Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for Robotisering armRobotisering arm

Eurostars aanvragen voor onderscheidende innovatie? Vier tips

Eurostars is een subsidieprogramma voor onderscheidende technische innovaties. Kennisoverdracht en internationale samenwerking zijn voorwaarden om een subsidieaanvraag te kunnen doen.

03 november 2023

Eurostars subsidieprogramma

U kunt meerdere keren per jaar een project indienen voor Eurostars. Vanuit het subsidieprogramma kunt u 50% subsidie ontvangen tot een maximum van € 500.000 per project (in Nederland). De looptijd van een Eurostars-project is maximaal drie jaar.

Een subsidieaanvraag indienen voor Eurostars? Vier tips:

1. Kom een samenhangend samenwerkingsprogramma overeen met zorgvuldig uitgekozen samenwerkingspartners

Voorwaarde voor een Eurostars subsidieaanvraag is dat er ten minste twee mkb-bedrijven, universiteiten of kennisinstellingen uit twee Eureka-landen samenwerken aan een technische ontwikkeling. Onder samenwerking wordt verstaan dat er een samenhangend en gebalanceerd programma van activiteiten wordt gevolgd. Dit houdt in dat elke partner een evenredig deel van de ontwikkeling en kosten op zich moet nemen. De kwaliteit van de samenwerking is één van de toetsingscriteria voor uw aanvraag.

2. Maak duidelijk dat uw technologisch onderzoek en samenwerking disruptief is en grote maatschappelijk impact heeft

Eurostars is een tender. Dat wil zeggen dat uw voorstel in competitie is met andere voorstellen. Projecten gericht op maatschappelijke uitdagingen maken veel impact. Dat geldt ook voor activiteiten die kennis en producten opleveren met een hoog schalingspotentieel. De impact die het resultaat van uw samenwerking heeft, is een ander belangrijk toetsingscriterium. Soms kan het verstandig zijn om ook de vraagkant, zoals potentiele gebruikers van een product, te betrekken bij uw aanvraag.

3. Zorg dat het samenwerkingsverband aanvullende specifieke kennis en/of vaardigheden bezit

“Het geheel is meer dan de som der delen” gaat zeker op bij een Eurostars-aanvraag. Een samenwerkingsverband moet logisch zijn, maar het moet ook alle betrokken partners op technologisch niveau verder brengen. Uit uw aanvraag moet blijken dat een partner bepaalde kennis en vaardigheden heeft waar een andere partner van kan leren, en vice versa. Samen met een goed uitgebalanceerd ontwikkelplan vormt dit de kern van het laatste toetsingscriterium: excellente innovatie.

4. Check op tijd het Eurostars-budget en de voorwaarden van de landen van uw samenwerkingspartners

Eurostars-projecten worden in twee trappen beoordeeld. Eerst wordt een project centraal gerankt. Projecten die hoog scoren op kwaliteit van samenwerking, impact en innovatie worden hoger gerangschikt. Wanneer de minimale score (5 uit 6 per criterium) is behaald, wordt het project aanbevolen voor subsidie. De beschikbaarheid van de subsidie hangt hierna af van hoe een Eureka-land omgaat met de toewijzing van het budget. Voorkom dat uw project wordt aanbevolen voor subsidie, maar er in een Eureka-land géén budget beschikbaar is. Of dat u op basis van nationale voorwaarden wordt uitgesloten.

Meer informatie of een keer sparren?

Samen maken we dromen waar.

Neem contact op met Joost
Placeholder for Joost SimkensJoost Simkens
Overweegt u over de grens te gaan samenwerken aan onderzoek of innovatie en bent u op zoek naar financiering? Neem contact met mij op

Joost Simkens
Consultant innovatie bij Epiic

Bel: 06-51498348

Linkedin
Placeholder for Europese vlaggenEuropese vlaggen
EurostarsSubsidie voor internationale innovatieprojecten

Financiering van uw internationale innovatie met Eurostars.

Eurostars
Placeholder for Europese vlaggenEuropese vlaggen
Subsidies internationaalSubsidies internationaal

Heeft u plannen om de stap naar het buitenland te wagen? Bekijk uw subsidiemogelijkheden.

Subsidies internationaal
Placeholder for Wereldwijd netwerkWereldwijd netwerk
FinancierenFinancieren vraagt om strategische keuzes

Private financiering, publieke, hybride met eigen vermogen of een alternatieve vorm?

Financieren
Placeholder for Virtual reality innovatie kunstmatige intelligentieVirtual reality innovatie kunstmatige intelligentie
InnoverenInnovatie

Succesvol innoveren vraagt om een juiste aanpak. Epiic is expert in innovatiestrategie en -management.

Innoveren
Placeholder for WereldbolWereldbol
Samenwerken en partnersSamenwerken en partners

Het netwerk van Epiic opent deuren.

Samenwerken en partners
Placeholder for Overleg innovatieOverleg innovatie
ProjectmanagementProjectmanagement

Innoveren vraagt om goed projectmanagement. Een hele uitdaging!

Projectmanagement

Ook interessant voor u

Placeholder for Overleg innovatieOverleg innovatie
NieuwsInternationaal innoveren met Eurostars

Subsidiemogelijkheden om samen met een partner te werken aan internationale innovatie.

Placeholder for Robot prototype met medewerkerRobot prototype met medewerker
WhitepaperMIT subsidieregeling: speciaal voor mkb’ers die innoveren

Wilt u de haalbaarheid van uw innovatie toetsen? Of wilt u samen met minstens één andere mkb’er werken aan het vernieuwen of ontwikkelen van een product of dienst? Dan is de MIT-regeling interessant.