Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for Moderne stallenModerne stallen

Voorlopig geen subsidie voor emissiearme stallen

Veehouders konden via de Sbv-regeling subsidie krijgen voor het verminderen van emissies in stallen. Door de onzekerheden in de sector wordt de regeling on-hold gezet. Onderzocht wordt of de Investeringsmodule kansen biedt.

29 november 2022

Financieren risicovolle innovaties

De Sbv-regeling was voor veehouders een mooie manier om met subsidie uiterst innovatieve en risicovolle onderzoeken en investeringstrajecten aan te gaan. Met name wanneer het gaat om projecten die niet gegarandeerd leiden tot winst is financiële steun essentieel. Een van de redenen waarom de regeling nu on-hold staat is de financiering. Projecten lopen meerdere jaren, maar de financiële steun wordt bij de start van trajecten vastgelegd. Stijgende prijzen zorgen er nu voor dat financieringen niet meer sluitend zijn op basis van de oorspronkelijk ingediende plannen. Dit zorgt voor vertraging of zelfs afstel van projecten.

Een andere reden voor het voorlopig stopzetten van de regeling is de problematiek rond het verlenen van vergunningen. Veel veehouders lopen hier tegenaan bij goedgekeurde Sbv-innovatieprojecten. Onduidelijkheid over emissiereductie en beschikbare stikstofruimte spelen hierbij een rol.

Op dit moment wordt gekeken of de regeling herzien kan worden. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

Mogelijkheden via Innovatiemodule

Ondanks dat de Sbv-regeling op korte termijn niet opengaat in de huidige vorm wil dit niet zeggen dat innovatie stil hoeft te staan. Op het moment wordt er een inventarisatie gemaakt van alle reducerende technieken, zowel brongericht als nageschakeld. Vervolgens wordt gekeken of openstelling van de ‘Investeringsmodule’ mogelijk is. Deze module was eerder al onderdeel van de Sbv-regeling voor de verduurzaming van stallen.

Meer informatie of een keertje sparren?

Samen maken we dromen waar.

Neem contact op met Hans
Placeholder for Hans JacobsHans Jacobs
Neem contact met mij op

Hans Jacobs
Manager innovatie bij Epiic

Bel: 06-22798926

Linkedin
whitepaper
Placeholder for StalStal

Investeren in duurzame stallen?

Download het whitepaper

Investeren in duurzame stallen? Maak gebruik van subsidie brongerichte verduurzaming

Ook interessant voor u