Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for LimburgLimburg

Subsidie fysieke investeringen voor Limburgse landbouwers

Limburg heeft de POP3 regeling Fysieke investeringen opnieuw opengesteld voor landbouwers die willen moderniseren. U kunt van 1 november tot en met 15 december 2022 subsidie aanvragen.

POP3-regeling Fysieke investeringen

Zowel individuele als groepen landbouwers kunnen een aanvraag indienen voor de POP3-regeling Fysieke investeringen. U kunt hierbij kiezen tussen water-gerelateerde en landbouw-gerelateerde investeringen.

Alleen investeringen die zijn opgenomen in de investeringslijsten komen in aanmerking voor subsidie. De lijsten bestaan uit de volgende categorieën:

 1. precisielandbouw en smart farming;
 2. digitalisering;
 3. water, waterkwaliteit, droogte en overlast;
 4. duurzame bedrijfsvoering;
 5. natuurinclusieve en kringlooplandbouw.

Zowel voor de categorieën landbouw als water kunt u maximaal twee investeringen per aanvraag (of verband van aanvragers) indienen. In geval van landbouw moeten de investeringen betrekking hebben op twee verschillende categorieën binnen het thema landbouw. Een combinatie van water en landbouw is dus niet mogelijk. Per aanvrager mag ook maar één aanvraag worden gedaan.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt 40% van de totale subsidiabele kosten. De maximale hoogte van de te verkrijgen subsidie is € 150.000. Dit bedrag geldt voor het totaal van de twee investeringen. Voor de categorieën die vallen onder landbouw moet het aangevraagde bedrag minimaal € 20.000 zijn. Voor de categorie water is dit € 5.000.

Aanvragen kunt u indienen van 1 november tot en met 15 december 2022. Beoordeling vindt plaats op basis van de investeringsscores. Hoe hoger uw score, hoe meer kans op toekenning u maakt.

Meer informatie of een keertje sparren?

Samen maken we dromen waar.

Neem contact op met Stijn
Placeholder for Stijn BrouwersStijn Brouwers
Meer weten over de POP3-regeling Fysieke investeringen Limburg? Neem contact met mij op

Stijn Brouwers
Consultant innovatie bij Epiic

Bel: 06-82527362

Linkedin
Placeholder for MaisveldMaisveld
Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) voor de landbouwSubsidie voor plattelandsontwikkeling

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 is om de landbouw in Nederland te ondersteunen, te stimuleren en te innoveren.

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) voor de landbouw
Placeholder for Groene landbouwGroene landbouw
Subsidies duurzaam investerenSubsidies duurzaam investeren

Met duurzame investeringen veel geld besparen.

Subsidies duurzaam investeren
Placeholder for Jos mansJos mans

Dankzij POP3-subsidie nieuwe biologische pluimveestal voor Jos Mans

Klantverhaal Jos Mans

Samen maken we uw innovatie tot een succes

Innovatie zorgt voor vragen. Epiic heeft de antwoorden.

Subsidies

Daarom een sub­si­die­tra­ject via Epiic

Door de bomen het bos kwijt? Geen zin in ingewikkelde trajecten? Epiic neemt u het volledige subsidietraject uit handen.

 • Uitgekiend stappenplan
  Het subsidielandschap is uitgebreid en complex. Daarom werken onze experts volgens een uitgekiend stappenplan. Zo weten we zeker dat geen kans onbenut blijft.
 • Van subsidieaanvraag tot eindverantwoording
  Onze experts vragen niet alleen subsidie aan, ze weten ook alles van projectbegeleiding. Heel handig. Zo weet u zeker dat uw project aan alle voorwaarden voldoet en u geen voordeel misloopt.
 • Een echte gesprekspartner
  Kennis van uw sector is een voorwaarde voor het laten slagen van uw project. Daarom zijn onze consultants altijd gespecialiseerd in een specifieke sector. En dat merkt u direct. U zit altijd aan tafel met een specialist die zich thuis voelt in de wereld die uw huis is.

Subsidies

Wilt u uw innovatiekrachten vergroten? Of wilt u investeren, bijvoorbeeld in duurzame bedrijfsmiddelen of uw personeel. Er zijn vele subsidiemogelijkheden.