Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for Moderne stal in wei met koeienModerne stal in wei met koeien

Belangrijke wijzigingen Maatlat Duurzame Veehouderij 2023

De technische eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij blijven in 2023 onveranderd. De voorwaarden voor fiscaal voordeel via de MDV-certificering wijzigen wel. Dit heeft grote gevolgen voor zowel varkens-, pluimvee- als melkveehouders.

19 januari 2023

Maatlat Duurzame Veehouderij

De Maatlat Duurzame Veehouderij is een fiscale subsidieregeling. Aan de hand van een toetsingsinstrument wordt bepaald of de bouw- of verbouwplannen van uw stal duurzaam genoeg zijn. U krijgt punten voor uw bijdrage aan thema’s als klimaat, dierenwelzijn, diergezondheid, energie en ammoniak. Behaalt uw project voldoende punten, dan kunt u fiscaal voordeel aanvragen over uw investeringen via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Wijzigingen Maatlat Duurzame Veehouderij voor varkenshouders en pluimveehouders

Net als voorgaande jaren kunt u als varkens- of pluimveehouder gebruikmaken van de Maatlat Duurzame Veehouderij. De voorwaarden voor het toepassen van het fiscale voordeel zijn echter drastisch aangepast. De belangrijkste wijziging betreft het ‘aanpassen bestaande situatie’. Zo mag het aantal dierplaatsen in de nieuwe situatie niet meer toenemen ten opzichte van de oude situatie. Ook gelden er voortaan maximale dieraantallen per stal.

Varkenshouders: maximaal 7.500 dierplaatsen voor vleesvarkens en 1.200 voor fokvarkens.

Pluimveehouders: maximaal 120.000 dierplaatsen voor leghennen en 220.000 voor vleeskuikens.

In 2023 bedraagt de MIA 36%, de Vamil 75%. Dit fiscale voordeel geldt voor de realisatie van duurzame varkens- als pluimveestallen (‘aanpassen bestaande situatie’). Maar ook voor de realisatie van een duurzame varkens- of pluimveestal waarin u een bronmaatregel neemt voor het verminderen van ammoniak, gelden bovenstaande nieuwe voorwaarden.

Let op: bouwen op een nieuwe locatie wordt niet gestimuleerd, tenzij het gaat om verplaatsing van een stal en de dieraantallen niet toenemen.

Wijzigingen Maatlat Duurzame Veehouderij voor melkveehouders

Ook voor de melkveehouder veranderen de voorwaarden voor het fiscale voordeel via de Maatlat ingrijpend. Zo komt u alleen nog in aanmerking voor fiscaal voordeel bij de bouw of verbouw van stallen tot 250 dierplaatsen. Daarnaast moet uw melkveebedrijf grondgebonden zijn. Hiermee wordt bedoeld dat alle op uw bedrijf geproduceerde mest op het bedrijf moet worden aangewend. Dit mag op gronden die in eigendom zijn, gepacht of gehuurd worden en waarop u gras of een voedergewas teelt. Voor gemengde bedrijven geldt deze eis alleen voor de mest van de melkveetak. Belangrijk is dat u aan deze voorwaarden voldoet op het moment van het melden van investeringen, dus vanaf start project. Als ondernemer moet u zelf kunnen aantonen een grondgebonden bedrijf te hebben.

Als u voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij, dan bedraagt de MIA bij niet-weidegang 36% en bij weidegang 45%. De Vamil bedraagt 75%. Elke gecertificeerde dierplaats komt voor maximaal € 7.810 in aanmerking voor fiscaal voordeel. Dit met een maximum van € 4.000.000 per project.

Let op: wilt u een melkveestal bouwen of verbouwen en weidegang toepassen? Dan krijgt u in 2023 een MIA van 45% over de bouwinvesteringen en een Vamil tot 75%. De eerdergenoemde regels voor grondgebondenheid en de maximale investeringsbedragen per dierplaats blijven van toepassing.

Meer informatie of een keer sparren?

Neem vrijblijvend contact op. Samen maken we dromen waar.

Neem contact met ons op
Placeholder for Hans JacobsHans Jacobs
Neem contact met mij op

Hans Jacobs
Manager innovatie bij Epiic

Bel: 06-22798926

Linkedin
Placeholder for Marcel pouwMarcel pouw
Veebedrijf M. Pouw bouwde een nieuwe stal dankzij de MDV. Wij hebben de subsidieaanvraag verzorgd
Placeholder for Mariska TeurlingsMariska Teurlings

Mariska Teurlings
Consultant subsidies, Epiic

Ook interessant voor u

Placeholder for Stal koeienStal koeien
NieuwsCertificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij verlengd in 2024

De geldigheid van het certificatieschema van de Maatlat Duurzame Veehouderij is verlengd tot na 1 januari 2024. Herziening van het certificatieschema is uitgesteld in afwachting van duidelijkheid over belangrijke beleidsthema's.

Placeholder for Koeien in een stalKoeien in een stal
NieuwsPer 2023 einde Maatlat Schoonerf

Via de Maatlat Schoonerf konden landbouwers fiscaal voordeel krijgen voor investeringen in een emissiearm erf. Vanwege gebrek aan interesse wordt het toetsingsinstrument per 2023 gestopt. Het is nog niet duidelijk of er alternatieve mogelijkheden komen.

Placeholder for StallenStallen
WhitepaperFiscaal voordeel Maatlat Duurzame Veehouderij

Bent u veehouder en van plan om een stal te bouwen of een bestaande stal te verbouwen?

whitepaper
Placeholder for Melkgeiten kleinMelkgeiten klein

Fiscaal voordeel behalen met de Maatlat Duurzame Veehouderij

Download het whitepaper

Bent u veehouder en wilt u een stal bouwen of verbouwen? Als u dat doet volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) komt u in aanmerking voor extra fiscale aftrekposten voor uw winstbelasting.

Nieuwsbrief
Placeholder for Nieuwsbrief aanmeldenNieuwsbrief aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws