Placeholder for BinnenhofBinnenhof

Prinsjesdag: de stimuleringsmaatregelen voor 2024

Weten waar je subsidiekansen liggen voor 2024? We hebben ze voor je op een rij gezet!

19 september 2023

Prinsjesdag 2024

Het aftreden van kabinet Rutte IV heeft invloed gehad op de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Het demissionaire kabinet kan weinig nieuwe, ingrijpende beleidsinitiatieven nemen of grote veranderingen doorvoeren. Ondanks het beperkte vermogen ingrijpende maatregelen te nemen, zet het demissionair kabinet groot in op armoedebestrijding door het vrijmaken van € 2 miljard. Hiermee wil zij de koopkracht van mensen met een laag of middeninkomen bevorderen. Het kabinet werkt daarnaast aan een nieuwe Nota Ruimte, gericht op de toekomstige inrichting van Nederland. Belangrijk is de balans tussen de thema’s inclusieve landbouw, visserij, natuur, duurzame energie, circulaire economie, stedelijke ontwikkeling en vitaal platteland. Water- en mobiliteitskwesties zijn hierin integraal opgenomen.

Wil je komend jaar investeren in duurzaamheid, innovatie of personeel? We hebben de meeste interessant stimuleringsmaatregelen voor je op een rij gezet.

Subsidie voor duurzaamheid

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Het aftrekpercentage voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) wordt structureel verlaagd van 45,5% naar 40% vanaf 2024. Tegelijkertijd wordt de Energielijst aangepast. Dit betekent dat bedrijven vanaf 2024 minder belastingaftrek krijgen voor energiebesparende investeringen.

Echter, het budget voor de EIA wordt in 2024 verhoogd, specifiek gericht op energiebesparende bedrijfsmiddelen in de glastuinbouwsector. Deze verhoging maakt het mogelijk voor bedrijven in de glastuinbouw om financiële ondersteuning te blijven ontvangen voor hun investeringen in energiebesparing. Hiermee wordt geprobeerd de verduurzaming in de glastuinbouwsector te bevorderen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Het budget voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt vanaf 2027 verhoogd. Reden is een groter aantal aanvragen als gevolg van de klimaat- en energietransitie, en ook vanwege de inflatie.

In augustus 2022 werd het MIA-budget als onderdeel van het mkb-pakket met € 50 miljoen verhoogd. In 2023 werd € 2 miljoen van dat bedrag afgetrokken voor uitvoeringskosten. Met deze maatregel wordt ook in 2024 de MIA-verhoging gekort naar € 48 miljoen. Hierdoor kan € 2 miljoen worden besteed aan uitvoering.

ISDE en SDE++

Het kabinet zal de komende jaren flink meer geld investeren in het verduurzamen van gebouwen. Het budget voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) wordt met € 1,38 miljard verhoogd. Deze subsidie ondersteunt onder andere isolatie, warmtepompen, zonneboilers en meer duurzame maatregelen voor woningen en bedrijfspanden.

Bovendien zal het kabinet in 2024 en 2025 opnieuw subsidies beschikbaar stellen voor de SDE++-regeling. Dit stimuleert duurzame energieproductie en CO2-reductie. Het exacte budget moet nog worden bepaald bij de openstelling van de regeling.

AanZET en SEBA

Ondernemers die een elektrische bedrijfsauto willen leasen of aankopen, kunnen vanaf 9 januari 2024 weer tot maximaal € 5.000 subsidie aanvragen via het programma Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Voor 2024 is € 21,3 miljoen beschikbaar voor SEBA.

Ondernemers kunnen in 2024 ook weer een aanvraag indienen voor de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) voor een uitstootvrije vrachtwagen. In 2024 is er in totaal € 51 miljoen budget beschikbaar.

Extra budget voor initiatieven

In aanvulling op bovenstaande maatregelen is er extra budget beschikbaar voor verschillende initiatieven, waaronder € 200 miljoen voor de subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) van 2023 tot 2030. Ook komt er in 2024 subsidie voor innovatieve gewasbeschermingsmaatregelen en wordt gewerkt aan duurzame emissiereductie in de veehouderij. Hierbij aandacht voor piekbelasters via de Subsidieregeling brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen.

Subsidie voor innovatie

WBSO

Goed nieuws voor de innovatieregeling WBSO! Extra budget wordt beschikbaar gesteld om de bestaande parameters te behouden, waaronder het tarief voor de eerste schijf op 32%, het tarief voor starters op 40%, de grens voor de eerste schijf op € 350.000 S&O-grondslag, en het tarief voor de tweede schijf op 16%. Dit is een positieve stap om innovatie te blijven stimuleren. Het budget voor de WBSO staat namelijk vast en anders zou er vanaf 2024 een tekort ontstaan. Bedrijven kunnen dus blijven profiteren van de voordelen van de WBSO.

Energie

In 2024 zet de regering zich in voor een duurzamere industrie met verschillende maatregelen. De VEKI-regeling wordt versterkt met Klimaatfondsfinanciering, de NIKI-regeling wordt geïntroduceerd voor grootschalige CO2-reducerende projecten, en extra middelen worden toegewezen aan TSE-haalbaarheidsstudies. Daarnaast komt er een openstelling van DEI+ voor groen gas, biobrandstoffen en biogrondstoffenvergassing, en een nieuwe MOOI-openstelling. Deze initiatieven benadrukken het streven van de overheid naar een duurzamere industrie en lagere CO2-uitstoot. Belangrijke thema's zijn investeringen in groene technologieën, CO2-reductie, en innovatie.

Subsidie voor personeel

SLIM

Het kabinet schaft de STAP-subsidie af en gebruikt het vrijgekomen geld om de SLIM-regeling van 2024 tot 2027 met € 73,7 miljoen te verhogen. Dit bevordert individuele scholingsmogelijkheden.

Praktijkleren

Er wordt een budgetverschuiving gedaan binnen de subsidieregeling Praktijkleren om de vergoedingen per leerwerkplek per jaar gelijk te trekken.

Het demissionaire kabinet heeft ondanks zijn beperkte beleidsruimte enkele belangrijke plannen aangekondigd tijdens Prinsjesdag. Op het gebied van duurzaamheid zien we aanpassingen in de EIA- en MIA-regelingen, extra investeringen in de verduurzaming van gebouwen en hernieuwde steun voor de SDE++-regeling. Verder zijn er initiatieven gericht op innovatie, zoals het behoud van gunstige WBSO-parameters en investeringen in groene technologieën. Tot slot wordt er ook gedacht aan individuele scholingsmogelijkheden via de SLIM-regeling, en er wordt budget herverdeeld zodat de subsidieregeling Praktijkleren de vergoeding per leerwerkplek ook in 2024 kan behouden.

Meer informatie of een keertje sparren?

Samen maken we dromen waar.

Neem contact op met Roy
Placeholder for Roy HovenRoy Hoven
Meer weten over je subsidiekansen? Neem contact met mij op

Roy Hoven
Directeur bij Epiic

Bel: 06-22464517

Linkedin

Ook interessant voor je

Placeholder for CO2 omlaag brengenCO2 omlaag brengen
NieuwsKosteneffectief verduurzamen in de industrie met VEKI-subsidie

Wil je kosteneffectief verduurzamen? VEKI biedt mooie kansen. Naar verwachting gaat de subsidie in de tweede helft van april 2024 weer open.

Placeholder for Verkeersbord co2Verkeersbord co2
Circulaire economie
NieuwsTSE Industries Studies: meer innovatie, minder CO2

Wil je in de industrie bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot? En onderzoek je hiervoor de haalbaarheid van een pilot- of demonstratieproject?

Placeholder for Electrische auto ladenElectrische auto laden
NieuwsSubsidiemogelijkheden aanschaf emissieloze bedrijfswagens

Maak gebruik van voordeel als je zakelijk investeert in duurzame bedrijfswagens

Placeholder for Stage in autogarageStage in autogarage
Subsidies en personeel
WhitepaperEen leven lang leren en ontwikkelen? Zo maakt u slim gebruik van de SLIM-regeling

SLIM is een subsidieregeling voor ondernemers uit het mkb die het belangrijk vinden dat hun medewerkers een leven lang kunnen leren en zich zo verder ontwikkelen op de werkvloer.

Placeholder for Electrische auto wordt geladenElectrische auto wordt geladen
ArtikelFiscaal voordeel voor elke investerende ondernemer

Met de fiscale regelingen Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA) kun je behoorlijk fiscaal voordeel behalen.

Placeholder for Video subsidies still 3Video subsidies still 3

Epiic neemt het volledige subsidietraject uit handen

Daarom een subsidietraject via Epiic

Wil je je innovatiekracht vergroten? Of wil je investeren, bijvoorbeeld in duurzame bedrijfsmiddelen of personeel? Vaak gaat het om kostbare trajecten. Overheden zien gelukkig het belang. Er zijn veel interessante subsidies.

Samen maken we uw innovatie tot een succes

Innovatie zorgt voor vragen. Epiic heeft de antwoorden.
Nieuwsbrief
Placeholder for Nieuwsbrief aanmeldenNieuwsbrief aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws