Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for Windmolen op landbouwgrondWindmolen op landbouwgrond

Met voordeel investeren in energie- en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen in de landbouw

Plannen voor duurzame investeringen? Maak in 2023 nog gebruik van fiscaal voordeel of subsidies. Dit is extra interessant als het om energiezuinige bedrijfsmiddelen gaat. De Energie-investeringsaftrek gaat in 2024 omlaag.

20 november 2023

1. Hernieuwbare energiebronnen

Door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen bent u minder afhankelijk bent van de energieprijzen. Denk aan zonnepanelen, zonneboilers, windmolens en warmtepompen. Er zijn diverse interessante subsidiemogelijkheden als u wilt investeren in duurzame energiebronnen. Let op: de ISDE-regeling voor zonnepanelen en windmolens vervalt na 31 december 2023.

Fiscaal voordeel op energiezuinige bedrijfsmiddelen | Epiic
Subsidie duurzame energietransitie | Epiic
Investeren in duurzame energie? ISDE-subsidie in 2023 | Epiic

2. Elektrificeren van uw wagen- en machinepark

Met de groeiende acceptatie van elektrische voertuigen en de voortdurende technologische ontwikkelingen in de sector, is dit een veelbelovend investeringsgebied. Helemaal als u een positieve impact op het milieu wilt combineren met financieel rendement. De elektrificatie van uw wagen- en machinepark kan een essentiële stap zijn naar een duurzamere bedrijfsvoering. Denk aan elektrische bedrijfsbusjes, vrachtwagens en tractoren en werktuigen, zoals shovels of verreikers. Maar ook opslagsystemen met batterijmanagementsystemen zijn interessant. Zowel de Milieu-investeringsaftrek als de AanZET-regeling kan bij aanschaf voordeel opleveren.

Kansen Milieu- en Energielijst 2023 voor agrosector | Epiic
Met subsidie investeren in emissieloze vrachtwagens | Epiic

3. Precisielandbouw

In de precisielandbouw wordt gebruik gemaakt van geavanceerde technologieën, zoals GPS-systemen, drones en sensoren om de landbouwproductiviteit te optimaliseren. Door nauwkeurigere irrigatie, bemesting en gewasbescherming kunt u op duurzamere wijze voor meer opbrengsten zorgen en tegelijkertijd het gebruik van hulpbronnen verminderen. Voorbeelden van duurzame technologieën zijn:

Check vóór aanschaf uw voordeel via de Milieu- en Energie-investeringsaftrek.
Kansen Milieu- en Energielijst 2023 voor agrosector | Epiic
Fiscaal voordeel op energiezuinige bedrijfsmiddelen | Epiic

4. Wateropslag, irrigatie en drainage

Wateropslag, irrigatie en drainage zijn onmisbare hulpmiddelen in de landbouw. Investeren in deze hulpmiddelen draagt niet alleen bij aan de productiviteit van de landbouw, maar ook aan de bescherming van ons milieu en het waterbeheer. Voorbeelden van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen zijn:

Via de Milieu-investeringsaftrek ontvangt u fiscaal voordeel:
Kansen Milieu- en Energielijst 2023 voor agrosector | Epiic

5. Bodem

Onze bodem is een van de meest kostbare en natuurlijke hulpbronnen. De kwaliteit ervan is van vitaal belang voor de natuur en landbouw. De uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt en de groeiende wereldbevolking maken duurzaam bodembeheer essentieel. Investeringen in bodembeheer dragen bij aan de gezondheid van onze bodem, meer voedselproductie en de bescherming van ons milieu. Voorbeelden van veelvoorkomende investeringen zijn:

Kansen Milieu- en Energielijst 2023 voor agrosector | Epiic
Fiscaal voordeel op energiezuinige bedrijfsmiddelen | Epiic

6. R&D

Onderzoek en ontwikkeling gaat de landbouwsector helpen om gewassen, werktuigen, robots en machines te ontwikkelen die beter bestand zijn tegen klimaatverandering, ziekten en plagen. Dit draagt bij aan een veerkrachtigere en duurzamere voedselproductie. Wilt u investeren in uw R&D, dan zijn er twee interessante subsidies:

Stimuleer innovatie met WBSO subsidie | Epiic
Subsidie verminderen gewasbeschermingsmiddelen | Epiic

Advies fiscaal voordeel

Overweegt u nog voor het einde van het jaar investeringen te doen om uw belastingdruk te verlagen? Onze experts adviseren u graag over de mogelijkheden.

Meer informatie of een keer sparren?

Neem vrijblijvend contact op. Samen maken we dromen waar.

Neem contact met ons op
Placeholder for Maarten RommeMaarten Romme
Neem contact met mij op

Maarten Romme
Consultant innovatie bij Epiic

Bel: 06-10811042

Linkedin

Ook interessant

Placeholder for Zonnepanelen en windmolensZonnepanelen en windmolens
WhitepaperEIA en MIA: fiscaal voordeel voor duurzaam bedrijfsmiddel

Wilt u investeren in energiezuinige en/of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen?

Placeholder for Tractor rijdt over akkerTractor rijdt over akker
NieuwsBelangrijkste kansen Milieulijst en Energielijst 2023 voor agrosector

Heeft u als agrariër plannen om duurzaam te investeren? Check eerst de Milieulijst en Energielijst 2023. De lijsten bieden net als andere jaren weer veel kans op fiscaal voordeel.

Placeholder for Robotarm schudt hand van manRobotarm schudt hand van man
WhitepaperFinancieel voordeel WBSO

Verlaag uw financiële lasten van speur- en ontwikkelingswerk (S&O)

Placeholder for Traktor biomulchTraktor biomulch
NieuwsGewasbescherming: subsidie voor verkleinen en onderwerken van groenbemesters en vanggewassen

Investeren in bedrijfsmiddelen waarmee u groenbemesters en vanggewassen kunt inwerken, verhakselen of maaien? Op 1 september opent een investeringssubsidie speciaal voor landbouw- en loonbedrijven gevestigd in Nederland.

Placeholder for Elektrische vrachtwagenElektrische vrachtwagen
NieuwsMet subsidie investeren in emissieloze vrachtwagens

Heeft u plannen om te investeren in vrachtwagens? En overweegt u een emissieloze variant? Dankzij de Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks (AanZET) wordt aanschaf interessant.

Placeholder for ZonneboilerZonneboiler
NieuwsIn 2023 investeren in duurzame energie? De ISDE-subsidie wijzigt

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wil de overheid ondernemers en woningeigenaren stimuleren om te investeren in duurzaamheid. In 2023 wijzigt de subsidie op een aantal punten.

Nieuwsbrief
Placeholder for Nieuwsbrief aanmeldenNieuwsbrief aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws