Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for MaatlatduurzameveehouderijMaatlatduurzameveehouderij

Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)

Subsidie voor duurzame milieu- en diervriendelijke stallen.

Subsidie voor milieu- en diervriendelijke stallen

Bent u veehouder en heeft u plannen om een stal te bouwen of verbouwen? Als u voldoet aan de criteria van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), dan komt u in aanmerking voor fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). En dat kan heel aantrekkelijk zijn.

Wat is de Maatlat Duurzame Veehouderij?

Een MDV-stal is een stal waarbij tijdens het ontwerp extra aandacht is besteed aan een aantal specifieke thema’s, zoals dierenwelzijn, diergezondheid en ammoniak. Een MDV-stal heeft een lagere milieubelasting en hogere standaard in dierwelzijn dan een gangbare stal en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij.

De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is een toetsingsinstrument om te bepalen of de stal die u gaat bouwen duurzaam genoeg is. Alleen dan komt u in aanmerking voor het certificaat MDV.

Voldoen uw bouwplannen aan de gestelde criteria, dan komt het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil. Het te behalen voordeel is afhankelijk van het door u gekozen houderijsysteem. Het percentage MIA is doorgaans 27%. In geval van bijvoorbeeld melkveehouderij met weidegang, bedraagt dit percentage 45%. Het percentage Vamil is 75%.

Beoordeling van uw bouwplan op zeven criteria

Om na te gaan of uw bouwplannen voldoen aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij worden uw bouwplannen beoordeeld aan de hand van zeven criteria: ammoniakemissie, dierenwelzijn, diergezondheid, klimaat, fijnstofemissie, inpassing in de omgeving en brandveiligheid.

Maatlat Duurzame Veehouderij Paardenhouderij

De paardenhouderij was tot nu toe de enige sector binnen de veehouderij waarvoor geen Maatlat bestond. Dat is sinds 2022 veranderd. Hippische ondernemers kunnen nu ook profiteren van fiscaal voordeel.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor fiscaal voordeel via de Maatlat Duurzame Veehouderij? Download het whitepaper voor alle informatie.

De bouw of verbouw van een stal is vaak een complexe onderneming, waarbij veel zaken uw aandacht vragen. Epiic kan een deel van uw zorgen uit handen nemen door uw maatlattraject te begeleiden. Onze experts hebben hier veel ervaring mee.

Meer informatie of een keertje sparren?

Samen maken we dromen waar.

Neem contact op met Mariska
Placeholder for Mariska TeurlingsMariska Teurlings
Wilt u meer informatie over de Maatlat Duurzame Veehouderij en hoe u maximaal gebruik kunt maken van deze subsidie? Neem contact met mij op

Mariska Teurlings
Consultant subsidies bij Epiic

Bel: 06-30393256

Linkedin
Whitepaper
Placeholder for Melkgeiten kleinMelkgeiten klein

Fiscaal voordeel behalen met de Maatlat Duurzame Veehouderij

Download het whitepaper

Bent u veehouder en wilt u een stal bouwen of verbouwen? Als u dat doet volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) komt u in aanmerking voor extra fiscale aftrekposten voor uw winstbelasting.

Placeholder for Marcel pouwMarcel pouw
Veebedrijf M. Pouw bouwde een nieuwe stal dankzij de Maatlat Duurzame Veehouderij. Wij hebben de subsidieaanvraag verzorgd
Placeholder for Mariska TeurlingsMariska Teurlings

Mariska Teurlings
Consultant subsidies, Epiic

Ook interessant voor u

Placeholder for Moderne stal in wei met koeienModerne stal in wei met koeien
NieuwsBelangrijke wijzigingen Maatlat Duurzame Veehouderij 2023

De technische eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij blijven in 2023 onveranderd. De voorwaarden voor fiscaal voordeel via de MDV-certificering wijzigen wel. Dit heeft grote gevolgen voor zowel varkens-, pluimvee- als melkveehouders.

Placeholder for Stallen luchtfotoStallen luchtfoto
NieuwsTechnische eisen Maatlat Duurzame Veehouderij in 2023 onveranderd

Vanwege de grote onzekerheid in de veehouderij wijzigen de technische criteria van de MDV in 2023 niet.

Placeholder for MaatlatduurzameveehouderijMaatlatduurzameveehouderij
NieuwsFiscaal voordeel voor paardenhouders bij (ver)bouw stal

Ook als paardenhouder komt u in aanmerking voor fiscaal voordeel via de Maatlat Duurzame Veehouderij als u een stal (ver)bouwt.

Subsidies

Daarom een sub­si­die­tra­ject via Epiic

Door de bomen het bos kwijt? Geen zin in ingewikkelde trajecten? Epiic neemt u het volledige subsidietraject uit handen.

  • Uitgekiend stappenplan
    Het subsidielandschap is uitgebreid en complex. Daarom werken onze experts volgens een uitgekiend stappenplan. Zo weten we zeker dat geen kans onbenut blijft.
  • Van subsidieaanvraag tot eindverantwoording
    Onze experts vragen niet alleen subsidie aan, ze weten ook alles van projectbegeleiding. Heel handig. Zo weet u zeker dat uw project aan alle voorwaarden voldoet en u geen voordeel misloopt.
  • Een echte gesprekspartner
    Kennis van uw sector is een voorwaarde voor het laten slagen van uw project. Daarom zijn onze consultants altijd gespecialiseerd in een specifieke sector. En dat merkt u direct. U zit altijd aan tafel met een specialist die zich thuis voelt in de wereld die uw huis is.

Subsidies

Wilt u uw innovatiekrachten vergroten? Of wilt u investeren, bijvoorbeeld in duurzame bedrijfsmiddelen of uw personeel. Er zijn vele subsidiemogelijkheden.