Placeholder for MaatlatduurzameveehouderijMaatlatduurzameveehouderij

Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)

Subsidie voor duurzame milieu- en diervriendelijke stallen.

Subsidie informatie

Fiscaal voordeel

Tot 45% via Milieu-investeringsaftrek

Indieningsperiode

Doorlopend

Voorwaarden (ver)bouw stal

Criteria dierenwelzijn en milieu

Subsidie voor milieu- en diervriendelijke stallen

Bent u veehouder en heeft u plannen om een stal te bouwen of verbouwen? Als u voldoet aan de criteria van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), dan komt u in aanmerking voor fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). En dat kan heel aantrekkelijk zijn.

Wat is de Maatlat Duurzame Veehouderij?

Een MDV-stal is een stal waarbij tijdens het ontwerp extra aandacht is besteed aan een aantal specifieke thema’s, zoals dierenwelzijn, diergezondheid en ammoniak. Een MDV-stal heeft een lagere milieubelasting en hogere standaard in dierwelzijn dan een gangbare stal en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij.

De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is een toetsingsinstrument om te bepalen of de stal die u gaat bouwen duurzaam genoeg is. Alleen dan komt u in aanmerking voor het certificaat MDV.

Voldoen uw bouwplannen aan de gestelde criteria, dan komt het investeringsbedrag in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil. Het te behalen voordeel is afhankelijk van het door u gekozen houderijsysteem. Het percentage MIA is doorgaans 27%. In geval van bijvoorbeeld melkveehouderij met weidegang, bedraagt dit percentage 45%. Het percentage Vamil is 75%.

Beoordeling van uw bouwplan op zeven criteria

Om na te gaan of uw bouwplannen voldoen aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij worden uw bouwplannen beoordeeld aan de hand van zeven criteria: ammoniakemissie, dierenwelzijn, diergezondheid, klimaat, fijnstofemissie, inpassing in de omgeving en brandveiligheid.

Maatlat Duurzame Veehouderij Paardenhouderij

De paardenhouderij was tot nu toe de enige sector binnen de veehouderij waarvoor geen Maatlat bestond. Dat is sinds 2022 veranderd. Hippische ondernemers kunnen nu ook profiteren van fiscaal voordeel.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor fiscaal voordeel via de Maatlat Duurzame Veehouderij? Download het whitepaper voor alle informatie.

De bouw of verbouw van een stal is vaak een complexe onderneming, waarbij veel zaken uw aandacht vragen. Epiic kan een deel van uw zorgen uit handen nemen door uw maatlattraject te begeleiden. Onze experts hebben hier veel ervaring mee.

Whitepaper
Placeholder for Melkgeiten kleinMelkgeiten klein

Fiscaal voordeel behalen met de Maatlat Duurzame Veehouderij

Download het whitepaper

Bent u veehouder en wilt u een stal bouwen of verbouwen? Als u dat doet volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) komt u in aanmerking voor extra fiscale aftrekposten voor uw winstbelasting.

Meer informatie of een keer sparren?

Neem vrijblijvend contact op. Samen maken we dromen waar.

Neem contact met ons op
Placeholder for Hans JacobsHans Jacobs
Wilt u meer informatie over de Maatlat Duurzame Veehouderij en hoe u maximaal gebruik kunt maken van deze subsidie? Neem contact met mij op

Hans Jacobs
Manager innovatie bij Epiic

Bel: 06-22798926

Linkedin

Ook interessant voor u

Placeholder for Stal koeienStal koeien
NieuwsCertificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij verlengd in 2024

De geldigheid van het certificatieschema van de Maatlat Duurzame Veehouderij is verlengd tot na 1 januari 2024. Herziening van het certificatieschema is uitgesteld in afwachting van duidelijkheid over belangrijke beleidsthema's.

Placeholder for Moderne stal in wei met koeienModerne stal in wei met koeien
NieuwsMaatlat Duurzame Veehouderij verandert niet in 2024

De technische eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij blijven in 2024 onveranderd. De voorwaarden voor fiscaal voordeel via de MDV-certificering zijn vorig jaar wel drastisch gewijzigd. Dit moet u weten.

Placeholder for MaatlatduurzameveehouderijMaatlatduurzameveehouderij
NieuwsFiscaal voordeel voor paardenhouders bij (ver)bouw stal

Ook als paardenhouder komt u in aanmerking voor fiscaal voordeel via de Maatlat Duurzame Veehouderij als u een stal (ver)bouwt.

Placeholder for Marcel pouwMarcel pouw
Veebedrijf M. Pouw bouwde een nieuwe stal dankzij de Maatlat Duurzame Veehouderij. Wij hebben de subsidieaanvraag verzorgd
Placeholder for Mariska TeurlingsMariska Teurlings

Mariska Teurlings
Consultant subsidies, Epiic

Subsidies

Wilt u uw innovatiekrachten vergroten? Of wilt u investeren, bijvoorbeeld in duurzame bedrijfsmiddelen of uw personeel. Er zijn vele subsidiemogelijkheden.
Placeholder for Video subsidies still 3Video subsidies still 3

Epiic neemt het volledige subsidietraject uit handen

Daarom een subsidietraject via Epiic

Wilt u uw innovatiekracht vergroten? Of wilt u investeren, bijvoorbeeld in duurzame bedrijfsmiddelen of uw personeel? Vaak gaat het om kostbare trajecten. Overheden zien gelukkig het belang. Er zijn veel interessante subsidies.

Nieuwsbrief
Placeholder for Nieuwsbrief aanmeldenNieuwsbrief aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws