Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for Vlag zeelandVlag zeeland

Zeeuwse subsidie voor demonstratieprojecten en haalbaarheidsstudies

Onlangs is een nieuwe openstelling van Zeeland in Stroomversnelling gepubliceerd. Investeren in kennis en innovatie en zo de Zeeuwse economie versterken? Financier met deze subsidie uw demonstratieproject of haalbaarheidsstudie.

26 oktober 2023

Zeeland in stroomversnelling

Een sterke economie is nodig om Zeeland te laten concurreren met andere regio’s. Het Rijk, de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten hebben hiervoor een gezamenlijk fonds in het leven geroepen: de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. De subsidieregeling stimuleert innovatie in de sterke economische sectoren van de provincie Zeeland. Duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden binnen deze sectoren zoals de Kennis-en Innovatienetwerken, maken de Zeeuwse economie veerkrachtiger. De subsidieregeling heeft tot doel deze organisaties te motiveren tot het uitvoeren van innovatieve projecten.

Voor wie is de subsidie Zeeland in stroomversnelling?

Als Zeeuwse ondernemer kunt u een subsidieaanvraag doen voor een haalbaarheidsstudie of een demonstratieproject. Haalbaarheidsstudies zijn erop gericht kansrijke ontwikkelingen te testen en onderzoeken of nieuwe technologieën een kans te bieden. Via demonstratieprojecten en pilots kunnen consortia zowel nieuwe als verbeterde producten, processen of diensten testen. En dat in omgevingen die representatief zijn voor het toekomstig gebruik. Het kan gaan om prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie.

De subsidieregeling is specifiek bedoeld voor Zeeuwse bedrijven. Zij moeten via een samenwerking (minimaal één onderneming en kennispartner), actief zijn binnen een van de volgende sectoren:

Mogelijkheden en voorwaarden subsidie

U kunt vanaf 6 oktober 2023 tot 19 januari 2024 een aanvraag indienen. Uw subsidieaanvraag wordt beoordeeld op basis van een tenderprocedure. In totaal is er € 1.250.000 beschikbaar, waarvan € 1.000.000 voor demonstratieprojecten en € 250.000 voor haalbaarheidsonderzoeken.

Zowel demonstratieprojecten als haalbaarheidsstudies moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

Epiic kan u helpen bij een aanvraag voor deze regeling. Onze experts hebben ruime ervaring met zowel haalbaarheidsstudies als demonstratieprojecten. Wij begeleiden u bij het doen van een aanvraag, sparren met u over uw projectidee en beoordelen dit. Daarnaast kunnen wij u in contact brengen met strategische bedrijven in de regio of met kennispartners.

Meer informatie of een keer sparren?

Neem vrijblijvend contact op. Samen maken we dromen waar.

Neem contact met ons op
Placeholder for Stijn BrouwersStijn Brouwers
Neem contact met mij op

Stijn Brouwers
Consultant innovatie bij Epiic

Bel: 06-82527362

Linkedin

Ook interessant voor u

Placeholder for Voedseltransitie innovatieVoedseltransitie innovatie
NieuwsInnovatiekracht vergroten met subsidies

Subsidies om innovatieve samenwerkingsprojecten te financieren.

Nieuwsbrief
Placeholder for Nieuwsbrief aanmeldenNieuwsbrief aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws