Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for Bloemen in kasBloemen in kas

De weg naar een duurzame sierteeltketen

Epiic en Greenhouse Marketeers hebben om tafel gezeten met een aantal belangrijke ketenpartijen uit de sierteeltsector. Doel was te onderzoeken of er een gezamenlijke ambitie is om de sierteeltketen te verduurzamen en wat ieders rol daarbij is. Er zijn duidelijk kansen om samen impact te maken.

21 november 2022

Verduurzamen sierteeltsector

Epiic ziet een duurzame en circulaire bedrijfsstrategie als onmisbaar om toekomstbestendig te zijn en heeft als missie om samen met bedrijven uit de hele keten toe te werken naar een duurzame en circulaire tuinbouwsector. Om impact te maken op de CO2-footprint moeten de grootste problemen binnen de sector aangepakt worden: substraat, energieproductie, verpakkingen, logistiek, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmeststoffen en de robuustheid van planten.

Gezamenlijke ambitie

Een belangrijke eerste stap voor samenwerking is het vaststellen van een gezamenlijke ambitie. Tijdens de bijeenkomst met de ketenpartijen is op een interactieve manier de eerste stap gezet om deze stip op de horizon te bepalen. In de eerste ronde is de link gelegd tussen de benoemde thema’s en de bestaande ambities van de aanwezige bedrijven. Alle partners hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in duurzaamheid en hebben plannen om daarin de komende tijd te blijven investeren. Tijdens de sessie is een verbinding gelegd tussen deze plannen en de mogelijke impact die dit kan creëren in de keten.

Vijf actielijnen

Individuele investeringen in duurzaamheid, zoals zonnepanelen hebben een relatief kleine impact als het gaat om verduurzaming van de gehele keten. Samenwerking is een belangrijke factor voor de duurzame sierteelt, omdat de verschillende schakels in de keten sterk met elkaar verweven zijn.

Verduurzamen kun je alleen, maar samen kun je méér impact maken. Echter, wat lijkt op een simpele samenwerking blijkt in de praktijk vaak lastiger dan gedacht. Er spelen verschillende, vaak tegenstrijdige belangen en de dagelijkse zaken blijven doorgaan. Daarom is in een tweede ronde gekeken naar hoe de partners gezamenlijk impact kunnen maken op duurzaamheid. Er is onderzocht welke bestaande ambities hierbij al aansluiten en gekeken welke zaken verder uitgedacht moeten worden. Aan het einde van de bijeenkomst zijn vijf actielijnen bepaald om de CO2-reductie in de keten te realiseren:

Ketenbrede strategie

De bijeenkomst was een succes. De aanwezige bedrijven hebben met veel enthousiasme een eerste stap gezet naar een duurzame sierteeltketen. Het is interessant om te zien dat er een grote overlap is in de maatregelen die de partners bereid zijn te nemen en dat er zeker kansen liggen om zo grote impact te maken op duurzaamheid. Door een ketenbrede strategie te formuleren met gerichte acties op verduurzaming wordt de kans op financiering van deze verduurzamingsmaatregelen ook groter. Tot slot zien de partijen mogelijkheden om in samenwerkingsverband innovaties te realiseren, die alleen niet mogelijk zijn.

Uit ervaring weten we bij Epiic dat concreetheid een belangrijke sleutel is voor succes. De komende maanden gaan we kijken of deze eerste succesvolle bijeenkomst met partijen uit de sierteeltsector kan uitmonden in een ketenbrede samenwerking.

Meer informatie of een keertje sparren?

Samen maken we dromen waar.

Neem contact op met Boudewijn
Placeholder for Boudewijn ZuijderhoudtBoudewijn Zuijderhoudt
Meer weten over verduurzaming van de sierteeltsector? Neem contact met mij op

Boudewijn Zuijderhoudt
Consultant innovatie bij Epiic

Bel: 06-47834872

Linkedin
Nieuwsbrief
Placeholder for Nieuwsbrief aanmeldenNieuwsbrief aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws

Samen maken we uw innovatie tot een succes

Innovatie zorgt voor vragen. Epiic heeft de antwoorden.

Ook interessant voor u

Placeholder for Recyclen van plasticRecyclen van plastic
Circulaire economie
NieuwsNieuwe subsidie voor betere recycling plastic

Bent u actief in de productie, verwerking of recycling van plastics? En wilt u ook dat er een economie ontstaat waarin plastic niet meer wordt gezien als afval? De nieuwe subsidie CPNL ondersteunt u bij onderzoeks- en showcaseprojecten.

Placeholder for Verkeersbord co2Verkeersbord co2
Circulaire economie
NieuwsTSE Industries Studies: meer innovatie, minder CO2

Wilt u in de industrie bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot? En onderzoekt u hiervoor de haalbaarheid van een pilot- of demonstratieproject? De subsidieregeling TSE Industrie Studies helpt u bij het maken van de strategische keuze om wel of niet te starten met uw project of een investering hierin.

Placeholder for Man en CO2 icoonMan en CO2 icoon
Circulaire economie
ArtikelSubsidiekansen voor een circulaire economie

Steeds meer bedrijven kiezen voor een circulaire bedrijfsstrategie.

Placeholder for Man die nadenkt over financieringMan die nadenkt over financiering
Circulaire economie
ArtikelEen circulaire onderneming financieren? Dit zijn de tips

De vraag naar circulaire producten neemt toe. Toch is het voor veel ondernemers in de circulaire economie lastig om de juiste financieringsvorm te vinden. Banken en investeerders zijn niet zo happig op circulaire bedrijfsmodellen, omdat er risico's en onzekerheden aan kleven. Toch zijn er goede financieringsmogelijkheden. En dat voor elke fase van uw bedrijf.

Placeholder for Circulaire economieCirculaire economie
Circulaire economie
NieuwsCirculaire oplossingen met subsidie KIA-CE

Versnel uw circulaire innovaties als ondernemer en krijg een duurzame voorsprong

Placeholder for Circulaire wereldCirculaire wereld
Circulaire economie
Nieuws50% kosten vergoed via subsidie Circulaire Ketenprojecten

Samen met de keten werken aan circulaire projecten? Via de subsidie Circulaire Ketenprojecten krijgt u 50% van uw projectkosten vergoed.

Placeholder for Bloemen in kasBloemen in kas
Circulaire economie
NieuwsDe weg naar een duurzame sierteeltketen

Epiic en Greenhouse Marketeers hebben om tafel gezeten met een aantal belangrijke ketenpartijen uit de sierteeltsector. Doel was te onderzoeken of er een gezamenlijke ambitie is om de sierteeltketen te verduurzamen en wat ieders rol daarbij is. Er zijn duidelijk kansen om samen impact te maken.

Placeholder for Windmolens circulair ondernemenWindmolens circulair ondernemen
Circulaire economie
TalkshowCirculair ondernemen, zet de eerste stap

Steeds meer bedrijven zetten de stap naar circulair ondernemen. Maar die omslag gaat niet vanzelf. Voor Epiic reden om een studiotalk te organiseren.