Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for Plantjes in potPlantjes in pot

Investeringssubsidie voor alle landbouwers

Vraag subsidie aan voor het moderniseren van uw bedrijf.

Subsidie aanvragen voor het moderniseren van uw landbouwbedrijf

De afgelopen jaren werd tegen het einde van het jaar traditiegetrouw de Jonge Landbouwersregeling opengesteld. Dit jaar komen de provincies met een bredere regeling. Niet alleen jonge, maar álle landbouwers kunnen subsidie aanvragen voor het moderniseren van hun landbouwbedrijf.

De provincies Zeeland, Utrecht en Limburg hebben inmiddels een fysieke investeringsregeling gepubliceerd. De opbouw van de regelingen lijkt in de basis gelijk aan die van eerdere jaren. Landbouwers kunnen alleen of in samenwerking subsidie aanvragen voor een fysieke investering die is opgenomen op een door de provincie gepubliceerde investeringenlijst.

De investeringsmogelijkheden zijn divers, maar sluiten aan bij de thema’s energietransitie, waterretentie en bijvoorbeeld emissiebeperking. Let op: de lijst is niet in elke provincie hetzelfde. Ook de scores per investering, waarop de aanvraag gerangschikt wordt, kunnen verschillen per provincie.

Subsidie voor investeringen

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en het minimum en maximum aanvraagbedrag varieert per provincie. Alle aanvragen worden beoordeeld op basis van een score. Hierdoor kunnen aanvragen gedurende het hele tijdvak worden ingediend. De beschikbare budgetten verschillen per provincie.

Meer informatie of een keertje sparren?

Samen maken we dromen waar.

Neem contact op met Stijn
Placeholder for Stijn BrouwersStijn Brouwers
Wilt u direct geïnformeerd worden bij openstelling van de regeling in uw provincie? Neem contact met mij op

Stijn Brouwers
Consultant innovatie bij Epiic

Bel: 06-82527362

Linkedin

Samen maken we uw innovatie tot een succes

Innovatie zorgt voor vragen. Epiic heeft de antwoorden.

Subsidies

Daarom een sub­si­die­tra­ject via Epiic

Door de bomen het bos kwijt? Geen zin in ingewikkelde trajecten? Epiic neemt u het volledige subsidietraject uit handen.

  • Uitgekiend stappenplan
    Het subsidielandschap is uitgebreid en complex. Daarom werken onze experts volgens een uitgekiend stappenplan. Zo weten we zeker dat geen kans onbenut blijft.
  • Van subsidieaanvraag tot eindverantwoording
    Onze experts vragen niet alleen subsidie aan, ze weten ook alles van projectbegeleiding. Heel handig. Zo weet u zeker dat uw project aan alle voorwaarden voldoet en u geen voordeel misloopt.
  • Een echte gesprekspartner
    Kennis van uw sector is een voorwaarde voor het laten slagen van uw project. Daarom zijn onze consultants altijd gespecialiseerd in een specifieke sector. En dat merkt u direct. U zit altijd aan tafel met een specialist die zich thuis voelt in de wereld die uw huis is.

Subsidies

Wilt u uw innovatiekrachten vergroten? Of wilt u investeren, bijvoorbeeld in duurzame bedrijfsmiddelen of uw personeel. Er zijn vele subsidiemogelijkheden.