Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for ZonnepanelenparkZonnepanelenpark

SDE++ in 2024 voor hernieuwbare energie en CO2-reductie

Ook in 2024 is het weer mogelijk om SDE++ subsidie aan te vragen. Wilt u projectmatig investeren in het opwekken van duurzame energie en zo de CO2-uitstoot reduceren? Vanaf 10 september kunt u een aanvraag indienen.

06 maart 2024

Subsidie SDE++ aanvragen in 2024

De regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) ondersteunt bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare energie opwekken en zo de CO2-uitstoot verminderen. In 2024 is er een budget van € 11,5 miljard beschikbaar; een verhoging van maar liefst € 3,5 miljard ten opzichte van vorig jaar. Dit budget moet een CO2-besparing van circa 4,7 megaton in 2030 opleveren. Sinds vorig jaar is het beschikbare budget verdeeld over zogenaamde ‘hekjes'. Deze hekjes zorgen ervoor dat er meer budget is voor technieken die op de korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar op de langere termijn noodzakelijk zijn voor de energietransitie.

De hekjes hebben betrekking op drie specifieke domeinen lagetemperatuurwarmte, hogetemperatuurwarmte en moleculen.

Voor ieder domein is € 1 miljard gereserveerd. Binnen de hekjes geldt nog steeds dat u uw subsidieaanvraag voor kosteneffectieve projecten eerder kunt indienen, dan uw aanvraag voor projecten met een lage efficiëntie.

Voor welke categorieën SDE++ kunt u subsidie aanvragen?

In 2024 kunt u SDE++ aanvragen voor de volgende categorieën: zon-PV, wind, waterkracht, osmose, lucht-water-warmtepomp, biomassavergisting, -verbranding en -vergassing, zonthermie, PVT, slibvergisting, compostering, geothermie, aquathermie, daglichtkas, elektrische boilers, warmtepompen, restwarmte, waterstof, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen, CCS (Carbon Capture and Storage) en CCU (Carbon Capture and Utilisation). In 2024 kunt u geen aanvraag meer doen voor elektrificatie van offshore-boorplatforms, vergassing van afval en waterkrachtrenovatie.

Voor welke nieuwe categorieën kunt u in 2024 subsidie aanvragen?

Vanaf 2024 zijn er een aantal nieuwe categorieën waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Dit zijn:

Ook voor elektrificatie van energie komen er nieuwe categorieën:

Correctie bij hoge winst

Een mogelijk nieuwe toevoeging aan de subsidieregeling is het verrekenen van overwinst. Dit betekent dat er een correctie kan plaatsvinden als hoge energieprijzen een hoge winst opleveren. Als er op een later moment door lage energieprijzen sprake zou zijn van subsidie, kan deze gecorrigeerd worden aan de hand van de overwinst. Het voorstel voor deze correctie is nog niet gehonoreerd.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

Ook in 2024 verloopt het aanvragen van SDE++ weer in fases. Dit betekent dat u projecten met een lagere subsidie per ton vermeden CO2 in een eerdere fase kunt indienen.

Fase 1 € 75/ton CO2: 10 september 9:00 t/m 16 september 17:00;
Fase 2 € 150/ton CO2: 16 september 17:00 t/m 23 september 17:00;
Fase 3 € 225/ton CO2: 23 september 17:00 t/m 30 september 17:00;
Fase 4 € 300/ton CO2: 30 september 17:00 t/m 7 oktober 17:00;
Fase 5 € 400/ton CO2: 7 oktober 17:00 t/m 10 oktober 17:00.

De SDE++ vergoedt alleen het verschil tussen de kostprijs van de duurzame techniek en de opbrengst van de geproduceerde duurzame energie of verminderde CO2- uitstoot.

Meer weten?

Overweegt u te investeren in een project om duurzaam energie op te wekken en zo de productie van CO2 te vermijden? Wij komen graag met u in contact om te kijken wat de beste mogelijkheden zijn voor uw project.

Meer informatie of een keer sparren?

Neem vrijblijvend contact op. Samen maken we dromen waar.

Neem contact met ons op
Placeholder for Dennis TimmermansDennis Timmermans
Neem contact met mij op

Dennis Timmermans
Consultant subsidies bij Epiic

Bel: 06-10208935

Linkedin

Ook interessant voor u

Placeholder for Energie zonnepanelen en windmolensEnergie zonnepanelen en windmolens
NieuwsAanspraak maken op SDE++? Een kwalitatief goed projectplan helpt

De subsidie SDE++ richt zich zowel op hernieuwbare energie als op CO2-reductie. Een goed plan? Meer kans!

Placeholder for Zonnepanelen en windmolensZonnepanelen en windmolens
WhitepaperEIA en MIA: fiscaal voordeel voor duurzaam bedrijfsmiddel

Wilt u investeren in energiezuinige of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? En wilt u meer weten over de mogelijkheden voor fiscaal voordeel? Download het gratis whitepaper.

Placeholder for Video subsidies still 3Video subsidies still 3

Epiic neemt het volledige subsidietraject uit handen

Daarom een subsidietraject via Epiic

Wilt u uw innovatiekracht vergroten? Of wilt u investeren, bijvoorbeeld in duurzame bedrijfsmiddelen of uw personeel? Vaak gaat het om kostbare trajecten. Overheden zien gelukkig het belang. Er zijn veel interessante subsidies.

Nieuwsbrief
Placeholder for Nieuwsbrief aanmeldenNieuwsbrief aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws