Placeholder for Pijl gooien in roos in groen bosPijl gooien in roos in groen bos

Innovatieve impuls voor Randstad met Kansen voor West

Kansen voor West is een subsidieprogramma bedoeld voor het vergroten van de concurrentiekracht van het Westen van Nederland. Als ondernemer in de Randstad bijdragen aan CO2-reductie of een circulaire economie? In 2024 zijn er zes interessante openstellingen.

10 januari 2024

Kansen voor West

De vier Randstadprovincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland willen de komende jaren samen met de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls geven. Via het programma Kansen voor West richten zij zich op de transitie naar een volledig circulaire en klimaatneutrale economie. Belangrijkste mijlpalen voor het einde van de programmaperiode in 2030 zijn: 55% minder CO2-uitstoot en 50% minder gebruik primaire grondstoffen. Kansen voor West heeft een budget van meer dan € 200 miljoen.

Welke projecten komen in aanmerking?

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie of financiering vanuit een van de elf fondsen zijn:

Kansen voor West kent een missiegedreven innovatiestrategie. Projecten variëren van haalbaarheidsstudies tot grootschalige pilots en demonstratieprojecten.

Doelstellingen 2024

In 2024 richten de openstellingen zich op zes specifieke doelstellingen:

Hierbij gaat het om projecten gericht op een versterking van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en invoering van geavanceerde technologieën. Steun wordt verleend aan valorisatieprojecten en aan projecten gericht op het wegnemen van de barrières die een brede implementatie van innovaties in de weg staan. Financiering is ook beschikbaar voor innovaties in de hogere Technological Readiness Levels.

Dit zijn projecten met een focus op het bevorderen van maatregelen ter verbetering van energie-efficiëntie en het verminderen van de CO₂-uitstoot. Denk aan doorontwikkelingen voor een emissieloze industrie of het bereiken van transitiedoelen in bestaande bouw (verlaging energieverbruik en aansluiting op niet-fossiele bronnen).

Centraal staat het bevorderen van hernieuwbare energieconcepten. Denk hierbij aan implementatieprojecten gericht op de transitie naar duurzame brandstoffen en energiebronnen, zoals waterstof. En ook aan projecten voor de aanleg van voldoende infrastructuur voor het succesvol benutten van geothermie en aquathermie.

U kunt subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van slimme energiesystemen, grids en -opslag. Denk hierbij aan haalbaarheidsstudies en investeringen in de aanleg en ontwikkeling van warmtenetten. Daarnaast komen ook de doorontwikkeling en uitrol van efficiënte opslagsystemen, voor bijvoorbeeld waterstof, CO2 voor hergebruik, zonne-energie en restwarmte in aanmerking voor subsidie.

Dit zijn projecten ter bevordering van de transitie naar een circulaire economie:

- opschalingen van reeds in pilots bewezen circulaire toepassingen in productieketens of bouw;
- investeringen in materiaal- of productieprocesaanpassingen gericht op recycling en herwinning van kostbare grondstoffen;
- pilots voor oplossingen ter bevordering van draagvlak voor de circulaire economie.

Dit betreft projecten gericht op de bevordering van geïntegreerde sociale, economische en ecologische of duurzame ontwikkeling, cultureel erfgoed, toerisme en veiligheid. Financiering is alleen beschikbaar voor geselecteerde gebieden in de vier grote steden.

Vrijblijvend sparren?

Kansen voor West biedt veel interessante mogelijkheden voor ondernemers in de Randstad. Wilt u een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot of het bevorderen van een circulaire economie? Onze experts hebben veel ervaring met dit subsidieprogramma en kunnen u uitstekend adviseren over uw subsidietraject.

Meer informatie of een keer sparren?

Neem vrijblijvend contact op. Samen maken we dromen waar.

Neem contact met ons op
Placeholder for Wouter van der GeurWouter van der Geur
Neem contact met mij op

Wouter van der Geur
Manager innovatie bij Epiic

Bel: 06-23247435

Linkedin

Ook interesssant

Placeholder for Energie zonnepanelen en windmolensEnergie zonnepanelen en windmolens
NieuwsGrote kansen EFRO voor innovatie Noord-Nederland

Met een indrukwekkend budget van € 127,5 miljoen tot het jaar 2027 biedt het EFRO-programma grote mogelijkheden voor innovatie en ondernemerschap in het noorden van ons land. Het programma richt zich op diverse sectoren met een specifieke focus op duurzame energie. Windmolens spelen een prominente rol als symbool van groene energie.

Placeholder for Robot geeft mens een handRobot geeft mens een hand
NieuwsSlimmer en groener Oost-Nederland met EFRO Oost

Overijssel en Gelderland moeten slimmer en groener worden. Het EFRO-subsidieprogramma voor Oost-Nederland ondersteunt ondernemers om op zoek te gaan naar slimme en duurzame oplossingen.

Placeholder for ManmetdroneManmetdrone
NieuwsConcurrentievermogen versterken met OPZuid

OPZuid is een subsidieprogramma dat het concurrentievermogen van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg moet vergroten. OPZuid richt zich vooral op innovatieve bedrijven in het mkb.

Placeholder for H4 A waterstofH4 A waterstof
Circulaire economie
KlantverhaalOPZuid-subsidie van strategische waarde voor bijzonder waterstofproject

Vijf Zeeuwse familiebedrijven voelen een intrinsieke motivatie om bij te dragen aan de verduurzaming van onze wereld. Reden om te investeren in een waterstoftankstation en transportmaterieel op waterstof. De toegekende OPZuid-subsidie voelt als een welkome steun in de rug.

Placeholder for ZonnepanelenZonnepanelen
ArtikelEpiic feliciteert HyTEPS met succesvol OPZuid project

HyTEPS is druk bezig met het ontwikkelen van een oplossing om elektrische verstoringen te voorkomen. Epiic vroeg ter financiering de OPZuid subsidie aan, maar nam ook het gehele projectmanagement uit handen. Een werkwijze die HyTEPS goed bevallen is.