Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for Stagiaires leren in een fabriekStagiaires leren in een fabriek

Subsidie Praktijkleren ook voor Derde Leerweg

Veel werkgevers weten dat zij de subsidie Praktijkleren kunnen aanvragen voor het begeleiden van leerlingen die een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgen. Minder bekend is dat deze subsidie ook geldt voor de Derde Leerweg. De voorwaarden op een rij.

08 september 2023

Kenmerken Derde Leerweg

De Derde Leerweg is een relatief nieuw leertraject. Net zoals de BBL en BOL opleidingen heeft een opleiding via het Derde Leerwegtraject zijn eigen kenmerken.

Het belangrijkste kenmerk is dat leerlingen een erkende mbo-opleiding volgen zonder dat zij een verplicht aantal uur naar school moeten. Dit biedt voordelen voor werknemers of studenten die willen overstappen naar ander werk. Dat er geen schoolverplichting is, betekent overigens niet dat een opleiding geen lesuren mag aanbieden. Maar door het ontbreken van een urennorm kan het programma flexibeler ingericht worden.

Praktijkleren voor begeleiding

Begeleidt u een student in het Derde Leerwegtraject en wilt u hiervoor de subsidie Praktijkleren aanvragen? Voorwaarde is dat u een erkend leerbedrijf bent. Daarnaast moet u uw aanvraag binnen een jaar na het afronden van de opleiding ingediend hebben. Een opleiding via het Derde Leerwegtraject duurt maximaal veertig weken. De vergoeding voor de maximale veertig weken bedraagt € 2.700. Heeft u minder weken begeleiding gegeven? Dan wordt de subsidie naar rato verlaagd.

Let op: voor het schooljaar 2022 - 2023 kon u tot 15 september 2023 een subsidieaanvraag indienen.

Toekomst subsidie Praktijkleren

Na een evaluatie van de bestaande regeling is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van plan de regeling Praktijkleren na 2023 met vijf jaar te verlengen. Aan het begin van het nieuwe studiejaar 2023/2024 verwachten we hier definitief meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Voor 2024 is in ieder geval € 19 miljoen gereserveerd voor de regeling Praktijkleren om het effect van de stijging van het aantal bbl-studenten in het mbo en het aantal deeltijd- en duaalstudenten in het hbo te compenseren. Zodoende kan de vergoeding van € 2.700 per leer-werkplek gehandhaafd worden.

Meer informatie of een keer sparren?

Neem vrijblijvend contact op. Samen maken we dromen waar.

Neem contact met ons op
Placeholder for Celine HuiskampCeline Huiskamp
Neem contact met mij op

Celine Huiskamp
Consultant innovatie bij Epiic

Bel: 06-47928531

Linkedin
whitepaper
Placeholder for Stage werkleerplaats - PraktijklerenStage werkleerplaats - Praktijkleren

Download het whitepaper

Subsidie voor het opleiden van uw personeel

Download het whitepaper en bekijk wat uw subsidiemogelijkheden zijn voor het opleiden van uw medewerkers, zodat zij over de juiste expertise beschikken.

Ook interessant voor u

Placeholder for TipsTips
Subsidies en personeel
ArtikelSubsidie Praktijkleren, dit zijn de tips & tricks

Bent u een leerwerkbedrijf, heeft u het afgelopen schooljaar leerlingen begeleid en wilt u in aanmerking komen voor de subsidie Praktijkleren? Dit zijn de tips & tricks om te voldoen aan de voorwaarden van de subsidie Praktijkleren en om maximale subsidie te behalen.

Placeholder for Stagiaires leren in een fabriekStagiaires leren in een fabriek
Subsidies en personeel
NieuwsSubsidie Praktijkleren ook voor Derde Leerweg

Veel werkgevers weten dat zij de subsidie Praktijkleren kunnen aanvragen voor het begeleiden van leerlingen die een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgen. Minder bekend is dat deze subsidie ook geldt voor de Derde Leerweg. De voorwaarden op een rij.

Placeholder for Stagiaires in werkplaatsStagiaires in werkplaats
Subsidies en personeel
NieuwsSubsidie Praktijkleren? Twee wijzigingen voor schooljaar 2022-2023

Als leerbedrijf subsidie Praktijkleren aanvragen? Voor het schooljaar 2022-2023 wijzigt de verwachte hoogte van de uitkering. Ook worden er minder bonussen uitgekeerd.

Placeholder for Oudere werknemer in fabriekOudere werknemer in fabriek
Subsidies en personeel
NieuwsMDIEU voor duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Vindt u het als ondernemer belangrijk dat uw medewerkers gezond kunnen doorwerken tot hun pensioen? Of wilt u oudere werknemers met zwaar werk de mogelijkheid geven eerder te stoppen met werken? Dan biedt de MDIEU interessante mogelijkheden.

Placeholder for TipsTips
Subsidies en personeel
ArtikelSubsidie Praktijkleren, dit zijn de tips & tricks

Bent u een leerwerkbedrijf, heeft u het afgelopen schooljaar leerlingen begeleid en wilt u in aanmerking komen voor de subsidie Praktijkleren? Dit zijn de tips & tricks om te voldoen aan de voorwaarden van de subsidie Praktijkleren en om maximale subsidie te behalen.

Placeholder for Ontwikkelen personeelOntwikkelen personeel
Subsidies en personeel
NieuwsSamen werken aan personeelsontwikkeling met SLIM-subsidie

Eenmaal per jaar kunt u samen met andere mkb'ers SLIM-subsidie aanvragen. Bijvoorbeeld voor het maken van ontwikkelplannen of een nieuwe leermethode.

Placeholder for Stage werkleerplaats - PraktijklerenStage werkleerplaats - Praktijkleren
Subsidies en personeel
NieuwsGa nu samen voor SLIM

Vindt u het belangrijk te investeren in de kennis en groei van uw medewerkers? Dan kunt u op drie momenten in 2023 de SLIM-subsidie aanvragen. Wees er wel op tijd bij. De SLIM-regeling is populair!

Placeholder for Medewerkers in fabriek krijgen uitlegMedewerkers in fabriek krijgen uitleg
Subsidies en personeel
NieuwsNieuw: 50% voorschot op SLIM-subsidie

Vanaf 1 maart 2023 is het voor mkb-bedrijven weer mogelijk zelfstandig SLIM-subsidie aan te vragen. Nieuw dit jaar is dat u een voorschot kunt krijgen van 50% over het subsidiebedrag. Volledig voorfinancieren hoeft dus niet meer.