Subsidiefocus heet voortaan Epiic Daarom Epiic

Placeholder for Lineaire en circulaire economieLineaire en circulaire economie

Op weg naar een circulaire bedrijfsstrategie

Circulair ondernemen? Vijf stappen.

Circulair ondernemen

Samen moeten we de overstap maken van een lineaire naar een circulaire economie. Maar dat is nog niet makkelijk. Want circulair ondernemen vergt een heel andere denkwijze.

Wat zijn de vijf stappen naar een circulaire onderneming?

 1. Het ontwikkelen van een goede businesscase
  Businesscase vorming is een belangrijke stap om te kijken of uw plannen realistisch en financieel haalbaar zijn.
 2. Het vinden van de juiste samenwerkingspartners
  Om met succes de stap te kunnen zetten naar circulair ondernemen is samenwerken een must. Maar wat zijn geschikte partners? En welke afspraken maakt u over patenteigenaarschap en verdeling opbrengsten?
 3. Het financieren van uw projectplan
  De financierbaarheid van uw businesscase hangt af van de fase waarin uw bedrijf of productontwikkeling zich bevindt. En dan nog zijn er tal van keuzemogelijkheden. Denk aan diverse financieringsvormen, maar ook aan de mogelijkheden die subsidies bieden.
 4. De interne transitie van uw organisatie
  De transitie naar een circulaire onderneming vergt ook een interne bedrijfsverandering. Een flinke uitdaging. Een duidelijk stappenplan kan helpen.
 5. De implementatie
  De laatste stap, waarbij er een grote rol is weggelegd voor projectmanagement. Daarbij gaat het vooral om bewaking voortgang, monitoring werkprocessen en budget en het afleggen van verantwoording.

Weten hoe deze stappen er precies uitzien? Download het whitepaper 'Op weg naar een circulaire bedrijfsstrategie’.

Whitepaper
Placeholder for Groen bosGroen bos

Download het whitepaper

Circulair ondernemen? Vijf stappen.

Wilt u weten welke stappen u moet zetten richting een circulaire bedrijfsstrategie? Download het whitepaper.

Ook interessant voor u

Placeholder for Strand circulaire economieStrand circulaire economie
Circulaire economie
ArtikelCirculaire economie: wat is het en hoe ondersteunt de overheid?

Circulaire economie: het is een term die te pas en te onpas gebruikt wordt. Maar wat houdt een circulaire economie eigenlijk precies in? En hoe helpt de overheid ondernemers om de stap naar circulair ondernemen te zetten?

Placeholder for Windmolens circulair ondernemenWindmolens circulair ondernemen
Circulaire economie
TalkshowCirculair ondernemen, zet de eerste stap

Steeds meer bedrijven zetten de stap naar circulair ondernemen. Maar die omslag gaat niet vanzelf. Voor Epiic reden om een studiotalk te organiseren.

Placeholder for Man en CO2 icoonMan en CO2 icoon
Circulaire economie
ArtikelSubsidiekansen voor een circulaire economie

Steeds meer bedrijven kiezen voor een circulaire bedrijfsstrategie.

Placeholder for Circulaire wereldCirculaire wereld
Circulaire economie
Nieuws50% kosten vergoed via subsidie Circulaire Ketenprojecten

Samen met de keten werken aan circulaire projecten? Via de subsidie Circulaire Ketenprojecten krijgt u 50% van uw projectkosten vergoed.

Placeholder for H4 A waterstof 7984H4 A waterstof 7984
Circulaire economie
KlantverhaalOPZuid-subsidie van strategische waarde voor bijzonder waterstofproject

Vijf Zeeuwse familiebedrijven voelen een intrinsieke motivatie om bij te dragen aan de verduurzaming van onze wereld. Reden om te investeren in een waterstoftankstation en transportmaterieel op waterstof. De toegekende OPZuid-subsidie voelt als een welkome steun in de rug.

Placeholder for Strand circulaire economieStrand circulaire economie
Circulaire economie
ArtikelCirculaire economie: wat is het en hoe ondersteunt de overheid?

Circulaire economie: het is een term die te pas en te onpas gebruikt wordt. Maar wat houdt een circulaire economie eigenlijk precies in? En hoe helpt de overheid ondernemers om de stap naar circulair ondernemen te zetten?

Placeholder for Recyclen van plasticRecyclen van plastic
Circulaire economie
NieuwsNieuwe subsidie voor betere recycling plastic

Bent u actief in de productie, verwerking of recycling van plastics? En wilt u ook dat er een economie ontstaat waarin plastic niet meer wordt gezien als afval? De nieuwe subsidie CPNL ondersteunt u bij onderzoeks- en showcaseprojecten.

Placeholder for Verkeersbord co2Verkeersbord co2
Circulaire economie
NieuwsTSE Industries Studies: meer innovatie, minder CO2

Wilt u in de industrie bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot? En onderzoekt u hiervoor de haalbaarheid van een pilot- of demonstratieproject? De subsidieregeling TSE Industrie Studies helpt u bij het maken van de strategische keuze om wel of niet te starten met uw project of een investering hierin.

Placeholder for Man en CO2 icoonMan en CO2 icoon
Circulaire economie
ArtikelSubsidiekansen voor een circulaire economie

Steeds meer bedrijven kiezen voor een circulaire bedrijfsstrategie.

Placeholder for Man die nadenkt over financieringMan die nadenkt over financiering
Circulaire economie
ArtikelEen circulaire onderneming financieren? Dit zijn de tips

De vraag naar circulaire producten neemt toe. Toch is het voor veel ondernemers in de circulaire economie lastig om de juiste financieringsvorm te vinden. Banken en investeerders zijn niet zo happig op circulaire bedrijfsmodellen, omdat er risico's en onzekerheden aan kleven. Toch zijn er goede financieringsmogelijkheden. En dat voor elke fase van uw bedrijf.

Placeholder for Circulaire economieCirculaire economie
Circulaire economie
NieuwsCirculaire oplossingen met subsidie KIA-CE

Versnel uw circulaire innovaties als ondernemer en krijg een duurzame voorsprong