Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for StallenStallen

Investeren in duurzame stallen? Maak gebruik van subsidie brongerichte verduurzaming

Subsidie terugdringen emissies veehouderij

Subsidie voor het investeren in duurzame stallen

De overheid heeft het terugdringen van emissies in de veehouderij hoog op de agenda staan. De uitstoot van bijvoorbeeld ammoniak en fijnstof in stallen heeft een negatief effect op de volksgezondheid, het milieu en ons klimaat. Nieuwe technieken moeten ervoor zorgen dat deze emissies omlaag gaan en stallen verder verduurzamen. De overheid ondersteunt de ontwikkeling van deze innovatieve technieken met de subsidie Brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). In het gratis whitepaper kunt u lezen hoe de Sbv innovatiemodule er precies uitziet en wat de voorwaarden en subsidiemogelijkheden zijn.

Sbv innovatiemodule voor nieuw idee

De Sbv bestaat uit twee modules, waarvan de innovatiemodule als eerste beschikbaar komt. Deze module richt zich op veehouders die een nieuw idee hebben voor een duurzame techniek of managementmaatregel. Met hulp van de tegemoetkoming kan de veehouder dit idee gaan ontwikkelen, testen en in gebruik nemen.

Download het whitepaper

Wilt u weten hoe de Sbv innovatiemodule er precies uitziet en wat de voorwaarden en mogelijkheden zijn? Download het whitepaper.

Whitepaper
Placeholder for StalStal

Investeren in duurzame stallen?

Download het whitepaper

Investeren in duurzame stallen? Maak gebruik van subsidie brongerichte verduurzaming

Placeholder for StallenStallen

Heeft u na het whitepaper nog vragen?

Of wilt u nu al weten wat uw kansen zijn om in aanmerking te komen voor deze subsidie?
Placeholder for Stijn BrouwersStijn Brouwers

Stijn Brouwers
Consultant innovatie, Epiic

Samen maken we uw innovatie tot een succes

Innovatie zorgt voor vragen. Epiic heeft de antwoorden.
Placeholder for StalStal

Sbv-regeling steun in de rug voor innovatieve boeren

Voor het stimuleren van innovatie in de veehouderij

Subsidies

Wilt u uw innovatiekrachten vergroten? Of wilt u investeren, bijvoorbeeld in duurzame bedrijfsmiddelen of uw personeel. Er zijn vele subsidiemogelijkheden.