Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for Energie zonnepanelen en windmolensEnergie zonnepanelen en windmolens

Bijdragen aan de energietransitie kan ook in 2023 met subsidie

Door innovatie of investeringen een bijdrage leveren aan de energietransitie? Voor de topsector Energie zijn er ook in 2023 veel interessante subsidies.

08 februari 2023

Energie- en klimaatinnovatie

Zet u in 2023 in op de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem? Binnen de topsector energie zijn er veel financieringsmogelijkheden voor projecten gericht op energie- en klimaatinnovatie. Denk aan industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en pilot- en demonstratieprojecten.

Beschikbaar budget

Het beschikbare budget is jaarlijks ongeveer € 130 miljoen, verdeeld over subsidies op het gebied van duurzame energieproductie, energiebesparing, flexibilisering van het energiesysteem, CO2-reductie in de industrie, circulaire economie en aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. Hiermee wordt bijgedragen aan de CO2-doelstellingen uit het klimaatakkoord.

Subsidies 2023 energietransitie

Hieronder enkele voorbeelden van programma’s die in 2023 naar verwachting nieuw budget beschikbaar stellen voor de energietransitie.

TSE Industrie studies

Bent u nog niet toe aan een pilot- of demonstratieproject omdat haalbaarheid van een project niet zeker is? Dan kunt u met TSE industrie studies onderzoek doen naar die haalbaarheid. Ook projecten voor een uitontwikkelde technologie of milieustudie komen hiervoor in aanmerking.

DEI+

Wilt u minder energie gebruiken in uw productieproces en bent u voornemens een investering te doen in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie of zonne-energie? Of gaat u een innovatieve ontwikkeling doen gericht op minder CO2-uitstoot of circulariteit en kent het project technische uitdagingen? Met de DEI+ kunt u subsidie aanvragen voor pilot- of demonstratieprojecten.

HER+

Leidt uw project tot CO2-vermindering in 2030? Draagt het daarnaast bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen én bespaart u met uw innovatie op toekomstige uitgaven aan subsidies? Dan is de subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+) interessant.

OPZuid

Een van de vijf transities binnen OPZuid is gericht op energie. Het OPZuid programma stimuleert de technologische en niet-technologische kracht van Zuid-Nederland, door samenwerkingen te stimuleren in de regio én daarbuiten. Komt uw project ten goede aan Zuid-Nederland en is het mkb een aantoonbaar onderdeel? Dan biedt de OPZuid subsidie kansen als u met uw project bijdraagt aan de energietransitie.

Interreg VA CrossRoads2

Gaat u binnen het mkb een grensoverschrijdende samenwerking aan in Vlaanderen en Zuid-Nederland? Wilt u de technische en/of commerciële haalbaarheid aantonen van een project? Of wilt u een prototype van een nieuw proces of product en een eventueel hieraan gekoppelde dienst demonstreren? Dan biedt het programma CrossRoads2 subsidiemogelijkheden.

Meer informatie of een keer sparren?

Neem vrijblijvend contact op. Samen maken we dromen waar.

Neem contact met ons op
Placeholder for Amber NijdamAmber Nijdam
Neem contact met mij op

Amber Nijdam
Consultant innovatie bij Epiic

Bel: 06-47938161

Linkedin

Ook interessant voor u

Placeholder for Plannen maken energietransitiePlannen maken energietransitie
ArtikelKansen energietransitie benutten? Technologie roadmap helpt

Welke kansen biedt de energietransitie uw bedrijf? Waar moet u als ondernemer in investeren? Hoe sluit uw technische knowhow aan bij de vraag van morgen? En sluit uw machinepark voldoende aan om aan die vraag te voldoen? Een technologie roadmap helpt om gerichter te plannen, investeren en kansen te verzilveren.

Placeholder for ManmetdroneManmetdrone
NieuwsConcurrentievermogen versterken met OPZuid

OPZuid is een subsidieprogramma dat het concurrentievermogen van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg moet vergroten. OPZuid richt zich vooral op innovatieve bedrijven in het mkb.

Nieuwsbrief
Placeholder for Nieuwsbrief aanmeldenNieuwsbrief aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws