Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for BinnenhofBinnenhof

Prinsjesdag: de stimuleringsmaatregelen voor 2023

Weten waar uw subsidiekansen liggen voor 2023? Een overzicht.

In de Miljoenennota ligt de focus, naast herstel koopkracht, op duurzaamheid, innovatie en personeelsontwikkeling. Weten waar uw subsidiekansen liggen voor 2023? Een overzicht.

Een van de belangrijkste punten uit de Miljoenennota is het handhaven en vergroten van de koopkracht van consumenten. Toeslagen worden verhoogd, belastingen verlaagd en kwetsbare groepen ontvangen voordelen om hun lasten te verlichten. Om de beoogde groei van 1,5% te halen, wordt innovatie zeker niet vergeten. In 2023 komen verschillende budgetten beschikbaar voor het voortzetten of uitrollen van innovatieprogramma’s. Verder is er een blijvende focus op klimaat. Dit zijn de belangrijkste subsidiekansen voor 2023.

Duurzaam investeren en innoveren

Leren en ontwikkelen personeel

Het teruglopen van het niveau van het basis- en voortgezet onderwijs baart zorgen. De overheid zet dan ook extra in op de kwaliteit en beschikbaarheid van leerkrachten. In het bedrijfsleven blijft er aandacht voor het duurzaam inzetbaar maken en houden van personeel. Met name bedrijven die werken met kwetsbare doelgroepen kunnen rekenen op ondersteuning in de begeleiding ervan.

Stikstofmaatregelen land- en tuinbouw

De overheid reserveert de komende jaren extra budget om de stikstofuitstoot te verminderen. De basis vormt het inrichten van een gebied naar zijn draagkracht. De subsidies uit het Transitiefonds landelijk gebied moeten deze doelen helpen verwezenlijken. Het fonds heeft een budget van € 24 miljard.

Via het Transitiefonds komen gelden beschikbaar voor het realiseren van een robuuste landbouw in Nederland. Er wordt met name ingezet op het nog breder realiseren van kringlooplandbouw. Daarnaast wordt er via het Transitiefonds ingezet op het vormen van een landelijk gebied waar oog is voor de reductie van stikstof. De kwaliteit van natuur en water moet zo verbeteren.

Ook de tuinbouw wordt gestimuleerd te investeren in het verder terugdringen van emissies. Doel is dat de sector in 2040 klimaatneutraal is. Met behulp van investeringssubsidies zal de sector ook in 2023 ondersteund worden bij deze transitie.

Kortom, voor iedere sector biedt 2023 mooie kansen om te verduurzamen, te innoveren of te investeren in de ontwikkeling van uw personeel.

Meer informatie of een keertje sparren?

Samen maken we dromen waar.

Neem contact op met Roy
Placeholder for Roy HovenRoy Hoven
Meer weten over uw kansen? Neem contact met mij op

Roy Hoven
Directeur bij Epiic

Bel: 06-22464517

Linkedin

Samen maken we uw innovatie tot een succes

Innovatie zorgt voor vragen. Epiic heeft de antwoorden.

Innovatie tools

Van innovatie naar een succesvol project met de innovatie tools van Epiic

Subsidies

Daarom een sub­si­die­tra­ject via Epiic

Door de bomen het bos kwijt? Geen zin in ingewikkelde trajecten? Epiic neemt u het volledige subsidietraject uit handen.

  • Uitgekiend stappenplan
    Het subsidielandschap is uitgebreid en complex. Daarom werken onze experts volgens een uitgekiend stappenplan. Zo weten we zeker dat geen kans onbenut blijft.
  • Van subsidieaanvraag tot eindverantwoording
    Onze experts vragen niet alleen subsidie aan, ze weten ook alles van projectbegeleiding. Heel handig. Zo weet u zeker dat uw project aan alle voorwaarden voldoet en u geen voordeel misloopt.
  • Een echte gesprekspartner
    Kennis van uw sector is een voorwaarde voor het laten slagen van uw project. Daarom zijn onze consultants altijd gespecialiseerd in een specifieke sector. En dat merkt u direct. U zit altijd aan tafel met een specialist die zich thuis voelt in de wereld die uw huis is.