Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for ManmetdroneManmetdrone

Concurrentievermogen versterken met OPZuid

OPZuid is een subsidieprogramma dat het concurrentievermogen van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg moet vergroten. OPZuid richt zich vooral op innovatieve bedrijven in het mkb.

03 november 2022

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling OPZuid

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) richt zich met OPZuid specifiek op de zuidelijke provincies. Doel is om innovatiekracht te stimuleren. Projecten moeten bijdragen aan de versnelling van één van de vijf transitiethema’s: energie, gezondheid, grondstoffen, klimaat en landbouw & voeding. U komt alleen in aanmerking voor subsidie als uw project een bijdrage levert aan één of meer van deze thema’s.

Een ander belangrijke criterium voor toekenning is dat er aantoonbaar een mkb-bedrijf betrokken is bij het project. Dit mag een partij van buiten Limburg, Noord-Brabant en Zeeland zijn. Voorwaarde is dat deze aanwijsbaar van meerwaarde is voor de regio.

Naar verwachting loopt het programma tot en met 2027. In totaal is er € 105 miljoen subsidie beschikbaar. Per project kunt u maximaal € 1 miljoen subsidie aanvragen. Het maximale subsidiepercentage per project bedraagt 35%.

Welke projecten komen in aanmerking voor OpZuid?

Binnen OPZuid komen diverse projecten in aanmerking voor subsidie:

Specifiek voor het transitiethema Energie komen extra projecten in aanmerking:

Meer informatie of een keer sparren?

Samen maken we dromen waar.

Neem contact op met Joost
Placeholder for Joost SimkensJoost Simkens
Meer weten over OPZuid? Neem contact met mij op

Joost Simkens
Consultant innovatie bij Epiic

Bel: 06-51498348

Linkedin

Ook interessant voor u

Placeholder for Innovation draaiknopInnovation draaiknop
NieuwsGrote wijzigingen OPZuid-subsidie vanaf 2024

Ook in 2024 kunt u weer subsidie aanvragen via het programma OPZuid. Goed nieuws wanneer u samen met andere mkb’ers in de zuidelijke provincies wilt werken aan innovatie. De afgelopen periode bleef het aantal aanvragen voor OPZuid achter bij de verwachtingen. Reden om de opzet van de regeling te wijzigen.

Placeholder for Groene landbouwGroene landbouw
Subsidies duurzaam investerenSubsidies duurzaam investeren

Met duurzame investeringen veel geld besparen.

Subsidies duurzaam investeren
Placeholder for Wereldwijd netwerkWereldwijd netwerk
FinancierenFinancieren vraagt om strategische keuzes

Private financiering, publieke, hybride met eigen vermogen of een alternatieve vorm?

Financieren
Placeholder for Virtual reality innovatie kunstmatige intelligentieVirtual reality innovatie kunstmatige intelligentie
InnoverenInnovatie

Succesvol innoveren vraagt om een juiste aanpak. Epiic is expert in innovatiestrategie en -management.

Innoveren
Placeholder for Molens langs waterMolens langs water
EFROSubsidie voor regionale ontwikkeling

De subsidie EFRO heeft tot doel de economische verschillen tussen Europese regio's te verkleinen.

EFRO

Subsidies

Daarom een sub­si­die­tra­ject via Epiic

Door de bomen het bos kwijt? Geen zin in ingewikkelde trajecten? Epiic neemt u het volledige subsidietraject uit handen.

  • Uitgekiend stappenplan
    Het subsidielandschap is uitgebreid en complex. Daarom werken onze experts volgens een uitgekiend stappenplan. Zo weten we zeker dat geen kans onbenut blijft.
  • Van subsidieaanvraag tot eindverantwoording
    Onze experts vragen niet alleen subsidie aan, ze weten ook alles van projectbegeleiding. Heel handig. Zo weet u zeker dat uw project aan alle voorwaarden voldoet en u geen voordeel misloopt.
  • Een echte gesprekspartner
    Kennis van uw sector is een voorwaarde voor het laten slagen van uw project. Daarom zijn onze consultants altijd gespecialiseerd in een specifieke sector. En dat merkt u direct. U zit altijd aan tafel met een specialist die zich thuis voelt in de wereld die uw huis is.