Placeholder for Istock 164106765Istock 164106765

Nieuwe IMKE-subsidie: boost voor klimaatneutrale maakindustrie

De nieuwe Investeringssubsidie Maakindustrie Klimaat Neutrale Economie (IMKE) is bedoeld om de productie van batterijen, zonnepanelen en elektrolyse-installaties op te schalen. Zo wil de overheid de transitie naar een klimaatneutraal Nederland versnellen.

07 mei 2024

Een veerkrachtig, klimaatneutraal energiesysteem

Batterijen, zonnepanelen en elektrolyse-installaties zijn van cruciaal belang voor de productie, de opslag en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Voor een veerkrachtig, klimaatneutraal energiesysteem in Nederland is het dus belangrijk om deze technologieën op te schalen. Hier ligt echter een uitdaging. Doordat deze technologieën nog vrij nieuw zijn, hebben ondernemers in deze sectoren te maken met hoge investeringsrisico’s. Ze kunnen niet goed inschatten of de technologieën rendabel en succesvol zullen zijn voor doorontwikkeling. Daarnaast stegen de kosten voor energie en materiaal flink en hebben andere landen een gunstiger klimaat voor investeringen. Kortom: de hoge investeringsrisico’s en concurrentie met het buitenland zorgen voor typisch marktfalen.

Het huidige innovatiebeleid ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe technologieën tot de pilotfase. Voor demonstratieprojecten en productie op commerciële schaal moeten de projecten een direct milieuvoordeel opleveren. Dit is echter niet het geval, waardoor de productie van batterijen, zonnepanelen en elektrolyse-installaties vanaf de pilotfase niet wordt ondersteund. De IMKE-subsidie brengt hier dit jaar verandering in.

Subsidie IMKE

Investeringen die nodig zijn voor de productie van batterijen, zonnepanelen en elektrolyse-installaties komen vanaf juni 2024 in aanmerking voor subsidie onder de IMKE-regeling. Dit geldt ook voor de productie van essentiële onderdelen hiervan en de terugwinning van kritieke grondstoffen voor de productie.
De regeling vergoedt 15 tot 40% van de subsidiabele kosten. Die omvatten zowel de investering zelf als kosten die hier direct betrekking op hebben.

De IMKE-subsidie kwam tot stand met inbreng van openbare consultaties en expertkennis van bedrijven en kennisinstellingen uit de maakindustrie voor waterstof, batterijen en zon-PV (die actief zijn binnen het Nationaal Groeifonds). Met de subsidie wordt voorkomen dat Nederland afhankelijk wordt van andere landen om de klimaatdoelen te behalen.

Meer informatie of een keer sparren?

Neem vrijblijvend contact op. Samen maken we dromen waar.

Neem contact met ons op
Placeholder for Joost SimkensJoost Simkens
Wilt u meer weten over de IMKE of eventuele andere subsidies? Neem vrijblijvend contact met mij op

Joost Simkens
Consultant innovatie bij Epiic

Bel: 06-51498348

Linkedin

Ook interessant voor u

Placeholder for BouwhelmBouwhelm
ArtikelInvesteren in uw bouwpersoneel? De overheid betaalt mee!

De Bouw & Infra sector staat voor personeelsuitdagingen. Maar hoe kunt u zelf actie ondernemen om hier verandering in te brengen?

Placeholder for Brainstorm innovatieBrainstorm innovatie
NieuwsMIT R&D samenwerkingsprojecten: subsidie voor mkb’ers die samen innoveren

Op 11 juni gaat de subsidie MIT R&D samenwerkingsprojecten weer open. Als mkb'er kunt u samen met andere mkb'ers werken aan een innovatie die aansluit bij een van de Topsectoren. Deze subsidie kan dan interessant zijn voor uw project.

Placeholder for Serverruimte met robotServerruimte met robot
NieuwsEIC Transition: voor baanbrekende innovaties op weg naar opschaling

Werkt u als ondernemer aan een baanbaanbrekende innovatie? En bevindt dit project zich tussen ‘ontdekking’ en ‘opschaling’? Dan is de EIC Transition ook in 2024 weer een interessant financieringsinstrument.

Nieuwsbrief
Placeholder for Nieuwsbrief aanmeldenNieuwsbrief aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws