Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for Verkeersbord co2Verkeersbord co2

TSE Industries Studies: meer innovatie, minder CO2

Wilt u in de industrie bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot? En onderzoekt u hiervoor de haalbaarheid van een pilot- of demonstratieproject? De subsidieregeling TSE Industrie Studies helpt u bij het maken van de strategische keuze om wel of niet te starten met uw project of een investering hierin.

22 februari 2024

Subsidie Topsector Energie (TSE) Industrie studies

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2030 onze CO2-uitstoot met 49% gereduceerd hebben ten opzichte van 1990. Om innovaties te ondersteunen die helpen bij deze transitie heeft de Nederlandse overheid de subsidie Topsector Energie (TSE) Industrie studies opgezet. De subsidieregeling financiert onderzoek naar het kosteneffectief reduceren van CO2 in industriële processen.

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidie?

De inzet van waterstof, CO2-vrij verwarmen, elektrificatie en Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS). Allemaal manieren om CO2-emissies in de industrie terug te dringen. Ook studies naar het klimaatneutraal en circulair maken van industriële ketens passen binnen deze regeling. De regeling is bedoeld voor onderzoek naar het verduurzamen van bestaande of nieuwe industriële processen. Daardoor is de regeling ook interessant voor startups en scaleups die nieuwe productiemethodes willen onderzoeken.

Binnen de subsidieregeling wordt onderscheid gemaakt in drie type studies, namelijk de haalbaarheidsstudie, de milieustudie en de vergelijkbare studie. Bij alle drie de studies is het van belang dat uw onderzoek bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Daarnaast moet u met uw bedrijf actief zijn binnen de sector industrie.

De haalbaarheidsstudie biedt u als onderneming de mogelijkheid om te onderzoeken of een innovatieve CO2-verminderende techniek technisch en economisch haalbaar is. U kunt dit doen door de innovatie te testen in een pilotproject (technisch ontwikkelproject).

Een milieustudie is een studie waarmee u zich voorbereidt op milieu-investeringen in een voor Nederland nieuwe techniek. Bij een milieustudie is de vraag welke investeringen nodig zijn om een hoger niveau aan milieubescherming te bereiken. Een milieustudie helpt uw bedrijf de milieu-uitgangssituatie te bepalen, waardoor u een keuze kunt maken tussen de verschillende mogelijkheden.

De vergelijkbare studie is een studie waarmee u een milieu-investering onderzoekt in een demonstratieproject of in een project met een uitontwikkelde technologie. Het gaat hierbij om investeringen die niet onder de milieustudie vallen.

De drie type studies zijn verder onder te verdelen in vijf programmalijnen waar uw onderzoek op gericht moet zijn:

Wat zijn de voorwaarden om subsidie aan te vragen?

Een belangrijke voorwaarde voor het aanvragen van de TSE Industrie Studies is dat uw onderzoek voor maximaal 50% uit testwerkzaamheden bestaat. Het gros van de activiteiten moet dus deskresearch zijn. Bepaal vooraf goed welke activiteiten u wilt doen.

Praktische informatie over de subsidie:

Bent u bezig met een onderzoek naar de haalbaarheid van een pilotproject of onderzoekt u de investeringsmogelijkheden in een demonstratieproject of een project met een uitontwikkelde technologie? Neem dan gerust contact met ons op, zodat we gezamenlijk van uw idee een succes kunnen maken.

Meer informatie of een keer sparren?

Neem vrijblijvend contact op. Samen maken we dromen waar.

Neem contact met ons op
Placeholder for Boudewijn ZuijderhoudtBoudewijn Zuijderhoudt
Neem contact met mij op

Boudewijn Zuijderhoudt
Consultant innovatie bij Epiic

Bel: 06-47834872

Linkedin

Ook interessant voor u

Placeholder for Verkeersbord co2Verkeersbord co2
Circulaire economie
NieuwsTSE Industries Studies: meer innovatie, minder CO2

Wilt u in de industrie bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot? En onderzoekt u hiervoor de haalbaarheid van een pilot- of demonstratieproject? De subsidieregeling TSE Industrie Studies helpt u bij het maken van de strategische keuze om wel of niet te starten met uw project of een investering hierin.

Placeholder for Circulaire economieCirculaire economie
Circulaire economie
NieuwsCirculaire oplossingen met subsidie KIA-CE

Versnel uw circulaire innovaties als ondernemer en krijg een duurzame voorsprong

Placeholder for Circulaire wereldCirculaire wereld
Circulaire economie
Nieuws50% kosten vergoed via subsidie Circulaire Ketenprojecten

Samen met de keten werken aan circulaire projecten? Via de subsidie Circulaire Ketenprojecten krijgt u 50% van uw projectkosten vergoed.

Placeholder for H4 A waterstof 7984H4 A waterstof 7984
Circulaire economie
KlantverhaalOPZuid-subsidie van strategische waarde voor bijzonder waterstofproject

Vijf Zeeuwse familiebedrijven voelen een intrinsieke motivatie om bij te dragen aan de verduurzaming van onze wereld. Reden om te investeren in een waterstoftankstation en transportmaterieel op waterstof. De toegekende OPZuid-subsidie voelt als een welkome steun in de rug.

Placeholder for Strand circulaire economieStrand circulaire economie
Circulaire economie
ArtikelCirculaire economie: wat is het en hoe ondersteunt de overheid?

Circulaire economie: het is een term die te pas en te onpas gebruikt wordt. Maar wat houdt een circulaire economie eigenlijk precies in? En hoe helpt de overheid ondernemers om de stap naar circulair ondernemen te zetten?

Placeholder for Recyclen van plasticRecyclen van plastic
Circulaire economie
NieuwsNieuwe subsidie voor betere recycling plastic

Bent u actief in de productie, verwerking of recycling van plastics? En wilt u ook dat er een economie ontstaat waarin plastic niet meer wordt gezien als afval? De nieuwe subsidie CPNL ondersteunt u bij onderzoeks- en showcaseprojecten.

Placeholder for Man en CO2 icoonMan en CO2 icoon
Circulaire economie
ArtikelSubsidiekansen voor een circulaire economie

Steeds meer bedrijven kiezen voor een circulaire bedrijfsstrategie.

Placeholder for Man die nadenkt over financieringMan die nadenkt over financiering
Circulaire economie
ArtikelEen circulaire onderneming financieren? Dit zijn de tips

De vraag naar circulaire producten neemt toe. Toch is het voor veel ondernemers in de circulaire economie lastig om de juiste financieringsvorm te vinden. Banken en investeerders zijn niet zo happig op circulaire bedrijfsmodellen, omdat er risico's en onzekerheden aan kleven. Toch zijn er goede financieringsmogelijkheden. En dat voor elke fase van uw bedrijf.

Placeholder for Lineaire en circulaire economieLineaire en circulaire economie
Circulaire economie
WhitepaperOp weg naar een circulaire bedrijfsstrategie

Circulair ondernemen? Download het gratis whitepaper en zet de vijf stappen.

Placeholder for Bloemen in kasBloemen in kas
Circulaire economie
NieuwsDe weg naar een duurzame sierteeltketen

Epiic en Greenhouse Marketeers hebben om tafel gezeten met een aantal belangrijke ketenpartijen uit de sierteeltsector. Doel was te onderzoeken of er een gezamenlijke ambitie is om de sierteeltketen te verduurzamen en wat ieders rol daarbij is. Er zijn duidelijk kansen om samen impact te maken.

Placeholder for Windmolens circulair ondernemenWindmolens circulair ondernemen
Circulaire economie
TalkshowCirculair ondernemen, zet de eerste stap

Steeds meer bedrijven zetten de stap naar circulair ondernemen. Maar die omslag gaat niet vanzelf. Voor Epiic reden om een studiotalk te organiseren.

Whitepaper
Placeholder for Circulaire economieCirculaire economie

Download het whitepaper

Op weg naar een circulaire bedrijfsstrategie

Wilt u weten welke stappen u moet zetten richting een circulaire bedrijfsstrategie?

Nieuwsbrief
Placeholder for Nieuwsbrief aanmeldenNieuwsbrief aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws

Placeholder for Video subsidies still 3Video subsidies still 3

Epiic neemt het volledige subsidietraject uit handen

Daarom een subsidietraject via Epiic

Wilt u uw innovatiekracht vergroten? Of wilt u investeren, bijvoorbeeld in duurzame bedrijfsmiddelen of uw personeel? Vaak gaat het om kostbare trajecten. Overheden zien gelukkig het belang. Er zijn veel interessante subsidies.