Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for MaisveldMaisveld

Tot 31 januari landelijke investeringssubsidie voor alle landbouwers

De investeringsregeling voor landbouwers is opnieuw opengesteld. De regeling was eerder bekend onder de naam Investeren in Groen economisch herstel, nu wordt dat Investeringsregeling POP3+. Inhoudelijk zijn er ook enkele wijzingen.

Wat is de Investeringsregeling POP3+?

De subsidieregeling Investeren in groen en economisch herstel werd begin 2022 met maar liefst 60% overtekend. Het liet zien hoe groot de vraag is naar ondersteuning bij modernisatie en innovatie op het landbouwbedrijf. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft daarom besloten de Investeringsregeling nog een keer open te stellen. Het budget is dit keer afkomstig uit de rijksgelden die over zijn van het POP3-programma. De spelregels zijn op een aantal punten aangepast, maar de essentie blijft gelijk. De subsidie is bedoeld voor landbouwers die via een fysieke investering willen innoveren of moderniseren.

Wat zijn de spelregels van het Plattelandsontwikkelingsprogramma?

U kunt uw aanvraag indienen van 1 december 2022 tot 31 januari 2023. Alle investeringen die zijn weergegeven op de Investeringslijst komen in aanmerking. De investeringen zijn verdeeld over de volgende categorieën:

Per categorie is bepaald welke investeringen in aanmerking komen voor subsidie. Elke investering heeft een score gekregen. Hoe hoger deze score, des te hoger de investering eindigt tijdens de beoordeling.

Hoogte subsidie

De te verkrijgen subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. In deze ronde wordt er geen onderscheid gemaakt voor jonge landbouwers. De hoogte van de subsidie is minimaal € 20.000 en maximaal € 150.000. De beoordeling van de aanvragen vindt plaats per categorie. Doet u voor twee categorieën een aanvraag en wordt er slechts één aanvraag ingeloot? Dan moet deze aanvraag los minimaal € 20.000 omvatten. Het beschikbare budget van € 14 miljoen wordt evenredig over de investeringscategorieën verdeeld.

Let op: u kunt geen subsidie aanvragen voor twee identieke machines.

Meer informatie of een keer sparren?

Neem vrijblijvend contact op. Samen maken we dromen waar.

Neem contact met ons op
Placeholder for Profielfoto epiic logoProfielfoto epiic logo
We hebben bakken vol kennis

Neem contact met ons op
Epiic

Bel: 073-6465475

Placeholder for MaisveldMaisveld
Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) voor de landbouwSubsidie voor plattelandsontwikkeling

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 is om de landbouw in Nederland te ondersteunen, te stimuleren en te innoveren.

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) voor de landbouw
Placeholder for StallenStallen
Sbv, subsidie voor brongerichte verduurzamingSubsidie voor brongerichte verduurzaming

Subsidiemogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren en stalemissies te verminderen.

Sbv, subsidie voor brongerichte verduurzaming

Samen maken we uw innovatie tot een succes

Innovatie zorgt voor vragen. Epiic heeft de antwoorden.
Placeholder for Jos mansJos mans

Dankzij POP3-subsidie nieuwe biologische pluimveestal voor Jos Mans

Klantverhaal Jos Mans

Subsidies

Daarom een sub­si­die­tra­ject via Epiic

Door de bomen het bos kwijt? Geen zin in ingewikkelde trajecten? Epiic neemt u het volledige subsidietraject uit handen.

  • Uitgekiend stappenplan
    Het subsidielandschap is uitgebreid en complex. Daarom werken onze experts volgens een uitgekiend stappenplan. Zo weten we zeker dat geen kans onbenut blijft.
  • Van subsidieaanvraag tot eindverantwoording
    Onze experts vragen niet alleen subsidie aan, ze weten ook alles van projectbegeleiding. Heel handig. Zo weet u zeker dat uw project aan alle voorwaarden voldoet en u geen voordeel misloopt.
  • Een echte gesprekspartner
    Kennis van uw sector is een voorwaarde voor het laten slagen van uw project. Daarom zijn onze consultants altijd gespecialiseerd in een specifieke sector. En dat merkt u direct. U zit altijd aan tafel met een specialist die zich thuis voelt in de wereld die uw huis is.

Subsidies

Wilt u uw innovatiekrachten vergroten? Of wilt u investeren, bijvoorbeeld in duurzame bedrijfsmiddelen of uw personeel. Er zijn vele subsidiemogelijkheden.