Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for Verkeersbord co2Verkeersbord co2

TSE Industries Studies: meer innovatie, minder CO2

Wilt u in de industrie bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot? En onderzoekt u hiervoor de haalbaarheid van een pilot- of demonstratieproject? De subsidieregeling TSE Industrie Studies helpt u bij het maken van de strategische keuze om wel of niet te starten met uw project of een investering hierin.

27 juli 2023

Subsidie Topsector Energie (TSE) Industrie studies

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2030 onze CO2-uitstoot met 49% gereduceerd hebben ten opzichte van 1990. Om innovaties te ondersteunen die helpen bij deze transitie heeft de Nederlandse overheid de subsidie Topsector Energie (TSE) Industrie studies opgezet. De subsidieregeling financiert onderzoek naar het kosteneffectief reduceren van CO2 in industriële processen.

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidie?

Binnen de subsidieregeling wordt onderscheid gemaakt in drie type studies, namelijk de haalbaarheidsstudie, de milieustudie en de vergelijkbare studie. Bij alle drie de studies is het van belang dat uw onderzoek bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Daarnaast moet u met uw bedrijf actief zijn binnen de sector industrie.

De haalbaarheidsstudie biedt u als onderneming de mogelijkheid om te onderzoeken of een innovatieve CO2-verminderende techniek technisch en economisch haalbaar is. U kunt dit doen door de innovatie te testen in een pilotproject (technisch ontwikkelproject).

Een milieustudie is een studie waarmee u zich voorbereidt op milieu-investeringen in een voor Nederland nieuwe techniek. Bij een milieustudie is de vraag welke investeringen nodig zijn om een hoger niveau aan milieubescherming te bereiken. Een milieustudie helpt uw bedrijf de milieu-uitgangssituatie te bepalen, waardoor u een keuze kunt maken tussen de verschillende mogelijkheden.

De vergelijkbare studie is een studie waarmee u een milieu-investering onderzoekt in een demonstratieproject of in een project met een uitontwikkelde technologie. Het gaat hierbij om investeringen die niet onder de milieustudie vallen.

De drie type studies zijn verder onder te verdelen in vijf programmalijnen waar uw onderzoek op gericht moet zijn:

Wat zijn de voorwaarden om subsidie aan te vragen?

Een belangrijke voorwaarde voor het aanvragen van de TSE Industrie Studies is dat uw onderzoek voor maximaal 50% uit testwerkzaamheden bestaat. Het gros van de activiteiten moet dus deskresearch zijn. Bepaal vooraf goed welke activiteiten u wilt doen.

Praktische informatie over de subsidie:

Bent u bezig met een onderzoek naar de haalbaarheid van een pilotproject of onderzoekt u de investeringsmogelijkheden in een demonstratieproject of een project met een uitontwikkelde technologie? Neem dan gerust contact met ons op, zodat we gezamenlijk van uw idee een succes kunnen maken.

Meer informatie of een keer sparren?

Neem vrijblijvend contact op. Samen maken we dromen waar.

Neem contact met ons op
Placeholder for Boudewijn ZuijderhoudtBoudewijn Zuijderhoudt
Neem contact met mij op

Boudewijn Zuijderhoudt
Consultant innovatie bij Epiic

Bel: 06-47834872

Linkedin

Ook interessant voor u

Placeholder for Verkeersbord co2Verkeersbord co2
Circulaire economie
NieuwsTSE Industries Studies: meer innovatie, minder CO2

Wilt u in de industrie bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot? En onderzoekt u hiervoor de haalbaarheid van een pilot- of demonstratieproject? De subsidieregeling TSE Industrie Studies helpt u bij het maken van de strategische keuze om wel of niet te starten met uw project of een investering hierin.

Placeholder for Man en CO2 icoonMan en CO2 icoon
Circulaire economie
ArtikelSubsidiekansen voor een circulaire economie

Steeds meer bedrijven kiezen voor een circulaire bedrijfsstrategie.

Placeholder for Man die nadenkt over financieringMan die nadenkt over financiering
Circulaire economie
ArtikelEen circulaire onderneming financieren? Dit zijn de tips

De vraag naar circulaire producten neemt toe. Toch is het voor veel ondernemers in de circulaire economie lastig om de juiste financieringsvorm te vinden. Banken en investeerders zijn niet zo happig op circulaire bedrijfsmodellen, omdat er risico's en onzekerheden aan kleven. Toch zijn er goede financieringsmogelijkheden. En dat voor elke fase van uw bedrijf.

Placeholder for Circulaire economieCirculaire economie
Circulaire economie
NieuwsCirculaire oplossingen met subsidie KIA-CE

Versnel uw circulaire innovaties als ondernemer en krijg een duurzame voorsprong

Placeholder for Circulaire wereldCirculaire wereld
Circulaire economie
Nieuws50% kosten vergoed via subsidie Circulaire Ketenprojecten

Samen met de keten werken aan circulaire projecten? Via de subsidie Circulaire Ketenprojecten krijgt u 50% van uw projectkosten vergoed.

Placeholder for Bloemen in kasBloemen in kas
Circulaire economie
NieuwsDe weg naar een duurzame sierteeltketen

Epiic en Greenhouse Marketeers hebben om tafel gezeten met een aantal belangrijke ketenpartijen uit de sierteeltsector. Doel was te onderzoeken of er een gezamenlijke ambitie is om de sierteeltketen te verduurzamen en wat ieders rol daarbij is. Er zijn duidelijk kansen om samen impact te maken.

Placeholder for Windmolens circulair ondernemenWindmolens circulair ondernemen
Circulaire economie
TalkshowCirculair ondernemen, zet de eerste stap

Steeds meer bedrijven zetten de stap naar circulair ondernemen. Maar die omslag gaat niet vanzelf. Voor Epiic reden om een studiotalk te organiseren.

Whitepaper
Placeholder for Groen bosGroen bos

Download het whitepaper

Circulair ondernemen? Vijf stappen.

Wilt u weten welke stappen u moet zetten richting een circulaire bedrijfsstrategie? Download het whitepaper.

Nieuwsbrief
Placeholder for Nieuwsbrief aanmeldenNieuwsbrief aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws

Placeholder for Video subsidies still 3Video subsidies still 3

Epiic neemt het volledige subsidietraject uit handen

Daarom een subsidietraject via Epiic

Wilt u uw innovatiekracht vergroten? Of wilt u investeren, bijvoorbeeld in duurzame bedrijfsmiddelen of uw personeel? Vaak gaat het om kostbare trajecten. Overheden zien gelukkig het belang. Er zijn veel interessante subsidies.