Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for Daling CO2Daling CO2

Resultaten en opvallende ontwikkelingen SDE++-ronde 2022

Van 28 juni tot en met 6 oktober 2022 was het weer mogelijk om SDE++-subsidie aan te vragen voor investeringen in duurzame energieopwekking. Inmiddels zijn alle aanvragen behandeld. De resultaten geven opvallende inzichten.

SDE++

De Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) geeft ondernemers die investeren in het opwekken en aan het net leveren van duurzame energie een tegemoetkoming. Deze ondernemers ontvangen een vergoeding voor het verschil tussen productie- en leveringsprijs, het verschil tussen groene en grijze stroom.

Door de wijzigingen in de energietarieven de afgelopen maanden zijn de beschikbare subsidie-uitkeringen aangepast. De correctiebedragen zijn verhoogd, waardoor ondernemers minder subsidie ontvangen dan verwacht bij aanvang van projecten. Dit had duidelijk impact op de aanvraagstrategie en het aantal aanvragen van ondernemers bij de laatste SDE++-openstellingsronde.

Resultaten SDE++-ronde

Voor de openstelling van 28 juni tot en met 6 oktober 2022 was € 13 miljard budget beschikbaar. In totaal zijn 2296 subsidieaanvragen ingediend. De ingediende aanvragen waren samen goed voor een bedrag van € 13,9 miljard.

Het grootste deel van het budget is naar projecten gegaan gericht op CO2-afvang- en opslag. Het gaat hierbij om € 7,1 miljard. Voor CO2-opvang en -gebruik in glastuinbouw zijn aanvragen gedaan ter waarde van ongeveer € 600 miljoen.

Opvallend is dat er voor ongeveer € 2,5 miljard aan subsidie is aangevraagd voor projecten gericht op geothermie. Een groot deel hiervan heeft betrekking op stadsverwarming. In veel gevallen hadden de projecten al een beschikking uit een eerdere openstelling. De realisatie-termijnen bleken echter niet haalbaar, waardoor ondernemers een nieuwe aanvraag moesten doen.

Het aantal aanvragen voor zonnepaneleninstallaties was opvallend laag. Het totaal aan aanvragen is gehalveerd. Voor deze daling zijn diverse redenen te bedenken. De netcongestie is hier een voorbeeld van. Aanvragers krijgen van netwerkbeheerders geen groen licht meer voor realisatie. Ook de voorwaarde dat een constructeur moet verklaren dat de dakconstructie voldoet voor plaatsing van zonnepanelen, kan een struikelblok geweest zijn. Dit allemaal uiteraard los van de huidige marktontwikkelingen.

Openstellingsronde SDE++ 2023

Op dit moment wordt nog gewerkt aan de openstellingsronde van de SDE++ voor 2023. Het streven is om deze ronde voor de zomer te laten plaatsvinden. Overweegt u investering in duurzame energieopwekking? Dan kan de SDE++ voor u erg interessant zijn. Neem tijdig contact op om zo te zorgen dat u op de hoogte bent van alle spelregels en hierop kunt anticiperen.

Meer informatie of een keer sparren?

Neem vrijblijvend contact op. Samen maken we dromen waar.

Neem contact met ons op
Placeholder for Dennis TimmermansDennis Timmermans
Neem contact met mij op

Dennis Timmermans
Consultant subsidies bij Epiic

Bel: 06-10208935

Linkedin

Ook interessant voor u

Placeholder for ZonneboilerZonneboiler
NieuwsIn 2023 investeren in duurzame energie? De ISDE-subsidie wijzigt

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wil de overheid ondernemers en woningeigenaren stimuleren om te investeren in duurzaamheid. In 2023 wijzigt de subsidie op een aantal punten.

Placeholder for Energie en klimaat orgEnergie en klimaat org
NieuwsAanspraak maken op SDE++? Een kwalitatief goed projectplan helpt

De subsidie SDE++ richt zich zowel op hernieuwbare energie als op CO2-reductie. De regeling gaat in september open. Een goed plan? Meer kans!

Placeholder for Zonnepanelen gebouwZonnepanelen gebouw
NieuwsDoor hoge energieprijzen moet SDE-subsidie terug

Energieprijzen zijn keihard gestegen. Dit heeft gevolgen als u gebruikmaakt van de SDE++-regeling.

Nieuwsbrief
Placeholder for Nieuwsbrief aanmeldenNieuwsbrief aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws