonnepanelenpark
Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)Voor ondernemers die kiezen voor groen en duurzaam

Hernieuwbare energie produceren? Investeren in duurzame technieken om je CO2-uitstoot omlaag te brengen?

Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)
Placeholder for Zonnepanelen en windmolensZonnepanelen en windmolens
Milieu-investeringsaftrek (MIA) en VamilMilieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil

Fiscaal voordeel op milieuvriendelijke investeringen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil

Ook interessant voor je

Placeholder for Energie zonnepanelen en windmolensEnergie zonnepanelen en windmolens
NieuwsAanspraak maken op SDE++? Een kwalitatief goed projectplan helpt

De subsidie SDE++ richt zich zowel op hernieuwbare energie als op CO2-reductie. Een goed plan? Meer kans!

Placeholder for Zonnepanelen en windmolensZonnepanelen en windmolens
WhitepaperEIA en MIA: fiscaal voordeel voor duurzaam bedrijfsmiddel

Wil je investeren in energiezuinige of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? En wil je meer weten over de mogelijkheden voor fiscaal voordeel? Download het gratis whitepaper.

Samen maken we uw innovatie tot een succes

Innovatie zorgt voor vragen. Epiic heeft de antwoorden.

Subsidies

Wilt u uw innovatiekrachten vergroten? Of wilt u investeren, bijvoorbeeld in duurzame bedrijfsmiddelen of uw personeel. Er zijn vele subsidiemogelijkheden.
Placeholder for Video subsidies still 3Video subsidies still 3

Epiic neemt het volledige subsidietraject uit handen

Daarom een subsidietraject via Epiic

Wil je je innovatiekracht vergroten? Of wil je investeren, bijvoorbeeld in duurzame bedrijfsmiddelen of personeel? Vaak gaat het om kostbare trajecten. Overheden zien gelukkig het belang. Er zijn veel interessante subsidies.