Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for StallenStallen

Sbv, subsidie voor brongerichte verduurzaming

De overheid vindt het belangrijk om ondernemers te stimuleren de uitstoot van broeikasgassen te reduceren en stalemissies te verminderen. Dat is de reden dat de Subsidieregeling brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) gelanceerd is.

Sbv voor investeringen in stalsystemen

De Sbv is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de emissie in de veehouderij terug te dringen. De subsidieregeling ondersteunt het ontwikkelen van en investeringen in stalsystemen. Daarnaast stimuleert de Sbv projecten die gericht zijn op managementoplossingen. Het subsidieprogramma heeft een looptijd tot mei 2025.

Sbv voor internationale innovatieprojecten

De overheid heeft het terugdringen van emissies in de veehouderij hoog op de agenda staan. De uitstoot van bijvoorbeeld ammoniak en fijnstof in stallen heeft een negatief effect op de volksgezondheid, het milieu en ons klimaat. Nieuwe technieken moeten ervoor zorgen dat deze emissies omlaag gaan en stallen verder verduurzamen. De overheid ondersteunt de ontwikkeling van deze innovatieve technieken met de Sbv.

Sbv innovatiemodule voor nieuw idee

De Sbv bestaat uit twee modules, waarvan de innovatiemodule als eerste beschikbaar komt. Deze module richt zich op veehouders die een nieuw idee hebben voor een duurzame techniek of managementmaatregel. Met hulp van de tegemoetkoming kan de veehouder dit idee gaan ontwikkelen, testen en in gebruik nemen.

Let op: door de onzekerheden in de sector is deze regeling voorlopig on-hold gezet.


Whitepaper
Placeholder for StalStal

Investeren in duurzame stallen?

Download het whitepaper

Investeren in duurzame stallen? Maak gebruik van subsidie brongerichte verduurzaming

Meer informatie of een keertje sparren?

Samen maken we dromen waar.

Neem contact op met Hans
Placeholder for Hans JacobsHans Jacobs
Wilt u weten wat uw kansen zijn om in aanmerking te komen voor de Sbv? Neem contact met mij op

Hans Jacobs
Manager innovatie bij Epiic

Bel: 06-22798926

Linkedin

Ook interessant voor u

Placeholder for Moderne stallenModerne stallen
NieuwsVoorlopig geen subsidie voor emissiearme stallen

Veehouders konden via de Sbv-regeling subsidie krijgen voor het verminderen van emissies in stallen. Door de onzekerheden in de sector wordt de regeling on-hold gezet. Onderzocht wordt of de Investeringsmodule kansen biedt.

Placeholder for StalStal
ArtikelSbv-regeling steun in de rug voor innovatieve boeren

Voor het stimuleren van innovatie in de veehouderij

Subsidies

Daarom een sub­si­die­tra­ject via Epiic

Door de bomen het bos kwijt? Geen zin in ingewikkelde trajecten? Epiic neemt u het volledige subsidietraject uit handen.

  • Uitgekiend stappenplan
    Het subsidielandschap is uitgebreid en complex. Daarom werken onze experts volgens een uitgekiend stappenplan. Zo weten we zeker dat geen kans onbenut blijft.
  • Van subsidieaanvraag tot eindverantwoording
    Onze experts vragen niet alleen subsidie aan, ze weten ook alles van projectbegeleiding. Heel handig. Zo weet u zeker dat uw project aan alle voorwaarden voldoet en u geen voordeel misloopt.
  • Een echte gesprekspartner
    Kennis van uw sector is een voorwaarde voor het laten slagen van uw project. Daarom zijn onze consultants altijd gespecialiseerd in een specifieke sector. En dat merkt u direct. U zit altijd aan tafel met een specialist die zich thuis voelt in de wereld die uw huis is.
Placeholder for Video subsidies still 3Video subsidies still 3

Epiic neemt het volledige subsidietraject uit handen

Daarom een subsidietraject via Epiic

Wilt u uw innovatiekracht vergroten? Of wilt u investeren, bijvoorbeeld in duurzame bedrijfsmiddelen of uw personeel? Vaak gaat het om kostbare trajecten. Overheden zien gelukkig het belang. Er zijn veel interessante subsidies.

Nieuwsbrief
Placeholder for Nieuwsbrief aanmeldenNieuwsbrief aanmelden

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws